Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3876 Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни Моделювання економіки, ЛНУ ім. Франка

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни Моделювання економіки, ЛНУ ім. Франка

« Назад

Міністерство освіти і науки України

Львівський національний університет імені Івана Франка 

Вовк В.М., Зомчак Л.М.

 

Методичні вказівки до написання курсових робіт з дисципліни Моделювання економіки

для студентів спеціальності “Економічна кібернетика”

 

Львів 2010 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Моделювання економіки» є однією із головних при підготовці фахівців із спеціальності «Економічна кібернетика». «Моделювання економіки» – одна з професійно-орієнтованих дисциплін, що завершує фундаментальну підготовку бакалаврів за фаховим спрямуванням – «Економічна кібернетика». Ця дисципліна є однією з основних, що формує фахівця як економіста-аналітика, науковця-дослідника, педагога для роботи у сфері організаційного управління та економіки. Такі економісти-аналітики володіють сучасними математичними методами аналізу і прогнозування економічних ситуацій та систем з використанням найновіших інформаційних технологій, методами управління економічними об’єктами в ринкових умовах, вміють організовувати роботу з комп’ютеризації цих об’єктів.

Успішне виконання курсової роботи передбачає володіння теоретичними знаннями та навичками, здобутими під час вивчення наступних дисциплін: вища математика, теорія ймовірностей та математична статистика, мікроекономіка, макроекономіка, економіка підприємства, економетрія, математичне програмування, дослідження операцій, математична економіка, моделювання економіки тощо.

Курсова робота – це самостійна творча наукова робота студента. Мета виконання курсової роботи полягає у закріпленні теоретичних та практичних навичок студентів у побудові економіко-математичних моделей та застосуванні математичних методів в економіці, прийняті науково обґрунтованих ефективних управлінських рішень з метою отримання оптимального результату. Виконання курсової роботи проходить в позааудиторний час згідно з індивідуальним завданням. Робота над курсовим проектом передбачає творчий підхід до розв’язування задач.

Запропоновані методичні вказівки призначені для студентів спеціальності «Економічна кібернетика» та містять ключові моменти підготовки, оформлення, виконання та захисту курсової роботи із дисципліни «Моделювання економіки». Дотримання студентами вимог до оформлення наукової роботи сприяє вихованню належного стилю роботи, прищеплює навики ведення наукового дослідження, що обов’язково буде використане при написанні дипломної чи магістерської роботи. Можливий і навіть бажаний варіант, коли проблема, дослідження якої розпочалось на рівні курсової роботи, пізніше перейшла на рівень інших наукових робіт студента.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!