Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4080 Контрольні тести з курсу Економічна інформатика, Варіант 20, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

Контрольні тести з курсу Економічна інформатика, Варіант 20, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

« Назад

Прізвище___________________Ім'я______________Група_________

Варіант №20

1. Копіювання вмісту однієї дискети на іншу виконується командою

a) DISKCOPY.

b) COPYDISK.

c) DISK.

d) відповідь відсутня.

2. Для форматування дисків використовується команда

a) SORT

b) FORMAT.

c) DIR.

d) відповідь відсутня.

3. Для створення каталогів використовується команда

a) DOS.

b) CHDIR

c) MD.

d) відповідь відсутня.

4. Для зміни системного часу використовується команда

a) TIME.

b) CHAS.

c) SYS

d) відповідь відсутня.

5. Для перегляду версії операційної системи задається команда

a) CON.

b) VER.

c) DISK.

d) відповідь відсутня.

6. Для зміни системної дати використовується команда

a) DATA.

b) DET.

c) DATE.

d) відповідь відсутня.

7. Для створення системної дискети використовується команда

a) FORMAT/S

b) FORMAT:S

c) FORMAT\S

d) відповідь відсутня.

8. ОС MS-DOS складається з:

a) файлової системи;

b) файлової системи, командного процесора, драйверів зовнішніх пристроїв;

c) системи вводу-виводу, файлової системи;

d) відповідь відсутня.

9. Для очищення екрана використовують вказівку:

a) DEL

b) CLS

c) KILL

d) відповідь відсутня.

10. Щоб скопіювати всі файли з розширенням .PAS з кореневого каталогу диску С: у файл з роз­ширенням . PRG в біжучий ка­талог біжучого пристрою ви­ко­ристовують вказівку:

a) COPY *.* C:\*.PRG

b) COPY C:\*.PAS *.*

c) COPY C:\*.PAS *.PRG

d) відповідь відсутня.

11. Вивести на екран вміст текстового файла letter.txt можна вка­зівкою:

a) Copy letter.txt

b) type letter.txt

c) dir letter.txt

d) відповідь відсутня.

12. Для знищення всіх файлів біжучого каталогу використовують вказівку:

a) DIR *.*

b) DEL *.*

c) TYPE *.*

d) відповідь відсутня.

13. Виберіть потрібне:

“До основних пристроїв комп’ютера можна віднести:

a) мишу;

b) дисплей;

c) процесор;

d) клавіатуру”.

14. Доповніть:

“Алгоритм – це послідовність, дій які треба виконати для оброблення сукупності початкових даних і здобуття певних результатів. Алгоритми відображають такі обчислювальні процеси: лінійний, ...”.

15. Виберіть потрібне:

“Вінчестер комп’ютера характеризується:

a) Швидкістю друку на принтері;

b) Частотою обертання шпинделя;

c) Шумовим рівнем;

d) Роздільною здатністю;

e) Інтерфейсом”.

16. Виберіть потрібне:

“Інформація в комп’ютері визначається в :

a) Мегагерцах;

b) Мегабайтах;

c) Кілобайтах;

d) Пікселях”.

17. Доповніть таке твердження: “Інформація – це відомості про ..., які використовуються з метою здобуття знань і прийняття практичних рішень”.

18. Виберіть потрібне:

“До комп’ютера можна додати такі додаткові пристрої:

a) Принтер;

b) Процесор;

c) Сканер;

d) Плотер;

e) Клавіатуру”.

19. Доповніть таке твердження: “Прикладне забезпечення застосовується для розв’язання певної цільової задачі проблемної сфери. До нього належить: текстові редактори; табличні процесори, ...”.

20. Виберіть потрібне:

“Параметрами процесора є тактова частота і тип (модель). Тип може бути таким:

a) Celeron;

b) GeForce;

c) Pentium;

d) Sumsung;

e) Quantum”.

21. Доповніть таке твердження: “Основними напрямами досліджень інформатики є: розроблення нових програмних засобів; аналіз ризиків безпеки інформації...”.

22. Доповніть:

“контролери (адаптери) – це електронні плати для обміну даними між оперативною пам’яттю та зовнішніми пристроями (наприклад, адаптер...)”.

23. Доповніть таке ствердження: “Мультимедія – спеціальна комп’ютерна технологія, яка за допомогою програмного забезпечення і технічних засобів дає змогу використовувати інформацію у вигляді звуків та рухомих зображень. Апаратними складовими є: акустичний адаптер, ...”.

24. Доповніть:

“Перезаписуючий постійний запам’ятовуючий пристрій – це...”.

25. Доповніть таке твердження: “Інформаційна технологія – сукупність методів і програмного-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує: збирання інформації; поширення інформації, ...”.

26. Виберіть потрібне:

“Материнська (системна) плата має такі основні компоненти:

a) Процесор;

b) Кластер;

c) Оперативна пам’ять;

d) Блок живлення;

e) Пристрій для роботи з лазерними накопичувачами”.

