Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3989 Робочий план з курсу Основи інформатики та обчислювальної техніки, НУДПСУ

Робочий план з курсу Основи інформатики та обчислювальної техніки, НУДПСУ

« Назад

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 

Кафедра інформаційних систем і технологій

2007/2008 н.р.

 

Робочий план з курсу Основи інформатики та обчислювальної техніки

факультет Юридичний

спеціальність 6.060100 “Правознавство”
групи ПБ-27-29

Кількість та розподіл годин за навчальним планом

семестр

Типи аудиторних занять та кількість годин

Індивід. заняття

Самостійна

робота

студентів

Екзамен

лекції

Практичні заняття

(лаб. роботи)

Консультації

Контрольні роботи

І

16

38

5

8

8

27

 

Разом

16

38

5

8

8

27

 

  навч. тижня і дата

Тип і зміст заняття

(лекція, практичне заняття, тема, основні питання)

Кількість годин

Усього

Аудиторні заняття

Сам. робота

лекції

 

лаборат., семінари

Модуль 1=1 кредит (36 год)

 

 

 

 

 

Тема 1. Теоретичні основи інформатики

План.

 1. Мета, об’єкт, предмет, зміст і методи інформатики.
 2. 2.      Процес інформатизації суспільства.
 3. Місце інформатики та комп’ютерної техніки в сучасному суспільстві, економіці, управлінні, юридичній діяльності.
 4. Поняття інформації. Властивості інформації. Інформація та дані. Носії інформації.
 5. Правова інформація та її особливості. Класифікація правової інформації.
 6. Поняття інформаційних процесів.
 7. Означення інформаційної технології.
 8. Поняття про інформаційну систему.

1

1

 

 

 

Тема 2. Комп’ютерна техніка.

План.

 1. Апаратна, програмна та інформаційна складові ПК.
 2. Взаємодія апаратної та програмної складових.
 3. Базова конфігурація ПК.
 4. Внутрішні пристрої ПК.
 5. Периферійні пристрої ПК.
 6. Основні характеристики ПК.

3

1

 

2

 

Лабораторна робота № 1

Тема. Техніка безпеки. Організація робочого місця. Робота з клавіатурним тренажером.

Мета. Ознайомитися з правилами техніки безпеки під час роботи з комп’ютером, навчитися готувати комп’ютер до роботи; ознайомитися з призначенням основних клавіш клавіатури, вчитися користуватися клавіатурою та іншими пристроями введення-виведення повідомлень; ознайомитися з середовищем клавіатурного тренажера, з основами „сліпого десяти пальцевого” методу роботи на клавіатурі, виробляти вміння швидко набирати на клавіатурі текст різними мовами.

4

 

2

2

 

Тема 3. Операційні системи та сервісні програми.

План.

 1. Узагальнення поняття про файлову систему.
 2. Операційні системи і середовища: еволюція операційних систем, функції операційної системи, основні компоненти операційної системи. Класифікація операційних систем. Операційні системи ПК.
 3. Операційна система Windows ХР, основні об’єкти та прийоми управління.
 4. Робота з файлами і папками.
 5. Робочий стіл. Головне меню. Панель задач.
 6. Програми “Проводник” і „Мой компьютер” та робота з ними.
 7. Стандартні прикладні програми ОС Windows ХР
 8. Довідкова система Windows.
 9. Сервісні програми для роботи з дисками. Форматування диску. Діагностика диску. Дефрагментація та сканування диску
 10.  Програми - архіватори: WinZip, WinRar.
 11. Антивірусні програми.

2

2

 

 

 

Лабораторна робота № 2

Тема. Використання стандартних програм ОС Windows: Блокнот, WordPad, Paint, Очистка диска, Дефрагментация, Проверка диска. Архівація даних.

Мета. Закріпити практичні навички використання стандартних додатків ОС Windows.

2

 

2

1

 

Лабораторна робота № 3

Тема: Операційна оболонка NORTON COMMANDER, Total Commander, або Far.

Мета: Оволодіти практичними вміннями та навичками роботи з каталогами та файлами в операційній оболонці NC.

