Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3941 Методичні вказівки до практичного заняття на тему Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій

Методичні вказівки до практичного заняття на тему Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій

« Назад

Методичні вказівки до практичного заняття на тему Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операцій

Розв’язати задачі до теми.

1. Перевірити правомірність здійснення і правильність відображення в обліку господарських операцій і виробничих ситуацій, викладених у навчальному матеріалі.

2. Виявленими порушеннями чинного порядку ведення касових операцій та операцій на рахунках у банку визначити методи та прийоми виявлення порушень, зробити записи в журналі ревізора. Визначити, чи достатньо інформації з перелічених документів для встановлення фактів порушень. Доповнити недостатню інформацію.

3. Скласти розділ акта ревізії грошових коштів та необхідні до нього додатки, систематизуючи дані про виявлені порушення та недоліки з інформації, відображеної в журналі ревізора.

Рекомендації щодо виконання задач

Для виконання задач необхідно вивчити передбачений програмою теоретичний матеріал за темою «Контроль і ревізія грошових коштів та операцій на рахунках підприємства в банку», знати нормативні акти, що регулюють порядок ведення операцій з готівковими коштами, порядок відкриття та ведення рахунків підприємств у банківських установах тощо. Крім того, треба обов'язково повторити відповідну тему з курсу «Бухгалтерський облік».

Аналізуючи дані задач 1а та 1б, спочатку потрібно визначити обсяги за видами касової готівки, які за чинним законодавством включаються до фактичної наявності грошових коштів у касі під час проведення інвентаризації.

На основі даних акта інвентаризації каси занести запис у журнал ревізора про сутність порушень і недоліків, установлених при інвентаризації каси з питань забезпечення збереження грошових коштів, дотримання порядку здійснення касових операцій. 

Задача 1

. Матеріально відповідальною особою вказані останні номери касових ордерів: прибутковий касовий ордер № 217 на суму 429 грн.; видатковий касовий ордер № 302 на суму 70,00 грн.

Касиром Костюченко Т.М. пред’явлено: наявних у касі грошей на суму 1603,00 грн., платіжна відомість на виплату матеріальної допомоги № 21 на суму 1400,00 грн., за якою виплачено 210,00 грн., розписка начальника цеху №2

Кущ Л.М. від 15.10. минулого року про одержання в борг із каси 1000,00 грн. терміном до 15.11. минулого року. У сейфі каси виявлено готівку в сумі 1590,00 грн., що належить профспілковій організації підприємства, за поясненням касира.

За обліковими даними залишок грошових коштів на момент інвентаризації становить 2115,00 грн. 

. Під час ревізії в касі підприємства протягом 4 робочих днів зберігалася готівка, отримана на виплату заробітної плати, і знаходилась відомість на заробітну плату, грн. Дані для проведення ревізії наведені у таблиці 1. 

Таблиця 1– Показники для проведення ревізії

Показники

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

1

2

3

4

5

6

7

1

Прибутковий касовий ордер № 213 від 23.10. мин. року

76,12

150,00

12,99

984,21

143,52

2

Видатковий касовий ордер № 195 від 23.10. мин. року

450,79

12,13

56,00

98,00

315,76

3

Розрахунково-платіжна відомість № 27 від 20.10 минулого року

а) сума, що підлягає виплаті

б) фактично виплачена сума

 

 

 

23998,34

15673,50

 

 

 

18900,67

18675,91

 

 

 

11342,00

10968,73

 

 

 

1185,33

321,59

 

 

 

19987,45

19815,21

4

Наявність грошових коштів у касі за обліковими даними

7950,17

362,63

11298,99

1000

172,24

5

Ліміт залишку готівки в касі підприємства

1500

1050

900

1000

700

2. Касовий звіт касир здавала один раз на п’ять днів. Підприємство щоденно здійснює операції на суму не більше ніж 160 грн. У касовій книзі є підчищення, виправлення. Каса знаходиться в приміщенні бухгалтерії, де для неї відведено дерев’яну шафу, оригінали та дублікати ключів від якої знаходяться у касира.

3. Перевірка цільового використання грошових коштів за жовтень минулого року виявила такі факти, грн., дані наведені у таблиці 2

Таблиця 2– Рух грошових коштів

Показники

1 варіант

2 варіант

3 варіант

4 варіант

5 варіант

1

2

3

4

5

6

7

1

Надходження готівкових коштів у касу з поточного та інших рахунків у банку для виплати: заробітної плати

 

 

 

43197,12

 

 

 

37700,18

 

 

 

21134,00

 

 

 

2341,85

 

 

 

36998,74

 

матеріальної допомоги

230,00

67,73

711,89

-

700,00

 

сум на господарські потреби

373,70

123,00

68,00

210,90

1900,00

2

 

Надходження готівкових коштів у касу з інших джерел: залишок підзвітних сум

 

 

498,99

 

 

312,14

 

 

900,67

 

 

-

 

 

722,41

 

