Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3959 Методичні вказівки до підсумкової письмової роботи з дисципліни Менеджмент персоналу

Методичні вказівки до підсумкової письмової роботи з дисципліни Менеджмент персоналу

« Назад

Підсумкова письмова робота з дисципліни Менеджмент персоналу

СЛУХАЧА ПРОГРАМИ «МВА»

Ваше Прізвище ім’я та по-батькові

(Залікова оцінка  складається  з тестового завдання +письмової (цієї) роботи з виконаними двома частинами та активної аудиторної роботи).

Робота містить дві частини 

Частина І. Дати відповідь на питання. Питання з вибором (А,Б,.) виділити кольором. На відкриті питання відповідати лаконічно, при потребі, для підтвердження власної думки наводити приклади свого чи іншого підприємства. Деякі питання, пов’язані з законодавством про працю (будь ласка прогляньте), окремі питання потребують самостійної підготовки й опрацювання. (в опорн. конспекті є питання програми.) 

Частина ІІ. Розробити міні -проект «Соціальний пакет для керівника відділу (або директора магазину»  в компанії (показати систему оплати праці: основна+додаткова). 

Роботу надсилати на ел.адресу:  valentyna2015@ukr.net  до  заліку, щоб я могла мати попередній результат)

Бажаю успіху! 

Частина І.  Дайте відповіді на питання.

1. В чому сутність кадрової  стратегії? Як вона пов’язана зі стратегією бізнесу компанії. Наведіть приклад.

Які цільові показники виконання стратегії  використовуються.

1.1. У який спосіб можна визначити цінності працівника, який влаштовується до вас на роботу? (можна навести діагностичні питання, ситуації)

2. Що таке компетентність?(правильну відповідь позначити кольором)

А) здатність, що відображає необхідні стандарти поведінки

Б) здатність, необхідна для вирішення робочих завдань і для одержання необхідних результатів роботи 

2.1. Хто в організації (велика компанія) здійснює розробку системи нарахування заробітної плати, премій, бонусів для різних категорій персоналу (чия це відповідальність).

А) керівники підрозділів

Б) відділ персоналу (кадрові служби)

В) Рада директорів на підставі наказу 

2.2. Хто несе відповідальність за адаптацію працівника на робочому місці? 

А) директор підприємства

Б) сам працівник

В) безпосередній керівник

С) відділ персоналу 

3. Складіть профіль компетенцій  для вашої (…) посади (можна назвати 3-4 компетенції) та основні  КРІ (або безпосередньо ваші параметри оцінювання).

Посада___________

Назва

компетенції

Характеристика індикаторів поведінки

параметр і критерій оцінювання

1.

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

4. Два кандидати у процесі конкурсного відбору показали однаковий рівень професійних навичок, співставний досвід й освіту. За якими критеріями Ви будете здійснювати відбір?

5. Мотивація - це

А) вплив на людину певним стимулом, тобто значимим для нього предметом

Б) внутрішня, психоемоційна рушійна сила в людині

5.1. Перелічите фактори, що впливають на вашу демотивацію праці як працівника (керівника відділу) (керівника департаменту, підприємства: потрібне підкреслити)

5.2 Які управлінські дії впливу доцільно використовувати з метою стимулювання співробітника до кращого результату, у якого на даному етапі переважає: потреба в самореалізації

5.3. У яких ситуаціях навчання персоналу доцільно використати методи стретчінгу? Наведіть приклад. 

6. У компанії Х - низька продуктивність праці. Якими способами можна визначити, що впливає на зниження продуктивності. Які фактори можуть допомогти визначити, що зниження продуктивності викликане незадоволеністю роботою?

6.1. Управління талантами – це: 

А) метод формування кадрового резерву працівників з високим потенціалом

В) сукупність заходів з виявлення працівників, що мають високий рівень розвитку компетенцій і результативності та їх підготовка.

С) керівники середнього та вищого рівня,  які показують високу ефективність своєї діяльності.

Д) це  процес виявлення лояльних і високомотивованих керівників середнього рівня управління.