4

 

2

2

 

Самостійна робота

1. Тема 2. Структура персонального комп’ютера (ПК). Обладнання апаратної складової ПК

2. ІНДЗ: підготовка реферативного повідомлення та виступу на семінарі

2

 

 

2

 

Тема 4. Комп’ютерна мережі.

План.

 1. Базові поняття мережевих технологій.
 2. Класифікація комп'ютерних мереж. Локальні, корпоративні, глобальні КМ.
 3. Топологія КМ. Комунікаційне обладнання. Програмне забезпечення та протоколи КМ.
 4. Організація роботи в мережі. Типи доступу до даних.
 5. Принципи функціонування мережі Інтернет.
 6. Основні сервіси мережі Інтернет. Протоколи служб.
 7. Електронна пошта. Етикет електронного листування.
 8. Система адресації в мережі Інтернет.
 9. Пошук інформації в Інтернет. Пошукові служби.
 10. Державні інформаційні ресурси України в Інтернет.
 11. Комп’ютерна безпека в Інтернет.

4

2

 

2

 

Лабораторна робота № 4

Тема. Програма Internet Explorer. Пошук інформації в мережі Інтернет.

Мета. Виробити практичні навички щодо настроювання програми - броузера Internet Explorer. Ознайомитися з роботою пошукових систем та методами пошуку, набути досвід ефективного пошуку потрібної інформації в мережі Інтернет.

4

 

2

2

 

Лабораторна робота № 5

Тема. Програма Outlook Express. Електронна пошта.

Мета. Ознайомитися з технологією роботи з програмою Outlook Express щодо створення, відправлення та приймання листів електронною поштою, перегляду груп новин, з правилами ведення адресної книги, з етикетом електронної пошти та з можливими загрозами безпечної роботи електронної пошти.

4

 

2

2

 

Лабораторна робота № 6

Тема. Спілкування в мережі Інтернет: телеконференції, форуми, веб-чати та спеціальні програми.

Мета. Набути практичні навики спілкування в мережі Інтернет.

4

 

2

2

 

Модульна контрольна робота. Прийом звітів до лабораторних робіт.

2

 

2

 

 

Усього по модулю 1

36

6

14

16

 

Модуль 2

 

 

 

 

 

Тема 5. Системи обробки текстових даних

План

 1. Загальні поняття про системи опрацювання текстів
 2. Робота з фрагментами тексту: пошук, заміна фрагментів
 3. Форматування документів: символів, абзаців, сторінок.
 4. Вставлення до тексту таблиць, рисунків. Виконання обчислень в таблицях. Ілюстративна графіка.
 5. Створення та редагування математичних формул у текстовому документі
 6. Зв’язування та вбудовування об’єктів. Створення гіперпосилань.
 7. Стилі оформлення документу. Шаблони документів.
 8. Поняття структури документу. Створення змісту
 9. Використання полів у документах
 10. Злиття документів.

2

2

 

 

 

Лабораторна робота № 7

Тема. MS Word. Форматування документів: списки, колонки, автоформат, автотекст, автозаміна.

Мета. Опанувати технології оформлення тексту документу та абзацу.

4

 

2

2

 

Лабораторна робота № 8

Тема. MS Word. Таблиці. обчислення втаблицях. Побудова діаграм.

Мета. Ознайомитись із засобами використання таблиць в документах

3

 

2

1

 

Лабораторна робота № 9

Тема. MS Word. Технологія впровадження об’єктів. Використання стилів. Автозміст.

Мета. виробити практичні навики використання стилів та впровадження об’єктів.

3

 

2

1

 

Тема 6. Системи табличної обробки даних Ms Excel.

План

 1. Табличний процесор. Структура програмного вікна. Основні елементи таблиць. Редагування структури таблиці.
 2. Посилання. Відносні, абсолютні та мішані посилання.
 3. Робота з таблицями: відкриття, створення та збереження.
 4. Введення і редагування даних. Типи даних. Форматування комірок.
 5. Обчислення в таблицях. Введення формул.
 6. Використання функцій. Категорії функцій (математичні, логічні, статистичні).
 7. Стилі та шаблони при роботі з таблицями.
 8. Графічне подання даних. Типи діаграм. Створення та редагування діаграм.

