Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3930 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Соціально-відповідальний маркетинг, НУ ЛП

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу Соціально-відповідальний маркетинг, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

Кафедра маркетингу і логістики

 

СКЛАДАННЯ ПРОГРАМИ МАРКЕТИНГОВИХ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ

 

Методичні вказівкидо виконання курсової роботиз курсу Соціально-відповідальний маркетинг

для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг»

  

ЛЬВІВ - 2014

Складання програми маркетингових заходів соціальної відповідальності бізнесу: Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Соціально-відповідальний маркетинг» для студентів спеціальності 6.030507 «Маркетинг» / Укл.: В.В. Кузяк, Ю.Я. Добуш, О.Ю. Трач, О.Є. Шандрівська, О.М. Бек, Н.Р. Стасюк. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2014. – 53 с.

 

ЗМІСТ 

  1. Загальні положення …………….…………………… 4

  2. Структура курсової роботи ………………….……. 5

  3. Порядок виконання курсової роботи ……………….. 6

  4. Порядок отримання завдання …………………………… 37

  5. Вимоги до оформлення курсової роботи …………..…. 38

Список літературних джерел ………….. 42

Додатки ………………………….….. 43

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

МЕТА І ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ 

Метою курсової роботи є закріплення та поглиблення теоретичних та практичних знань з курсу «Соціально-відповідальний маркетинг», набуття навиків опрацювання наукової літератури, самостійного збору та аналізу нових даних, які характеризують головні напрями вдосконалення діяльності підприємства шляхом запровадження концепції корпоративної соціальної відповідальності, застосування методик складання програм маркетингових заходів відповідальності організацій, використання знань у практичній діяльності, методів вирішення наукових і практичних завдань щодо концепції соціальної відповідальності бізнесу в сучасних умовах ринку.

Курсова робота сприяє більш глибокому вивченню теоретичного матеріалу, розвитку наукового мислення, прищеплює студенту вміння працювати з навчальним матеріалом, вибирати та узагальнювати матеріал рекомендованої літератури, чітко і грамотно формулювати свою думку, творчо мислити, реалізувати результати соціально-відповідального маркетингу на практиці.

Курсова робота повинна сформувати у студентів навики:

- реферування наукової літератури за відповідною темою;

- ведення бібліографічного пошуку, критичного аналізу наукової літератури;

- володіння методиками дослідження;

- вміння творчо інтерпретувати дані, отримані в результати спостережень на підприємстві;

- підготовки проектів відповідних документів з оформлення результатів досліджень під час виконання роботи;

- правильного оформлення результатів дослідження.

Курсова робота ґрунтується на комплексному підході до підготовки майбутніх маркетологів та потребує відповідних знань з курсів «Маркетинг», «Вступ до маркетингу», «Маркетингові дослідження», «Соціально-відповідальний маркетинг».

Обсяг курсового проекту становить 30 сторінок.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!