Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4064 Контрольні тести з курсу Економічна інформатика, Варіант 4, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

Контрольні тести з курсу Економічна інформатика, Варіант 4, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

« Назад

Прізвище___________________Ім'я______________Група_________

Варіант №4

1. Для “швидкого” повернення в кореневий каталог використовують вказівку:

a) CD..\..

b) DIR C:

c) CD\

d) відповідь відсутня.

2. Щоб скопіювати всі файли з розширенням .PAS з кореневого каталогу диску С: у файл з роз­ширенням . PRG в біжучий ка­талог біжучого пристрою ви­ко­ристовують вказівку:

a) COPY *.* C:\*.PRG

b) COPY C:\*.PAS *.*

c) COPY C:\*.PAS *.PRG

d) відповідь відсутня.

3. Поновлення вилученої інформації здійснюється командою

a) UNDELETE

b) OPYDISK.

c) DELETE

d) відповідь відсутня.

4. Для створення системної дискети використовується команда

a) FORMAT/S

b) FORMAT:S

c) FORMAT\S

d) відповідь відсутня.

5. Для зміни системного часу використовується команда

a) TIME.

b) CHAS.

c) SYS.

d) відповідь відсутня.

6. Для перегляду версії операційної системи задається команда

a) CON.

b) VER.

c) DISK.

d) відповідь відсутня.

7. Копіювання вмісту однієї дискети на іншу виконується командою

a) DISKCOPY.

b) COPYDISK.

c) DISK.

d) відповідь відсутня.

8. Для форматування дисків використовується команда

a) SORT

b) FORMAT.

c) DIR.

d) відповідь відсутня.

9. Ім`я файлу відокремлюється від типу

a) комою.

b) крапкою.

c) Слєш

d) відповідь відсутня.

10. Файлце

a) область на диску, яка має ім`я.

b) основна частина ПЕОМ

c) одиниця вимірювання інформації

d) відповідь відсутня.

11. Командний процесор знаходиться у файлі

a) COMANDIR.COM

b) COMMAND.COM

c) COM.COM

d) відповідь відсутня.

12. ОС МS DOS складається з

a) файлової системи.

b) процесора, драйверів зовнішніх пристроїв.

c) системи введення - виведення.

d) відповідь відсутня.

13. "Холодне" завантаження ОС здійснюється клавішами

a) Enter + Delete + Shift

b) F1+Home+Page Up

c) Reset

d) відповідь відсутня.

14. Вилучення символу в позиції курсора виконує клавіша

a) F8

b) Delete

c) Break

d) відповідь відсутня.

15. Перезавантаження операційної системи виконують клавіши

a) Ctrl+Alt+Delete

b) Enter+ Delete+ Shift

c) F1+Home+Page Up

d) відповідь відсутня.

16. Припиняє виконання команди клавіша

a) Delete

b) Break

c) Esc

d) відповідь відсутня.

17. Тимчасово припиняє виконання програми клавіша

a) F10

b) Pause

c) Insert

d) відповідь відсутня.

18. Для тимчасової фіксації символів в верхньому регістрі використовується клавіша

a) Shift

b) Еnd

c) Insert

d) відповідь відсутня.

19. Фіксацію символів в верхньому регістрі виконує клавіша

a) F12

b) Break

c) Caps Lock

d) відповідь відсутня.

20. Форма покажчика миші може означати:

a) Зміну розмірів об’єкта в напрямку стрілки;

b) Копіювання виділеного фрагмента.

c) відповідь відсутня.

21. Використовується для виконання команд або переводить курсор на початок наступного рядка.

a) Shift

b) Scroll lock

c) Enter

d) відповідь відсутня.

22. Виберіть потрібне:

“клавіатура служить для введення в комп’ютер інформації від користувача. Умовно клавіатуру можна поділити на такі блоки:

a) Блок спеціальних клавішів (кома, крапка тощо);

b) Блок цифрової клавіатури;

c) Функціональні клавіші;

d) Блок введення латинських літер;

e) Алфавітно-цифровий блок”.

23. Для зміни активного диска треба активізувати:

a) команди C:;

b) C;

c) C\.

24. Виберіть потрібну дію клавішею CapsLock, Backspace, Ctrl+End, Tab, Esc:

a) Відмова від використання будь-якої дії;

b) Фіксація введення великих літер;

c) Вилучення символу ліворуч від курсору;

d) Перехід у вікні від одного поля до іншого;

e) Перехід у кінець файла.

25. Доповніть таке твердження: “Інформаційна технологія – сукупність методів і програмного-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує: збирання інформації; поширення інформації, ...”.

26. Доповніть:

“контролери (адаптери) – це електронні плати для обміну даними між оперативною пам’яттю та зовнішніми пристроями (наприклад, адаптер...)”.

27. Виберіть потрібне:

“Порт – це засіб для підключення периферійних пристроїв до системної плати. Порти бувають:

a) USB;

b) BIOS;

c) COM;

d) RAM;

e) LPT”.

