Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4071 Контрольні тести з курсу Економічна інформатика, Варіант 11, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

Контрольні тести з курсу Економічна інформатика, Варіант 11, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

« Назад

Прізвище___________________Ім'я______________Група_________

Варіант №11

1. Поновлення вилученої інформації здійснюється командою

a) UNDELETE

b) COPYDISK.

c) DELETE

d) відповідь відсутня.

2. Для створення системної дискети використовується команда

a) FORMAT/S

b) FORMAT:S

c) FORMAT\S

d) відповідь відсутня.

3. Для знищення пустих каталогів служить команда

a) RMDIR або RD.

b) CHDIR або CD.

c) DISKCOPY.

d) відповідь відсутня.

4. Для зміни системного часу використовується команда

a) TIME.

b) CHAS.

c) SYS.

d) відповідь відсутня.

5. За допомогою цієї команди на екран виводиться зміст вказаного каталогу

a) SEE.

b) DIR.

c) RD.

d) відповідь відсутня.

6. Копіювання вмісту однієї дискети на іншу виконується командою

a) DISKCOPY.

b) COPYDISK.

c) DISK.

d) відповідь відсутня

7. В розширенні файлу може бути

a) від 1 до 3 символів.

b) від 1 до 4 символів.

c) від 1 до 5 символів.

d) відповідь відсутня.

8. Ім`я файлу відокремлюється від типу

a) комою.

b) крапкою.

c) Слєш

d) відповідь відсутня.

9. BIOS - це

a) запам`ятовуючий пристрої.

b) файл конфігурації.

c) базова система введення - виведення.

d) відповідь відсутня.

10. Файл автозапуску

a) AUTOZAP.COM

b) AUTOBAT. EXE

c) AUTOEXEC.BAT

d) відповідь відсутня.

11. Модуль розширення базової системи введення - виведення знаходиться у файлі

a) IO.COM

b) IO.SYS

c) MSDOS.SYS

d) відповідь відсутня.

12. Модуль обробки переривань

a) MSDOS.COM

b) IO.SYS

c) MSDOS.SYS

d) відповідь відсутня.

13. Функціональними вважаються клавіши

a) A1-F12

b) F1-P10

c) F1-F12

d) відповідь відсутня.

14. ОС МS DOS складається з

a) файлової системи.

b) процесора, драйверів зовнішніх пристроїв.

c) системи введення - виведення.

d) відповідь відсутня.

15. Переміщення курсору на кінець рядка виконує клавіша

a) Page Up

b) Break

c) End

d) відповідь відсутня.

16. Вилучення символу в позиції курсора виконує клавіша

a) F8

b) Delete

c) Break

d) відповідь відсутня.

17. Виведення на екран попередньої сторінки тексту виконує клавіша

a) Page Up

b) Enter

c) Esc

d) відповідь відсутня.

18. Припиняє виконання команди клавіша

a) Delete

b) Break

c) Esc

d) відповідь відсутня.

19. Вилучення символу зліва від курсора виконує клавіша

a) Back Space

b) Alt

c) Delete

d) відповідь відсутня.

20. Для тимчасової фіксації символів в верхньому регістрі використовується клавіша

a) Shift

b) Еnd

c) Insert

d) відповідь відсутня.

21. Який із цих типів файлів є завантажувальним:

a) Із розширенням .Com;

b) Із розширенням .Bak;

c) з розширенням .Doc;

d) Без розширення?

22. Форма покажчика миші може означати:

a) Зміну розмірів об’єкта в напрямку стрілки;

b) Копіювання виділеного фрагмента.

c) відповідь відсутня.

23. Доповніть:

“Плотер – це...”.

24. Виберіть потрібне:

“клавіатура служить для введення в комп’ютер інформації від користувача. Умовно клавіатуру можна поділити на такі блоки:

a) Блок спеціальних клавішів (кома, крапка тощо);

b) Блок цифрової клавіатури;

c) Функціональні клавіші;

d) Блок введення латинських літер;

e) Алфавітно-цифровий блок”.

25. Виберіть потрібну дію клавішею CapsLock, Backspace, Ctrl+End, Tab, Esc:

a) Відмова від використання будь-якої дії;

b) Фіксація введення великих літер;

c) Вилучення символу ліворуч від курсору;

d) Перехід у вікні від одного поля до іншого;

e) Перехід у кінець файла.

26. Доповніть таке твердження: “Інформаційна технологія – сукупність методів і програмного-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує: збирання інформації; поширення інформації, ...”.

27. Доповніть:

“контролери (адаптери) – це електронні плати для обміну даними між оперативною пам’яттю та зовнішніми пристроями (наприклад, адаптер...)”.

