Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3850 Звіт про виконання індивідуального завдання, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Звіт про виконання індивідуального завдання, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

4.3. Звіт про виконання індивідуального завдання

Під час проходження виробничої практики студент виконує індивідуальне завдання науково-дослідного характеру. Основна мета виконання індивідуального завдання – поглибити знання за обраною проблемою наукового дослідження. Тема та характер індивідуального науково-дослідного завдання встановлюється випусковою цикловою комісією, відповідає напрямку НДРС, що наведена у тематичних картках, які розроблені на кожного студента. Хід виконання завдання контролюється безпосереднім керівником з НДР.

При цьому повинна забезпечуватись послідовність наукової роботи студента на всьому етапі навчання. При виконанні індивідуального завдання студент повинен проявити уміння аналізувати конкретний практичний матеріал, робити узагальнені висновки та вносити пропозиції з вдосконалення фінансової роботи.

Текстова частина звіту з НДР складає 35-45 стандартних аркушів. Студент виконує третій розділ науково-дослідної роботи; по темі дослідження збирає статистичний матеріал за період у три роки; робить попередній аналіз матеріалу; формулює перші висновки та пропозиції по темі НДР.

Структура звіту з НДР:

титульна сторінка (зразок наведено у додатку Д),

реферат (обсяг 1 сторінка - наводиться короткий опис звіту: кількість сторінок, таблиць, рисунків, додатків та літературних джерел; зазначається об’єкт, мета, методи і важливість дослідження, ключові (10-15) слова),

зміст (розгорнутий план),

вступ (містить актуальність теми; мету, завдання, об’єкт, предмет, і методи дослідження; наукову гіпотезу; теоретичне та практичне значення отриманих результатів),

основна частина (2 розділи: теоретичний (1, 2 етап НДР, а також огляд нормативно-законодавчої бази) і практичний (3 етап НДР),

висновки та пропозиції,

список використаної літератури,

додатки.

Науковий керівник дає письмовий висновок про виконання НДР. Висновок наукового керівника додається до звіту і його думка враховується атестаційною комісією за результатами практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!