28. Доповніть таке твердження: “Прикладне забезпечення застосовується для розв’язання певної цільової задачі проблемної сфери. До нього належить: текстові редактори; табличні процесори, ...”.

29. Доповніть:

“Принтер – це....”.

30. Доповніть таке твердження: “Інформація – це відомості про ..., які використовуються з метою здобуття знань і прийняття практичних рішень”.

31. Доповніть:

“Системне програмне забезпечення включає такі групи програм: ...”.

32. Доповніть:

“Алгоритм – це послідовність, дій які треба виконати для оброблення сукупності початкових даних і здобуття певних результатів. Алгоритми відображають такі обчислювальні процеси: лінійний, ...”.

33. Виберіть потрібне:

“Вінчестер комп’ютера характеризується:

a) Швидкістю друку на принтері;

b) Частотою обертання шпинделя;

c) Шумовим рівнем;

d) Роздільною здатністю;

e) Інтерфейсом”.

34. Доповніть таке твердження: “Проблемна сфера інформатики – це ....

35. Виберіть потрібне:

“Інформація в комп’ютері подається у вигляді:

a) Чисел;

b) Символів;

c) Звуків;

d) Відео;

e) Цифр”.

36. Якщо у таблицю Excel додати рядок, то…

a) Загальне число рядків стане більше

b) Загальне число рядків не змініться

c) В Excel неможливо додавати рядки

d) В Excel можна збільшувати тільки кількість стовпчиків

37. Чи можна в таблицю Excel додавати новий лист?

a) Неможливо

b) Можна

c) Можна, але тільки один лист

d) Можна, якщо створювати нову таблицю Excel

38.  Оберіть правильний спосіб набору формули:

a) =A1 + =B1

b) =A1+B1

c) A1+B1=

d) A1+ и В1+ =

39. Яке розширення файла присвоюється в таблиці Excel?

a) .txt

b) .bmp

c) .xls

d) .doc

40. Чи можна обє’днати два фрагменти тексту, який знаходиться у різних ячейках таблиці Excel. Наприклад, є слова "Ітогова" и "таблиця", получить "Ітогова таблиця"?

a) Неможна. Excel призначений тільки для роботи з числами

b) Можна, якщо використати текстовий оператор &

c) Можна, якщо присвоїти ячейкам числовий формат

d) Можна, якщо обє’днати ячейки

41. Чи можна  таблицю Excel вставити в документ Word?

a) Можна, якщо скопіювати таблицю Excel і просто вставити її в документ Word

b) Можна, якщо таблиці Excel присвоїти розширення .bmp і вставити її як малюнок

c) Можна, якщо використати меню “Вставка” команду “Специальная вставка”

d) Неможна, це різні програми

42.  Чи можна в таблицю Excel вставити ілюстрації?

a) Неможна, це ні графічний редактор, а електроні таблиці

b) Можна, якщо використати меню “Вставка” команду “Специальная вставка”

c) Можна, якщо активізувати меню “Вставка” команду “Рисунок”

d) Можна, якщо активізувати меню “Данные” команду “Форма”

43.  Як після копіювання вставити формулу в іншу ячейку?

a) В меню “Вставка” обрати команду “Функция”

b) В меню “Правка” обрати команду “Вставить как гиперссылку”

c) В меню “Правка” обрати команду “Вставить”

d) В меню “Правка” обрати команду “Заменить”

44. Чи можна  при написанні формул використовувати значення, яки знаходяться на різних листах таблиці Excel?

a) Неможна, може відбутися конфлікт адрес ячейок

b) Можна

c) Можна, якщо адреса ячейок на різних листах не співпадають

d) Можна, якщо надати листам одинакові імена

45.  Які типи числових форматів не існують?

a) Загальний

b) Числовій

c) Грошовий

d) Іменний

46.  Для побудови декількох діаграм достатньо виділити таблицю або виділити групу ячейок?

a) Необхідно виділити всю таблицю

b) Необхідно виділити групу ячейок

c) Можливі два варіанта

d) Комп’ютер сам обере потрібний варіант

47. Якщо змінити дані у таблиці після побудови діаграми, тоді…

a) Нічого не тратиться

b) Діаграма змініться

c) Діаграма зникне, і необхідно будувати все заново

d) Комп’ютер виведе повідомлення о неможливості зміни даних в таблиці

48. Електронна таблиця — … звичайної таблиці, в клітинках якої записані дані різних типів: тексти, дати, формули, числа.

49. Скільки стовпчиків і рядків на листу (за мовчанням)?

a) 128 і 65536

b) 256 і 14536

c) 512 і 16536

d) 1024 і 1024

50. Чи можна змінювати розмір клітинки у таблиці Excel?

a) Ні

b) Можна

c) Можна тільки по ширині

d) Можна тільки по висоті

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!