Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 4062 Контрольні тести з курсу Економічна інформатика, Варіант 2, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

Контрольні тести з курсу Економічна інформатика, Варіант 2, Національний університет державної податкової служби України, НУДПСУ

« Назад

Прізвище___________________Ім'я______________Група_________

Варіант №2 

1. Вивести на екран вміст текстового файла letter.txt можна вка­зівкою:

a) Copy letter.txt

b) type letter.txt

c) dir letter.txt

d) відповідь відсутня.

2. Для “швидкого” повернення в кореневий каталог використовують вказівку:

a) CD..\..

b) DIR C:

c) CD\

d) відповідь відсутня.

3. ОС MS-DOS складається з:

a) файлової системи;

b) файлової системи, командного процесора, драйверів зовнішніх пристроїв;

c) системи вводу-виводу, файлової системи;

d) відповідь відсутня.

4. Поновлення вилученої інформації здійснюється командою

a) UNDELETE

b) COPYDISK.

c) DELETE

d) відповідь відсутня.

5. Для перегляду версії операційної системи задається команда

a) CON.

b) VER.

c) DISK.

d) відповідь відсутня.

6. Для знищення пустих каталогів служить команда

a) RMDIR або RD.

b) CHDIR або CD.

c) DISKCOPY.

d) відповідь відсутня.

7.  Для форматування дисків використовується команда

a) SORT

b) FORMAT.

c) DIR.

d) відповідь відсутня.

8. За допомогою цієї команди на екран виводиться зміст вказаного каталогу

a) SEE.

b) DIR.

c) RD.

d) відповідь відсутня.

9. Команда, яка дозволяє виводити на екран поточний каталог та змінювати його

a) CHDIR або CD.

b) DISK.

c) FORMAT.

d) відповідь відсутня.

10. В розширенні файлу може бути

a) від 1 до 3 символів.

b) від 1 до 4 символів.

c) від 1 до 5 символів.

d) відповідь відсутня.

11. Файл — це

a) область на диску, яка має ім`я.

b) основна частина ПЕОМ.

c) одиниця вимірювання інформації.

d) відповідь відсутня.

12. BIOS - це

a) запам`ятовуючий пристрої.

b) файл конфігурації.

c) базова система введення - виведення.

d) відповідь відсутня.

13. Командний процесор знаходиться у файлі

a) COMANDIR.COM

b) COMMAND.COM

c) COM.COM

d) відповідь відсутня.

14. Модуль розширення базової системи введення - виведення знаходиться у файлі

a) IO.COM

b) IO.SYS

c) MSDOS.SYS

d) відповідь відсутня.

15. "Холодне" завантаження ОС здійснюється клавішами

a) Enter + Delete + Shift

b) F1+Home+Page Up

c) Reset

d) відповідь відсутня.

16. Функціональними вважаються клавіши

a) A1-F12

b) F1-P10

c) F1-F12

d) відповідь відсутня.

17. Перезавантаження операційної системи виконують клавіши

a) Ctrl+Alt+Delete

b) Enter+ Delete+ Shift

c) F1+Home+Page Up

d) відповідь відсутня.

18. Переміщення курсору на кінець рядка виконує клавіша

a) Page Up

b) Break

c) End

d) відповідь відсутня.

19. Тимчасово припиняє виконання програми клавіша

a) F10

b) Pause

c) Insert

d) відповідь відсутня.

20. Виведення на екран попередньої сторінки тексту виконує клавіша

a) Page Up

b) Enter

c) Esc

d) відповідь відсутня.

21. Фіксацію символів в верхньому регістрі виконує клавіша

a) F12

b) Break

c) Caps Lock

d) відповідь відсутня.

22. Вилучення символу зліва від курсора виконує клавіша

a) Back Space

b) Alt

c) Delete

d) відповідь відсутня.

23. Використовується для виконання команд або переводить курсор на початок наступного рядка.

a) Shift

b) Scroll lock

c) Enter

d) відповідь відсутня.

24. Який із цих типів файлів є завантажувальним:

a) Із розширенням .Com;

b) Із розширенням .Bak;

c) Із розширенням .Doc;

d) Без розширення?

25. Для зміни активного диска треба активізувати:

a) команди C:;

b) C;

c) C\.

26. Доповніть:

“Плотер – це...”.

27. Доповніть таке твердження: “Інформаційна технологія – сукупність методів і програмного-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує: збирання інформації; поширення інформації, ...”.

28. Доповніть:

“Перезаписуючий постійний запам’ятовуючий пристрій – це...”.

