Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3871 Вимоги до написання самостійних робіт з Макроекономіки

Вимоги до написання самостійних робіт з Макроекономіки

« Назад

Вимоги до написання самостійних робіт з Макроекономіки 

Загальні вимоги

Робота здається зшитою, без файлика, в кінці підпис студента, сторінки пронумеровані.

Титульний аркуш стандартний з обов'язковим зазначенням що за робота, тема і хто перевірив роботу.

На другому аркуші зміст із конкретними назвами структурних елементів роботи й номерами сторінок.

Робота складається з таких обов'язкових частин: Вступ, структурована з відповідними назвами основна частина, заключна (результативна) частина, Список використаних джерел.

В кінці роботи обов'язково має бути підпис студента.

В роботі як у тексті, так і для таблиць, графіків і т.п. у квадратних дужках [] робиться посилання на номер джерела із номером сторінки.

Оскільки кожна частина роботи має своє призначення, повтор речення (абзацу) в іншій частині (наприклад в основній і заключній) є псуванням ресурсів.

Кожна робота повинна містити кількісні показники для оцінки, аналізу, доведення, підтвердження думки і т.п. Робота без опрацювання даних є псуванням ресурсів.

Оскільки дані, наприклад, 2010 року є актуальними для 2011 року, а зараз 2016 рік, найсвіжіші дані повинні бути датовані на раніше ніж кінцем 2014 року. Найсвіжіші в роботі дані попередніх періодів є псуванням ресурсів. Формат даних (грудень, ІІ півріччя, ІV квартал, на 31 грудня, на 1 січня 2015 року) значення немає.

Жодних вимог щодо кількості літературних джерел та сторінок немає! Тема повинна бути розкритою і аргументовано!

Реферат

Написання реферату є завершальною процедурою процесу реферування літературних джерел, тому у Вступі обов'язково має бути зазначено: яким джерелам по даній проблематиці було присвячено процес реферування і чому, а яким джерелам поданій проблематиці не було присвячено процес реферування і, головне, чому. Якщо цього не зазначено, далі викладач реферат не читає!

В тексті основної частини повинна бути авторська оцінка прореферованого тексту і/або порівняльна характеристика схожих за призначенням і можливістю тлумачення його частин.

Заключною частиною, як правило, є висновки по проведеній роботі й самооцінкою проведеної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!