Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4084 Завдання до теоретичної частини контрольної роботи, Перелік теоретичних питань, Облік і звітність суб’єктів малого підприємства, НУ ЛП

Завдання до теоретичної частини контрольної роботи, Перелік теоретичних питань, Облік і звітність суб’єктів малого підприємства, НУ ЛП

« Назад

Завдання до теоретичної частини контрольної роботи

Перелік теоретичних питань:

1. Характеристика суб’єктів мікропідприємництва, суб’єктів малого підприємництва та платників єдиного податку в Україні.

2. Особливості організації обліку суб’єктами малого підприємництва.

3. Особливості застосування загального Плану рахунків суб’єктами малого підприємництва.

4. Особливості застосування спрощеного Плану рахунків суб’єктами малого підприємництва.

5. Характеристика форм обліку та критерії їх вибору для суб’єктів малого підприємництва.

6. Особливості обліку власного капіталу в суб’єктів малого підприємництва.

7. Облік формування статутного капіталу та виходу засновника (учасника) з товариства.

8. Особливості обліку грошових коштів у касі.

9. Облік операцій на поточному рахунку суб’єктами малого підприємництва.

10. Облік розрахунків з підзвітними особами в суб’єктів малого підприємництва.

11. Облік та документування розрахунків з покупцями та замовниками з використанням спрощеного плану рахунків.

12. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

13. Облік позик банку з використанням спрощеного плану рахунків.

14. Особливості організації обліку та документування праці та заробітної плати в суб’єктів малого підприємництва.

15. Синтетичний та аналітичний облік нарахування зарплати та утримань із неї суб’єктами малого підприємництва.

16. Облік капітальних інвестицій в суб’єктів малого підприємництва.

17. Визначення, склад, класифікація та оцінка необоротних активів.

18. Документальне оформлення наявності та руху основних засобів.

19. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів в суб’єктів малого підприємництва.

20. Облік зносу необоротних активів та методи його нарахування з використанням спрощеного плану рахунків.

21. Облік операцій з ремонту основних засобів з використанням спрощеного плану рахунків.

22. Особливості обліку нематеріальних активів у суб’єктів малого підприємництва.

23. Інвентаризація необоротних активів та облік її результатів.

24. Особливості обліку та документального оформлення руху виробничих запасів у суб’єктів малого підприємництва.

25. Оцінка запасів при вибутті у суб’єктів малого підприємництва.

26. Особливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів з використанням спрощеного плану рахунків.

27. Особливості обліку витрат у суб’єктів малого підприємництва, що використовують спрощений план рахунків.

28. Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг)

29. Особливості обліку виробництва, готової продукції та її реалізації в суб’єктів малого підприємництва.

30. Особливості обліку доходів, витрат та фінансових результатів у суб’єктів малого підприємництва.

31. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва, її переваги та недоліки.

32. Облік податків, зборів та обов’язкових платежів при спрощеній системі оподаткування.

33. Порядок нарахування, сплати єдиного податку та звітність малих підприємств.

34. Порядок переходу на спрощену систему оподаткування або відмова від неї.

35. Значення, завдання, та загальні вимоги до фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва.

36. Особливості складання Балансу за формою 1-м.

37. Особливості складання Звіту про фінансові результати за формою 2-м.

38. Особливості складання та подання спрощеного фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва.

39. Податкова звітність суб’єкта малого підприємництва. Її склад, порядок формування та подання при спрощеній системі оподаткування.

40. Особливості складання та подання Податкової декларації платника єдиного податку - юридичної особи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!