відшкодування нестач

64,51

-

2439,23

324,00

11,87

 

реалізація майна

1151,00

-

7864,00

56,90

5000,00

3

Видатки готівки

на виплату зарплати

 

40536,36

 

12507,34

 

21114,15

 

2341,85

 

30543,90

 

на виплату допомоги

500,00

67,73

100,00

500,00

1000,00

 

на господарські потреби

245,54

301,50

-

-

1900,00

 

на рахунки в банку

4233,42

25126,34

11903,64

91,9

11000,00

4. Виписка з касового звіту за 20 грудня, грн., дані наведені у таблиці 3

Таблиця 3– Виписка з касового звіту

Номер і дата касового ордера

Від кого надійшло або кому видано

Прибуток

Видаток

Шифр балансового рахунку

 

Залишок на 20 грудня

126,52

 

 

№ 10 від 20.12

Надійшла готівка на видачу ЗП

32809,00

 

311

№ 11від 20.12

Надійшли внески до каси взаємодопомоги

20,00

 

685

№ 12 від 20.12

Видано аванс на відрядження Іванову І.І.

127,00

 

372

№ 14 від 20.12

Видана депонована зарплата

Федорову А.М.

 

87,68

661

 

Разом за день

32956,00

87,68

 

 

Залишок на 20 грудня

32994,87

 

 

Визначити сутність порушень, методи перевірки касової книги, звітів касира за даними таблиць 1 - 4.

5. Дані про розрахунки з підзвітними особами щодо відряджень, наведені у таблиці 4

Таблиця 4– Дані про проведені розрахунки з підзвітними особами щодо відряджень

Прізвище,

ініціали

Термін відрядження

Авансовий

звіт

Видача

авансів

фактично

Остаточні розрахунки

з підзвітними особами

дата

сума,грн.

дата

сума, грн..

Здано до

каси

Одержано

з каси

дата

сума,

грн..

дата

сума, грн..

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

ПетренкоК.І

3.04-8.04

10.04

130,50

2.04

92,50

-

-

18.04

37.50

2.

Кудін .В.О.

15.04-

26.04

5.05

184,00

10.04

94,00

-

-

15.04

110,00

3.

Колос Т.О.

1.04-

5.04

7.04

77,00

1.04

187,00

18.04

120,00

-

-

4.

Дуб Д.Г.

5.04-

10.04

14.04

110,00

-

-

-

-

18.04

110.00

5.

Шаров В.Т.

5.04-

10.04

19.04

140,00

3.04

280

20.04

140,00

-

-

6.

Ясень А.І.

8.01-11-04

22.04

130,00

2.04

250

29.04

120

-

-

Визначити сутність порушень та методи перевірки авансових звітів. 

6. Дані виписки банку з поточного рахунку підприємства за 15.05. минулого року, дані наведені у таблиці 5. 

Таблиця 5 – Виписка банку з поточного рахунку підприємства

Дата виписки банку

Дата прийому документів у банк

Номер кореспондуючого рахунку

Шифр

операції

Оборот

дебет

кредит

 

 

 

0

 

564321

15.05

15.05

685

3

 

520

 

15.05

79

4

 

2200

 

15.05

44

1

 

721

 

15.05

24

1

53

 

 

15.05

44

1

 

678

 

15.05

301

6

77453

 

 

15.05

44

1

809

 

 

 

 

0

 

490125

 

 

 

 

 

 

Сальдо на поточному рахунку згідно з останньою випискою банку за 12.05. минулого року – 561321,00 грн.

7. 17.05 цього року на поточний рахунок підприємства була помилково зарахована банком сума 46411,00 грн. Помилково зарахована сума списана з поточного рахунку підприємства 20.05. минулого року без документального оформлення. Визначити сутність порушень згідно з чинним законодавством.

Задача 2

При проведенні ревізії каси, ревізором було виявлено наступне: залишок по касі на початок дня склав 150,00 грн. (ліміт каси згідно затвердженого установою банку повідомлення 250,00грн.). На протязі дня були проведені наступні господарські операції: надійшла готівка до каси від реалізації готової продукції в сумі 24 000,00 грн., в т.ч. ПДВ, від реалізації товарів в сумі 6 000 грн., в т.ч. ПДВ, від наданих послуг в сумі 1 200,00 грн., в т.ч. ПДВ; була видана готівка підзвітній особі для відряджень в сумі 100,00 грн., для придбання товарів в сумі 45,00грн; за об’явою була здана готівка на поточний рахунок банку в сумі 30 800,00 грн.

Необхідно:

1) визначити правильність проведених господарських операцій згідно чинного законодавства України;

2) визначити, які порушено нормативно-правові акти;

3) визначити, до яких наслідків призвела господарська операція;

4) визначити, хто несе відповідальність за виявлені порушення;

5) визначити дії ревізора щодо даної ситуації. 