2

2

 

 

 

Лабораторна робота № 10

Тема. Табличний процесор Microsoft Excel. Обчислення та розрахунки в таблицях.

Мета. Ознайомитись із основами роботи в середовищі Ms Excel: типи даних, види посилань, функції.

3

 

2

1

 

Лабораторна робота № 11

Тема. Табличний процесор Microsoft Excel. Логічні функції.

Мета. Набути практичні навики використання логічних функцій.

3

 

2

1

 

Лабораторна робота № 12

Тема. Табличний процесор Microsoft Excel. Побудова діаграм.

Мета. Набути практичні навики побудови та використання діаграм.

3

 

2

1

 

Тема 7. Експертні навчальні системи

План

 1. Призначення експертних систем та їх класифікація.
 2. Принципи побудови та засоби створення експертних систем. Місце експертних систем в юридичній діяльності.
 3. Поняття про бази знань та штучний інтелект. Нейронні мережі та перспективи їх використання. Навчальні системи. Приклади.

1

1

 

 

 

Тема 8. Системи створення презентацій

План

 1. Різновиди презентацій. Засоби створення презентацій.
 2. Апаратні складові презентацій.
 3. Технологія створення презентацій засобами програми Microsoft PowerPoint.
 4. Управління показом слайдів. Ефекти анімації. Використання мультимедійних засобів.
 5. Місце і значення презентацій в правовій діяльності.

1

1

 

 

 

Лабораторна робота № 13

Тема. Microsoft PowerPoint. Створення презентацій.

Мета. Оволодіти практичними навиками створення презентацій.

 

 

2

1

 

Тема 9. Бази даних та СУБД.

План

 1. Моделі даних. Реляційна модель даних
 2. БД. Призначення та класифікація баз даних. Основні поняття БД. Проектування БД.
 3. Системи управління базами даних Призначення та склад СУБД.
 4. Структура програмного вікна. Структура основного вікна бази даних. Основні об’єкти бази даних.
 5. Створення нової БД: структура БД, створення таблиць, створення схеми даних.
 6. Типи даних. Ключові поля
 7. Робота з таблицями: створення, редагування та вилучення. Встановлення зв’язків між таблицями.
 8. Створення та використання форм, запитів та звітів.
 9. Шаблони БД та їх використання

3

2

 

1

 

Лабораторна робота № 14

Тема. Microsoft Access. Створення бази даних за розробленим проектом. Створення таблиць.

Мета. Освоїти практичні навики роботи із таблицями.

3

 

2

1

 

Лабораторна робота № 15

Тема. Microsoft Access. Розробка та використання форм. Зв’язування таблиць, створення схеми даних.

Мета. Ознайомитися із способами створення та редагування форм.

2

 

2

 

 

Лабораторна робота № 16

Тема. Проектування, розробка та використання запитів бази даних. Створення звітів.

Мета. Набути практичні навики роботи із БД.

2

 

2

 

 

Тема 10. Використання комп’ютерних технологій для розв’язування задач правової та правоохоронної діяльності.

План

 1. Системноінформаційний метод дослідження проблеми. Розробка проекту.
 2. Класифікація правових інформаційних потоків мережі Інтернет та ДПА.
 3. Аналіз можливостей реалізації проекту засобами локального ПК та мережі.
 4. Технологія реалізації інформаційних процесів в правовій інформаційній системі.

2

2

 

 

 

Лабораторна робота № 17

Тема. Розв’язання задач юридичної практики з використанням сучасних інформаційних технологій

Мета. Ознайомитись із сучасними засобами роботи в юридичній практиці.

3

 

2

1

 

Модульна контрольна робот. Прийом звітів до лабораторних робіт.

2

 

2

 

Всього по модулю 2

45

10

24

11

Всього з дисципліни

81

10

38

27

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!