29. Виберіть потрібне:

“Порт – це засіб для підключення периферійних пристроїв до системної плати. Порти бувають:

a) USB;

b) BIOS;

c) COM;

d) RAM;

e) LPT”.

30. Доповніть таке твердження: “Основними напрямами досліджень інформатики є: розроблення нових програмних засобів; аналіз ризиків безпеки інформації...”.

31. Доповніть:

“Принтер – це....”.

32. Виберіть потрібне:

“До комп’ютера можна додати такі додаткові пристрої:

a) Принтер;

b) Процесор;

c) Сканер;

d) Плотер;

e) Клавіатуру”.

33. Доповніть таке твердження: “Інформація – це відомості про ..., які використовуються з метою здобуття знань і прийняття практичних рішень”.

34. Доповніть таке твердження: “Інформаційні технології мають такі основні властивості: мета процесу – одержання інформації; предмет (об’єкт) оброблення – дані, ...”.

35. Доповніть:

“Алгоритм – це послідовність, дій які треба виконати для оброблення сукупності початкових даних і здобуття певних результатів. Алгоритми відображають такі обчислювальні процеси: лінійний, ...”.

36. Перший комп’ютер було створено в:

a) 1926 р.;

b) 1823 р.;

c) 1946р.

37. Доповніть таке твердження: “Проблемна сфера інформатики – це ....

38. Перший комп’ютер було створено в:

a) 1926 р.;

b) 1823 р.;

c) 1946р.

39. Чи можна змінювати розмір клітинки у таблиці Excel?

a) Ні

b) Можна

c) Можна тільки по ширині

d) Можна тільки по висоті

40. Інформація якого типу може знаходиться в клітинках таблиці Excel?

a) Числа

b) Тільки дані

c) Тільки формули

d) Дані і формули

41. Чи можна в таблицю Excel додавати новий лист?

a) Неможливо

b) Можна

c) Можна, але тільки один лист

d) Можна, якщо створювати нову таблицю Excel

42.  Оберіть правильний спосіб набору формули:

a) =A1 + =B1

b) =A1+B1

c) A1+B1=

d) A1+ и В1+ =

43. Яке розширення файла присвоюється в таблиці Excel?

a) .txt

b).bmp

c) .xls

d) .doc

44. Чи можна обє’днати два фрагменти тексту, який знаходиться у різних ячейках таблиці Excel. Наприклад, є слова "Ітогова" и "таблиця", получить "Ітогова таблиця"?

a) Неможна. Excel призначений тільки для роботи з числами

b) Можна, якщо використати текстовий оператор &

c) Можна, якщо присвоїти ячейкам числовий формат

d) Можна, якщо об’єднати ячейки

45. Чи можна  таблицю Excel вставити в документ Word?

a) Можна, якщо скопіювати таблицю Excel і просто вставити її в документ Word

b) Можна, якщо таблиці Excel присвоїти розширення .bmp і вставити її як малюнок

c) Можна, якщо використати меню “Вставка” команду “Специальная вставка”

d) Неможна, це різні програми

46. Чи можна в таблицю Excel вставити ілюстрації?

a) Неможна, це ні графічний редактор, а електроні таблиці

b) Можна, якщо використати меню “Вставка” команду “Специальная вставка”

c) Можна, якщо активізувати меню “Вставка” команду “Рисунок”

d) Можна, якщо активізувати меню “Данные” команду “Форма”

47. Як після копіювання вставити формулу в іншу ячейку?

a) В меню “Вставка” обрати команду “Функция”

b) В меню “Правка” обрати команду “Вставить как гиперссылку”

c) В меню “Правка” обрати команду “Вставить”

d) В меню “Правка” обрати команду “Заменить”

48. Чи можна  при написанні формул використовувати значення, яки знаходяться на різних листах таблиці Excel?

a) Неможна, може відбутися конфлікт адрес ячейок

b) Можна

c) Можна, якщо адреса ячейок на різних листах не співпадають

d) Можна, якщо надати листам одинакові імена

49.  Які типи числових форматів не існують?

a) Загальний

b) Числовій

c) Грошовий

d) Іменний

50. Для побудови декількох діаграм достатньо виділити таблицю або виділити групу ячейок?

a) Необхідно виділити всю таблицю

b) Необхідно виділити групу ячейок

c) Можливі два варіанта

d) Комп’ютер сам обере потрібний варіант 

Розрахунок результату тесту

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

Разом

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підсумкова оцінка:

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!