Задача 3

Ліміт каси на підприємстві складає 250,00 грн. Протягом дня було отримано: за чеком 115000,00 грн. на виплату заробітної плати, виручка за реалізовану продукцію в сумі 244000,00 грн. в тому числі ПДВ; також протягом дня була видана заробітна плата на суму 14500,00 грн. і здана готівка до банку в сумі 23500,00 грн.

1. Вкажіть, чи є в даній ситуації порушення.

2. Визначіть правомірність проведення господарської операції.

3. Визначіть, які порушено нормативно-правові акти.

4. До яких наслідків призвела проведена операція?

5. Хто несе відповідальність у разі виявлення помилок?

6. Які ревізорські докази по даному акту необхідно отримати?

Задача 4

Необхідно:

– назвати, які первинні документи та облікові реєстри використовуються для оформлення операцій з обліку грошових коштів;

– визначити об’єкти дослідження в кожній із наведених ситуацій;

– указати, які прийоми контролю були використані експертом-бухгалтером при дослідженні документів;

– визначити, чи правомірно експерт-бухгалтер застосовував ці методичні дослідження та вказав у висновку ці порушення ? Відповіді обґрунтувати.

Дані для виконання: за даними висновку бухгалтера-експерта зазначено наступні виявлені ним порушення при оформленні касових документів.

1. За даними деяких прибуткових ордерів були відсутні підписи керівника підприємства, а в деяких видаткових касових ордерах – підписи головного бухгалтера. Також у кількох прибуткових касових ордерах відсутній підпис касира.

2. Серед заповнених прибуткових касових ордерів експерт-бухгалтер виявив декілька підкладених відірваних корінців, тому у висновку було зазначено, що окремі посадові особи використовували корінці прибуткових касових ордерів для фіктивного підтвердження придбання матеріальних цінностей тощо, однак інших доказів на підтвердження таких фактів не виявлено.

3. За прибуткових касовим ордером № 456 від 17 жовтня поточного року значиться сума 2100,00 грн., а за даними відомості, що додається до нього, 2110,00 грн. У кримінальній справі міститься пояснення касира, який стверджує, що це описка.

4. За видатковим касовим ордером № 576 від 12 квітня поточного року відсутній підпис особи, якій були видані гроші. Факт отримання готівки під звіт особа підтверджує, а відсутність підпису в касовому ордері пояснює тим, що замісті особи гроші отримала донька, а сама особа в цей час хворіла.

5. За період з 11 березня до 30 березня поточного року всі касові ордери були підписані бухгалтером Івановою А.С. у графі «підпис касира». Бухгалтер ці дії пояснила тим, що касир перебувала у черговій відпустці, однак наказу (розпорядження) по підприємству не було, також відсутній належно оформлений акт передачі каси під повну матеріальну відповідальність.

6. При порівнянні видаткового касового ордера № 235 від 11 травня поточного року з даними особових рахунків, платіжною відомістю № 23 експерт-бухгалтер виявила передачу грошей касиром працівникові підприємства Петрову М.І. в сумі 75,00 грн., про яку пояснив касир, що це помилка при проведенні підрахунку грошей.

7. На підприємстві проводиться нумерація прибуткових і видаткових касових ордерів, на підставі яких складається журнал № 1.

Задача 5

Необхідно:

1) з’ясувати, які первинні документи підлягають перевірці;

2) що повинен отримати бухгалтер-експерт при дослідженні даної тематики;

3) відповіді обґрунтувати.

При перевірці підзвітних сум на підприємстві бухгалтером-експертом були виявлені наступні дані: при направленні у відрядження Іванова А.С. видана готівка авансом у сумі 430,00 грн. Після повернення з відрядження було складено авансовий звіт на суму 398,00 грн., а залишок невикористаної готівки було передано Калашник Т.О., яку було направлено у відрядження. 

Задача 6

Головний бухгалтер підприємства В на допиті засвідчила про розкрадання грошових коштів з каси касиром. При отриманні документів для складання Головної книги головний бухгалтер користувалася журналами-ордерами № 1 і № 2 без перевірки підсумкових даних, який складав касир.

Якими первинними документами необхідно користуватися при перевірці?

Дії слідчого у даному випадку? 

Задача 7

Під час профілактичних заходів щодо збереження матеріальних цінностей на підприємстві торгівлі м. Кременчук було встановлено, що при отриманні товарів від постачальників для магазинів на деякі з них були оформлені накладні (податкові накладні) на неповну кількість, а в окремих документах були відсутні номери податкових накладних і були виправлення в окремих документах, що викликало у працівників правоохоронних органів сумніви щодо їх справжності.

Які методи документальної перевірки можуть бути застосовані для виявлення можливих зловживань? Дії слідчих органів.

Задача 8

Головний бухгалтер підприємства В на допиті засвідчила про розкрадання грошових коштів з каси касиром. При отриманні документів для складання Головної книги головний бухгалтер користувалася журналами-ордерами № 155 і № 214 без перевірки підсумкових даних, який складав касир.

Якими первинними документами необхідно користуватися при перевірці?

Дії слідчого у даному випадку?

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!