6.2. Які методи визначення талантів застосовують у міжнародних компаніях 

7, Які механізми передачі корпоративної культури є основними? Обґрунтуйте відповідь на прикладі вашого підприємства

7.1. Ваш працівник  два рази своєчасно не подав інформацію (заявку) на замовлення товарів, внаслідок чого підприємство втратило  дохід N тис.грн. Хоча  раніше таких помилок працівник не допускав. На даній посаді він працює вже півроку  після підвищення за результатами щорічної оцінки персоналу.    Які питання для виявлення причин  доцільно задати?

Хто несе відповідальність : працівник чи керівник? і Чому? Ваш короткий коментар.

8.

8.1 При оформленні відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами, які документи Ви (менеджер з персоналу) повинні зажадати від працівника?

8.2 При оформленні відпустки по догляду за дитиною до 3-х років, які документи Вам повинні надати?

9. Чи можна застосувати накладення штрафу на співробітника за те, що він поламав комп'ютер ?

А) Так      Б) Ні 

9.1. В цеху, де ви є керівником,  поламалась обладнання на 10 день, яке коштує 1млн. грн. та забезпечує за 8 годин його роботи вихід дві тони продукції. Ваші конкретні дії. 

10. Максимальний строк продовження випробного терміну для прибиральниці:

А) 2 тижні

Б)  1 місяць

В) 3 місяці 

10.1. Випробний термін встановлюється

А) За бажанням співробітника

Б) За бажанням роботодавця

В) За згодою співробітника й роботодавця

11. Яким чином виявити  лояльну поведінку працівників вашого підрозділу?

12. При видачі трудової книжки ви побачили неправильний запис. Хто вносить Виправлення в трудових книжках: 

Частина ІІ.(30 балів)  

ПРОЕКТ:________(назва)

Мета:

Посада, компанія

подача презентації на власний розсуд.

Структура пакету та характеристика

Фінансування

Повинно бути відображений взаємозв'язок з результатами          

Вступ (лікбез) Структура винагороди керівника

Вже давно на рентабельність бізнесу впливають не тільки прямі інвестиції та правильно вибраний сегмент ринку, а й ефективний менеджмент персоналу.  В ефективній системі мотивації топ-менеджерів однаково зацікавлені і власники компаній, і самі управлінці, оскільки мотивованість директорів компаній знижує ризики їх власників.

Типова структура заробітної плати співробітника світової практики і практики мотивації в Україні (великих компаній) дещо відрізняються. основний вплив :  нестабільність економічної і політичної, податкової ситуацій в країні та «щедрість» власників. Багато в чому бізнес (90%) залежить від коливань вищевказаних настроїв, які неможливо прогнозувати. Зазвичай структура винагороди керівника має три складові: базова ставка + результат (Короткострокова мотивація) +  бонус (Довгострокова мотивація )- 10% (табл..)

Світова практика (розмір загального фонду вищий у 3-5разів)

Рівні

оклад

Короткострокове

Стимулювання

(перелік показників…                                     

Довгострокове Стимулювання

(перелік показників…   )                              

Топ-менеджмент

25%

25%

50%

Мідл менеджмент

40%

20%

40%

Низовий рівень управління

80%

20%

фахівці

90%

10%

Найважливіша мотивація - це відчуття чи розуміння того, що керівник реально впливає на роботу компанії, компанія його розуміє і підтримує його позицію. 

(інформацію вступ прошу вилучити при здачі роботи, щоб не заважав перевірці. Дякую.) 

У вас все вийде!

Альтернатива  проекту(для тих, хто працює на керівних посадах)

Варіант 2.Кейс

Опишіть (складний) випадок в роботі з персоналом (працівник відділу), з точки зору, досягнення ним результатів, наскільки поставлені цільові результати були узгоджені з бізнес цілями компанії, відділу. Для цього проаналізуйте план працівника за минулий період та результати його оцінки. Зробіть висновки для презентації

1. Чому, не були досягнуті поставлені цілі працівником? (лист  оцінки працівника)

2. Яким чином керівник міг вплинути на досягнення цілей працівника у процесі роботи? Чи враховували життєвий цикл професійного розвитку працівника, його цінності.

3. Спробуйте  розглянути  виконавську дисципліну  з точки зору мотиваційних установок: як керівника, так і підлеглого. (визначте мотиваційні установки: значимість -задоволеність )запропонуйте план розвитку для себе і для підлеглого, який стиль для підлеглого краще застосувати.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!