Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3923 Запитання до іспиту з дисципліни Тепло-технологічні агрегати силікатного виробництва

Запитання до іспиту з дисципліни Тепло-технологічні агрегати силікатного виробництва

« Назад

Запитання до іспиту з дисципліни Тепло-технологічні агрегати силікатного виробництва 

 1. Історія та головні напрямки розвитку агрегатів для термообробки ТН і СМ. Класифікація тепло-технологічних агрегатів.

 2. Принцип дії та конструкція пристроїв для спалювання газоподібного та рідкого палива. Газові пальники, мазутні форсунки. Основи розрахунку цих пристроїв.

 3. Принцип дії та конструкція пристроїв для спалювання твердого палива. топки та пальники для спалювання твердого (кускового та пиловидного) палива. Основи розрахунку топок.

 4. Конструкція та принципи дії барабанних сушарок для сировини. Переваги та недоліки цих сушарок.

 5. Конструкція та принципи дії сушарок для сушки в зваженому стані (БРС). Переваги та недоліки цих сушарок.

 6. Конструкція та принципи дії пневматичних та стрічкових сушарок. Переваги та недоліки цих сушарок.

 7. Конструкція та принципи дії камерних сушарок для напівфабрикатів керамічних виробів. Переваги та недоліки цих сушарок.

 8. Конструкція та принципи дії тунельних сушарок для напівфабрикатів керамічних виробів та виробів з гіпсу. Переваги та недоліки цих сушарок.

 9. Конструкція та принципи дії конвеєрних сушарок для напівфабрикатів керамічних виробів. Переваги та недоліки цих сушарок.

 10. Розрахунок розмірів та продуктивності сушарок. Розрахунок розбавлення димових газів повітрям.

 11. Побудова теоретичного та практичного процесу сушки на I-d діаграмі.

 12. Конструкція та принцип дії камерних та багатокамерних печей для випалу кераміки. Переваги та недоліки цих печей у порівнянні з печами безперервної дії.

 13. Конструкція та принципи роботи тунельних печей для випалу кераміки. Відмінності в конструкціях тунельних печей для випалу стінових матеріалів, порцеляни, вогнетривів.

 14. Конструкція та принципи роботи конвеєрних печей. Особливості конструкції роликових печей та печей з сітчастим транспортером. Переваги та недоліки цих печей у порівнянні з тунельними.

 15. Вакуумні печі та печі з захисною атмосферою для випалу технічної кераміки. Конструкція та принцип дії. Галузь застосування.

 16. Особливості теплообміну в печах для випалу кераміки. Методики розрахунку.

 17. Визначення основних розмірів агрегатів для обпалу кераміки (печі для обпалу цегли, порцеляни, керамічної плити, сантехнічних виробів).

 18. Принципи складання теплових балансів печей для випалу кераміки. Витратні та приходні статті балансів. Питомі витрати тепла на одиницю продукції та ККД печі.

 19. Визначення втрат тепла в оточуюче середовище та витрат тепла на нагрівання футеровки агрегатів. Принципи підбору вогнетривів для цих агрегатів.

 20. Основні типи печей для варіння скла (безперервні та періодичної дії; ванні і горшкові; газові, газоелектричні і електричні). Порівняльна характеристика скловарних печей різних типів.

 21. Основні елементи конструкції ванних скловарних печей, принципи підбору вогнетривів. Види вогнетривів для скловарних печей.

 22. Особливості теплообміну в полум’яному просторі скловарних печей. Методики розрахунків.

 23. Визначення основних розмірів та продуктивності печей. Складання теплового балансу скловарної печі. Витратні та приходні статті балансу. Питомі витрати тепла на одиницю продукції та ККД печі.

 24. Теплообмінники скловарних печей. Принцип дії та конструкція регенераторів. Основи розрахунку регенераторів.

 25. Печі для відпалу скла. Основні елементи конструкції. Визначення основних розмірів та принципи теплотехнічного розрахунку цих печей.

 26. Обертові печі для виробництва цементного клінкеру. Особливості конструкцій обертових печей для мокрого та сухого способу виробництва, відмінності процесів в печах за сухим та мокрим способом виробництва.

 27. Розрахунок основних розмірів та продуктивності. Принципи складання теплових балансів обертових печей. Витратні та приходні статті балансу. Питомі витрати тепла на одиницю продукції та ККД печі.

 28. Теплообмінники для обертових печей за мокрим способом виробництва (фільтри-підігрівачі, ланцюгові завіси, коміркові теплообмінники та ін.) Конструкція та принцип дії.

 29. Теплообмінники для обертових печей за сухим способом виробництва (циклонні теплообмінники, декарбонізатори, кальцинатори та ін.) Конструкція та принцип дії. Основи розрахунку циклонних теплообмінників.

 30. Шахтні печі для випалу вапняку. Основні елементи конструкції, принцип дії, особливості теплообміну. Переваги та недоліки у порівнянні з обертовими печами. Конструктивний розрахунок шахтних печей.

 31. Теплотехнічний розрахунок шахтних печей. Витратні та приходні статті теплового балансу. Питомі витрати тепла на одиницю продукції та ККД печі.

 32. Гіпсоварні котли періодичної та безперервної дії. Конструкція та принцип дії. Дегідратація гіпсу в обертовому барабані. Особливості конструкції барабану. Порівняльна характеристика різних типів агрегатів.

 33. Основи теплотехнічного розрахунку агрегатів для дегідратації гіпсу. Витратні та приходні статті теплового балансу. Питомі витрати тепла на одиницю продукції та ККД печі.

 34. Пропарювальні камери періодичної та безперервної дії. Конструкція та принцип дії. Конструкція та принцип дії автоклаву для пропарювання силікатної цегли.

 35. Особливості руху газів в печах та сушарках. Властивості газів та закони механіки газів. Види напорів. Виникнення геометричного напору. Рівняння нерозривності струменів.

 36. Опір при русі газів: місцеві втрати від тертя та втрати пов'язані з наявністю геометричного напору.

 37. Витікання газів через отвір. Рух газів у пічних каналах. Розрахунок необхідного напору тяго-дуттєвих пристроїв. Пристрої для транспорту газів: димові труби, ежектори, вентилятори, димососи.

 38. Використання тепла газів, що відходять з теплових агрегатів. Принцип дії рекуператорів, регенераторів, котлів-утилізаторів та інших теплообмінників для утилізації тепла.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!