28. Виберіть потрібне:

“Порт – це засіб для підключення периферійних пристроїв до системної плати. Порти бувають:

a) USB;

b) BIOS;

c) COM;

d) RAM;

e) LPT”.

29. Доповніть таке твердження: “Прикладне забезпечення застосовується для розв’язання певної цільової задачі проблемної сфери. До нього належить: текстові редактори; табличні процесори, ...”.

30. Доповніть:

“Принтер – це....”.

31. Виберіть потрібне:

“Інформація в комп’ютері визначається в :

a) Мегагерцах;

b) Мегабайтах;

c) Кілобайтах;

d) Пікселях”.

32. Доповніть таке твердження: “Інформація – це відомості про ..., які використовуються з метою здобуття знань і прийняття практичних рішень”.

33. Виберіть потрібне:

“До основних пристроїв комп’ютера можна віднести:

a) мишу;

b) дисплей;

c) процесор;

d) клавіатуру”.

34. Доповніть:

“Алгоритм – це послідовність, дій які треба виконати для оброблення сукупності початкових даних і здобуття певних результатів. Алгоритми відображають такі обчислювальні процеси: лінійний, ...”.

35. Виберіть потрібне:

“Інформація в комп’ютері подається у вигляді:

a) Чисел;

b) Символів;

c) Звуків;

d) Відео;
e) Цифр”.

36. Перший комп’ютер було створено в:

a) 1926 р.;

b) 1823 р.;

c) 1946р.

37. Електронна таблиця — … звичайної таблиці, в клітинках якої записані дані різних типів: тексти, дати, формули, числа.

38. Скільки стовпчиків і рядків на листу (за мовчанням)?

a) 128 і 65536

b) 256 і 14536

c) 512 і 16536

d) 1024 і 1024

39. Чи можна змінювати розмір клітинки у таблиці Excel?

a) Ні

b) Можна

c) Можна тільки по ширині

d) Можна тільки по висоті

40.  Інформація якого типу може знаходиться в клітинках таблиці Excel?

a) Числа

b) Тільки дані

c) Тільки формули

d) Дані і формули

41.  Якщо у таблицю Excel додати рядок, то…

a) Загальне число рядків стане більше

b) Загальне число рядків не змініться

c) В Excel неможливо додавати рядки

d) В Excel можна збільшувати тільки кількість стовпчиків

42. Чи можна в таблицю Excel додавати новий лист?

a) Неможливо

b) Можна

c) Можна, але тільки один лист

d) Можна, якщо створювати нову таблицю Excel

43.  Оберіть правильний спосіб набору формули:

a) =A1 + =B1

b) =A1+B1

c) A1+B1=

d) A1+ и В1+ =

44. Яке розширення файла присвоюється в таблиці Excel?

a) .txt

b) .bmp

c) .xls

d) .doc

45. Чи можна обє’днати два фрагменти тексту, який знаходиться у різних ячейках таблиці Excel. Наприклад, є слова "Ітогова" и "таблиця", получить "Ітогова таблиця"?

a) Неможна. Excel призначений тільки для роботи з числами

b) Можна, якщо використати текстовий оператор &

c) Можна, якщо присвоїти ячейкам числовий формат

d) Можна, якщо обє’днати ячейки

46. Чи можна  таблицю Excel вставити в документ Word?

a) Можна, якщо скопіювати таблицю Excel і просто вставити її в документ Word

b) Можна, якщо таблиці Excel присвоїти розширення .bmp і вставити її як малюнок

c) Можна, якщо використати меню “Вставка” команду “Специальная вставка”

d) Неможна, це різні програми

47. Чи можна в таблицю Excel вставити ілюстрації?

a) Неможна, це ні графічний редактор, а електроні таблиці

b) Можна, якщо використати меню “Вставка” команду “Специальная вставка”

c) Можна, якщо активізувати меню “Вставка” команду “Рисунок”

d) Можна, якщо активізувати меню “Данные” команду “Форма”

48. Як після копіювання вставити формулу в іншу ячейку?

a) В меню “Вставка” обрати команду “Функция”

b) В меню “Правка” обрати команду “Вставить как гиперссылку”

c) В меню “Правка” обрати команду “Вставить”

d) В меню “Правка” обрати команду “Заменить”

49. Чи можна  при написанні формул використовувати значення, яки знаходяться на різних листах таблиці Excel?

a) Неможна, може відбутися конфлікт адрес ячейок

b) Можна

c) Можна, якщо адреса ячейок на різних листах не співпадають

d) Можна, якщо надати листам одинакові імена

50. Які типи числових форматів не існують?

a) Загальний

b) Числовій

c) Грошовий

d) Іменний

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!