Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3852 Зміст програми виробничої практики, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Зміст програми виробничої практики, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

5. Зміст програми виробничої практики

Мета практики:

1. Закріпити теоретичні знання, отримані за період навчання і сформувати практичні навички роботи в умовах діючого підприємства, організації, установи.

2. Зібрати необхідний статистичний, конкретно-виробничий матеріал для виконання звіту про проходженні виробничої практики.

В результаті проходження практики студент повинен знати: законодавчі та інші нормативно-інструктивні документи, що визначають зміст роботи економістів-фінансистів і методи її виконання; уміти розраховувати, аналізувати і прогнозувати планові і звітні показники фінансової роботи, вміти виконувати функціональні обов’язки економіста - фінансиста.

Об’єктами практики можуть бути:

- фінансові органи різних рівнів державного управління;

- органи державного казначейства;

- органи державної податкової адміністрації і інспекції;

- банківські установи;

- органи контрольно-ревізійної служби;

- страхові компанії;

- фінансові відділи виробничо-комерційних підприємств різних форм власності і галузей господарства.

Програма практики визначає напрямок роботи студента, а змістовне наповнення роботи визначається особливостями фінансово-аналітичних задач, що вирішуються на конкретному підприємстві, в організацій або установі.

Нижче наводиться програма практики залежно від бази її проходження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!