Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3864 Інформаційне повідомлення, Педагогіка та психологія, ХНПУ ім. Сковороди

Інформаційне повідомлення, Педагогіка та психологія, ХНПУ ім. Сковороди

« Назад

Міністерство науки і освіти України

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Навчально-науковий інститут педагогіки та психології

Кафедра здоров’я людини та корекційної освіти

 

Інформаційне повідомлення 

7 квітня 2014 року кафедра здоров’я людини та корекційної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди планує провести ІV Всеукраїнську заочну науково-практичну конференцію з міжнародною участю “Педагогіка здоров’я”, яка буде присвячена 210-річчю з дня заснування ХНПУ імені Г.С. Сковороди. Основна мета конференції - висвітлення результатів психолого-педагогічних досліджень щодо збереження та формування здоров’я дітей, учнівської та студентської молоді в умовах навчального закладу.

До участі в роботі конференції запрошуються науковці, викладачі вищих навчальних закладів, студенти, співшукачі, аспіранти, докторанти, вчителі загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів.

Оргкомітет приймає матеріали за такими напрямами:

 • здоров’я людини як філософська, медико-біологічна, екологічна, соціально-економічна, культурологічна та психолого-педагогічна категорія;

 • стан фізичного, психічного, духовного й соціального здоров’я дітей, підлітків та молоді в Україні;

 • еколого-валеологічна культура як стратегія здоров’язбережувальної та екологобезпечної поведінки особистості в навколишньому середовищі;

 • методолого-теоретичні основи педагогіки здоров’я;

 • сучасні підходи до створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальному закладі;

 • фізичне виховання, фізична реабілітація та рекреація у збереженні здоров’я;

 • еко- та біоетика і проблеми збереження здоров’я людини;

 • психолого-педагогічні основи профілактики шкідливих звичок та соціально-небезпечних захворювань (токсикоманія, наркозалежність, алкоголізм, тютюнопаління, ІПСШ, туберкульоз, ВІЛ-інфекція та СНІД);

 • здоров’язбережувальні освітні технології;

 • психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя;

 • методика викладання безпеки життєдіяльності, екологічних та валеологічних дисциплін;

 • досвід діяльності шкіл, що входять до Всеукраїнської мережі “Школа сприяння здоров’я” та “Школа сталого розвитку”;

 • актуальні проблеми корекційної педагогіки та психології;

 • медико-психолого-педагогічний супровід сучасних інклюзивних процесів у загальноосвітніх навчальних закладах.

Матеріали для опублікування можна подавати українською, російською або англійською мовою.

Обсяг матеріалів, включно зі списком цитованої літератури, повинен становити від 2 до 10 повних сторінок формату А4. Електронна версія тексту готується у текстовому редакторі Microsoft Word 6.0/7.0/97 (for Windows). Кегль – Times New Roman; міжрядковий інтервал – 1,0; розмір шрифту - 14; поля: верхнє і нижнє – 20 мм, ліве – 30 мм, праве – 20 мм; вирівнювання - по ширині; абзацний відступ – 0,95. Сторінки не нумеруються. Переноси слів не допускаються. По тексту використовувати однакові лапки, а саме: “” та апостроф: ’.

При оформленні рукопису у правому куті першої сторінки ставиться прізвище та ініціали автора (авторів) і повна назва закладу чи установи, нижче посередині рядка – заголовок статті великими літерами. Між назвою закладу та заголовком статті - інтервал 1,5.

Усі рисунки мають бути чорно-білими і подаються в форматі jpeg або tiff. Вони послідовно нумеруються арабськими цифрами (рис. 1; табл. 1). До кожного рисунку подається короткий підпис, а до таблиці заголовок. Необхідно уникати дублювання графічного матеріалу і довгих заголовків таблиць. Фотографії до друку не приймаються.

Відповідні посилання на використані джерела наводяться в квадратних дужках, наприклад [3, с. 7]. Список використаних джерел під назвою “Література” подається після тексту і повинен не перевищувати більше 5 джерел. Список має містити лише роботи, що згадуються у статті, які розташовують в алфавітному порядку та оформляють за загально прийнятими вимогами.

Матеріал для публікації має бути ретельно перевірений на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагований. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів.

На окремій сторінці додається довідка про автора: прізвища, ім’я та по-батькові, вчене звання та ступінь, місце роботи та посада (без скорочень), контактний телефон та електронна скринька.

Першому автору гарантується один примірник опублікованого збірника матеріалів конференції. Просимо чітко вказати адресу і зазначенням поштового індексу для пересилання збірника простою бандероллю.

Організаційний внесок на видавничі потреби складає 25 грн. за одну сторінку тексту. Публікацію статті можна оплатити у будь-якому відділенні КБ “Приватбанк” в Україні через термінал самообслуговування або касу, або через мережу Інтернет за допомогою Приват24. Знайти найближчий до Вас термінал самообслуговування, можна тут: http://privatbank.ua/info/index1.stm?url=/info/bass/cityes.ssc

Номер рахунку, найменування банку та отримувача: ПАТ КБ “Приватбанк” Поповнення карткового рахунку № 4405 8823 0497 5117.

Будь-ласка, надішліть, скан- або фотокопію квитанції про оплату публікації на електронну адресу apion1@meta.ua.Оплата вважається зарахованою в разі отримання Вами підтверджувального листа.

Прийом матеріалів – до 20 грудня 2013 року.

Електронний варіант матеріалів надсилається на e-mail:apion1@meta.ua

Відповідальний секретар конференції – доктор педаогогічних наук, професор Бойчук Ю.Д., завідувач кафедри здоровʼя людини та корекційної освіти, контактний телефон 0686000147; 0637207141; 0990471812.

Матеріали для участі в конференції та кошти готівкою приймаються також на кафедрі здоров’я людини та корекційної освіти ХНПУ імені Г.С. Сковороди (м. Харків, вул. Блюхера, 2, ауд. 222-Б, телефон 68-42-34).

Просимо, при можливості, максимально повно розповсюдити інформаційний лист серед зацікавлених осіб.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!