Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3855 Програма практики студентів з діяльності банківських установ за відповідними складовими, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Програма практики студентів з діяльності банківських установ за відповідними складовими, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

5.4. Програма практики студентів з діяльності банківських установ за відповідними складовими 

Операційний відділ

Вивчити проведення операцій за поточними, бюджетними, депозитними та кредитними рахунками. Ознайомитись з документами на відкриття вказаних рахунків. Дослідити порядок прийому та виконання грошово-кредитних документів за операціями, що проводяться за поточними, кредитними, депозитними рахунками, контроль за їх законністю. Вивчити порядок бронювання коштів для виплати заробітної плати під­приємствам та організаціям, а також на невідкладні потреби. Засвоїти порядок оформлення прийому та виплати наявних грошей та механізму контролю записів в умовах ведення обліку на ПЕОМ.

Дослідити операції з розрахунків за платіжними дорученнями. Вивчити оформлення і облік операцій при розрахунках за платіжними дорученнями: простими і зведеними, неакцептованими і акцептованими банком. Ознайомитись із оформленням розрахунків за платіжними дорученнями в порядку планових розрахунків.

Вивчити операції за розрахунками з використанням акредитивів. Дослідити оформлення та облік розрахункових операцій з відкриття акредитивів в банку покупця та постачальника. Опанувати порядок нагляду за умовами та строками акредитивів, оформлення та облік закриття акредитивів.

Вивчити операції з використанням чеків. Опанувати порядок оформлення та обліку видачі господарюючим суб'єктам лімітованих чекових книжок. Дослідити оформлення та облік розрахунків чеками з лімітованих чекових книжок, представлених до сплати.

Проаналізувати операції за міжбанківськими розрахунками на території України. Вивчити організацію розрахунків між банками України. Дослідити розрахунки комерційних банків через розрахункові центри Національного банку України (система електронних платежів СЕП), а також через внутрішні розрахункові центри в рамках загальної системи банків (внутрішня система платежів). Опанувати оформлення та облік операцій за міжбанківськими розрахунками.

Вивчити облік позичкових операцій за короткостроковим кредитуванням. Ознайомитись із видами позичкових рахунків, що використовуються в установах при кредитуванні клієнтів. Опанувати: оформлення та облік операцій з видачі кредитів; прийом, перевірку та облік заяв на одержання позик та термінових зобов'язань клієнтів про повернення позик; оформлення і облік операцій з погашення позик; облік пролонгованих кредитів; ведення картотеки за небалансовим рахунком "Зобов'язання за короткостроковими кредитами".

Дослідити прийом та облік гарантій; доручень, страхових свідоцтв, що виступають забезпеченням короткострокових банківських кредитів. Дослідити банківські операції з погашення кредитів рахунків гаранта, поручителя страхової організації.

Опанувати нарахування відсотків за позиками і порядок їх стягнення з позичальника.

Вивчити операції з довгострокового кредитування банком капітальних вкладень. Проаналізувати облік і оформлення довгострокових позик банку на капітальні вкладення. Вивчити оформлення і облік операцій з рефінансування Національним банком України комерційних банків - для здійснення цільових програм підприємств з модернізації, реконструкції виробництва, конверсії, розширення виробництва товарів народного споживання. Дослідити оформлення і облік операцій з відкриття позичкових рахунків за кредитами, що надаються Національним банком комерційним банкам в порядку рефінансування. Вивчити оформлення і облік видачі позик підприємствам для здійснення цільових програм з реконструкції, модернізації виробництва, конверсії, розширенні виробництва товарів народного споживання.

Дослідити операції з державного кредитування, що здійснюється за рахунок коштів держбюджету міністерствам, відомствам, об'єднанням і організаціям на будівництво, реконструкцію і технічне переоснащення та об'єктами виробничого призначення, визначених Прогнозом економічного і соціального розвитку або рішеннями Кабінету Міністрів України. Вивчити оформлення і облік операцій з відкриття позичкових рахунків державного кредиту. Дослідити оформлення і облік видачі позик за рахунок коштів держбюджету. Ознайомитись із оформленням і обліком операцій з погашення державного кредиту, сплачуваних відсотків за позикою і штрафних санкцій за нецільове використання позик, прострочену позикову заборгованість, порушення строків будівництва або тимчасової його зупинки.

Вивчити депозитні операції. Проаналізувати умови і строки вкладів населення в комерційні банки. Опанувати: оформлення і облік відкриття депозитних, поточних рахунків для населення; оформлення і облік зарахування коштів на депозитні і поточні рахунки; оформлення та облік видачі з депозитних і поточних рахунків населення; оформлення і облік закриття депозитних ра­хунків населення.