27. Виберіть потрібне:

“клавіатура служить для введення в комп’ютер інформації від користувача. Умовно клавіатуру можна поділити на такі блоки:

a) Блок спеціальних клавішів (кома, крапка тощо);

b) Блок цифрової клавіатури;

c) Функціональні клавіші;

d) Блок введення латинських літер;

e) Алфавітно-цифровий блок”.

28.  Для зміни активного диска треба активізувати:

a) команди C:;

b) C;

c) C\.

29. Який із цих типів файлів є завантажувальним:

a) Із розширенням .Com;

b) Із розширенням .Bak;

c) Із розширенням .Doc;

d) Без розширення?

30. Форма покажчика миші може означати:

a) Зміну розмірів об’єкта в напрямку стрілки;

b) Копіювання виділеного фрагмента.

c) відповідь відсутня.

31. Використовується для виконання команд або переводить курсор на початок наступного рядка.

a) Shift

b) Scroll lock

c) Enter

d) відповідь відсутня.

32. Вилучення символу зліва від курсора виконує клавіша

a) Back Space

b) Alt

c) Delete

d) відповідь відсутня

e) відповідь відсутня.

33. Виведення на екран попередньої сторінки тексту виконує клавіша

a) Page Up

b) Enter

c) Esc

d) відповідь відсутня.

34. Припиняє виконання команди клавіша

a) Delete

b) Break

c) Esc

35. Вилучення символу в позиції курсора виконує клавіша

a) F8

b) Delete

c) Break

d) відповідь відсутня.

36. Перезавантаження операційної системи виконують клавіши

a) Ctrl+Alt+Delete

b) Enter+ Delete+ Shift

c) F1+Home+Page Up

d) відповідь відсутня.

37. Скільки стовпчиків і рядків на листу (за мовчанням)?

a) 128 і 65536

b) 256 і 14536

c) 512 і 16536

d) 1024 і 1024

38. Чи можна змінювати розмір клітинки у таблиці Excel?

a) Ні

b) Можна

c) Можна тільки по ширині

d) Можна тільки по висоті

39. Інформація якого типу може знаходиться в клітинках таблиці Excel?

a) Числа

b) Тільки дані

c) Тільки формули

d) Дані і формули

40. Якщо у таблицю Excel додати рядок, то…

a) Загальне число рядків стане більше

b) Загальне число рядків не змініться

c) В Excel неможливо додавати рядки

d) В Excel можна збільшувати тільки кількість стовпчиків

41. Чи можна в таблицю Excel додавати новий лист?

a) Неможливо

b) Можна

c) Можна, але тільки один лист

d) Можна, якщо створювати нову таблицю Excel

42. Оберіть правильний спосіб набору формули:

a) =A1 + =B1

b) =A1+B1

c) A1+B1=

d) A1+ и В1+ =

43. Яке розширення файла присвоюється в таблиці Excel?

a) .txt

b) .bmp

c) .xls

d) .doc

44. Чи можна обє’днати два фрагменти тексту, який знаходиться у різних ячейках таблиці Excel. Наприклад, є слова "Ітогова" и "таблиця", получить "Ітогова таблиця"?

a) Неможна. Excel призначений тільки для роботи з числами

b) Можна, якщо використати текстовий оператор &

c) Можна, якщо присвоїти ячейкам числовий формат

d) Можна, якщо обє’днати ячейки

45.  Чи можна  таблицю Excel вставити в документ Word?

a) Можна, якщо скопіювати таблицю Excel і просто вставити її в документ Word

b) Можна, якщо таблиці Excel присвоїти розширення .bmp і вставити її як малюнок

c) Можна, якщо використати меню “Вставка” команду “Специальная вставка”

d) Неможна, це різні програми

46.  Чи можна в таблицю Excel вставити ілюстрації?

a) Неможна, це ні графічний редактор, а електроні таблиці

b) Можна, якщо використати меню “Вставка” команду “Специальная вставка”

c) Можна, якщо активізувати меню “Вставка” команду “Рисунок”

d) Можна, якщо активізувати меню “Данные” команду “Форма”

47.  Як після копіювання вставити формулу в іншу ячейку?

a) В меню “Вставка” обрати команду “Функция”

b) В меню “Правка” обрати команду “Вставить как гиперссылку”

c) В меню “Правка” обрати команду “Вставить”

d) В меню “Правка” обрати команду “Заменить”

48. Чи можна  при написанні формул використовувати значення, яки знаходяться на різних листах таблиці Excel?

a) Неможна, може відбутися конфлікт адрес ячейок

b) Можна

c) Можна, якщо адреса ячейок на різних листах не співпадають

d) Можна, якщо надати листам одинакові імена

49. Які типи числових форматів не існують?

a) Загальний

b) Числовій

c) Грошовий

d) Іменний

50.  Для побудови декількох діаграм достатньо виділити таблицю або виділити групу ячейок?

a) Необхідно виділити всю таблицю

b) Необхідно виділити групу ячейок

c) Можливі два варіанта

d) Комп’ютер сам обере потрібний варіант

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!