Вивчити операції по термінових депозитних рахунках. Опанувати оформлення і облік відкриття термінового депозитного рахунку, облік закриття термінового депозитного рахунку, методику спостереження за умовами і строками дії депозитних рахунків.

Дослідити операції по міжбанківських кредитах. Опанувати: оформлення і облік операцій комерційних банків по використанню кредитів, одержаних від Національного банку України; оформлення і облік операцій по погашенню заборгованості по кредитах, одержаних від Національного банку України; оформлення і облік кредитів одержаних від інших комерційних банків і закуплених на аукціонах.

Вивчити: операції по регулюванню кредитних і закуплених на аукціонах ресурсів; оформлення і облік операцій по резервуванню частини депозитних ресурсів комерційного банку в Національному банку України на коррахунку і контроль за резервуванням в НБУ, виходячи з фактичної наявності депозитних ресурсів.

Дослідити операції з цінними паперами. Опанувати: оформлення і облік операцій по емісії акцій банку і їх розміщенні; оформлення і облік операцій банку по інвестиціях в цінні папери інших емітентів; оформлення і облік операцій банку по зарахуванні доходів по цінних паперах, що знаходяться в портфелі банку; оформлення і облік операцій з цінними паперами, що виконуються за дорученнями клієнтів (купівля, продаж цінних паперів, зарахування доходів по цінних паперах, що знаходяться в розпорядженні клієнтів банку).

Вивчити види банківських послуг, їх оформлення і облік в банку.

Відділ грошового обігу і касових операцій.

Вивчити порядок регулювання касових ресурсів та види касових операцій. Опанувати оформлення і облік касових операцій комерційних банків, застосування форми звіту по касових оборотах банку і їх призначення.

Дослідити касове обслуговування комерційних банків в Національному банку.

Вивчити взаємовідносини між комерційним і Національним банком України по операціях, пов'язаних з підкріпленням операційної каси і здачею залишків.

Опанувати складання прогнозних розрахунків по касових оборотах, їх затвердження.

Кредитний відділ

Ознайомитись з технікою аналізу фінансової діяльності промислового підприємства або об'єднання. Скласти висновки за результатами аналізу конкретного підприємства.

Вивчити порядок формування кредитних ресурсів банку, кредитну і відсоткову політику банку (в які галузі народного господарства направляються кредити), середній розмір відсоткової ставки по кредитах.

Визначити та проаналізувати питому вагу короткострокових і довгострокових кредитів.

Ознайомитись з кредитними справами по 2-3 клієнтах. Визначити, які документи подав клієнт для одержання кредиту, умови укладення кредитного договору. Прикласти зразки договору та інших документів. Провести оцінку кредитоспроможності позичальника та показників його фінансового стану.

Виявити який вид забезпечення кредитів характерний для банку (матеріальна чи нематеріальна форма). Дослідити: матеріальне забезпечення кредиту (заклад рухомого та нерухомого майна, товарних запасів та векселів, дебіторської заборгованості, цінні папери, дорогоцінні метали) та нематеріальне забезпечення (гарантія або порука, договір страхування, видання банком нанкових кредитів).

Опанувати методи контролю банку за цільовим використанням кредитів і своєчасним поверненням його. Ознайомитись із порядком пролонгування кредиту, проаналізувати підстави для пролонгації і необхідні документи для зміни відсоткової ставки по ньому.

Вивчити: періоди нарахування банком відсотків за користування кредитом; використовувану форму та документ, по якому стягуються або нараховуються відсотки. Визначити та проаналізувати питому вагу термінових пролонгованих та прострочених кредитів в кредитному портфелі банку.

Валютний відділ

Вивчити операції по зовнішньоекономічній діяльності. Опанувати відкриття валютних рахунків юридичними і фізичними особами. Ознайомитись із документацією про відкриття інвалютних рахунків, режим використання цих рахунків.

Вивчити: операції по міжнародних розрахунках; форми міжнародних розрахунків по експорту та імпорту, їх види та основну форму розрахунків, якими користуються клієнти банку. Перерахувати документи по цій формі.

Дослідити операції міжнародних розрахунків між банками, проаналізувати роль Національного банку в таких розрахунках. Вивчити операції продажу та купівлі валюти інших країн на внутрішньому валютному ринку. Ознайомитись з діючим на даний момент режимом використання валютної виручки.

Вивчити порядок надання кредитів в інвалюті за рахунок своїх кредитних ресурсів і кредитні операції на міжнародних кредитних ринках. Дослідити валютні операції на міжнародних грошових ринках.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!