Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3845 Загальні положення до проходження виробничої практики, Фінанси і кредит, ВФЕУ

Загальні положення до проходження виробничої практики, Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

1. Загальні положення

Студенти 3-го курсу спеціальності „Фінанси і кредит” проходять виробничу практику у шостому семестрі навчання, після здачі літньої заліково-екзаменаційної сесії, а також виконання відповідних видів контролю, які передбачені навчальним планом.

Допуск студентів до практики оформлюється наказом ректора (директора коледжу).

Строк проведення виробничої практики – 6 навчальних тижні.

Виробнича практика студентів 3-го курсу передбачає виконання робіт фінансово – аналітичного характеру, в основі яких лежать знання, отримані з таких дисциплін: „Фінанси”, „Фінанси підприємства”, „Фінансова діяльність суб’єктів господарювання” „Економічний аналіз”, „Економічна статистика”, „Бухгалтерський облік”, „Страхування”, „Банківські операції”, „Бюджетна система”, „Бюджетування діяльності суб’єктів господарювання”.

Місцем проведення практики є підприємства, організації і установи, де мають місце розробка фінансових планів і звітів, їх аналіз та процедури їх затвердження і виконання.

Об’єктами практики можуть бути підприємства, організації і установи: Міністерства фінансів України, Державного казначейства, Пенсійного фонду та фондів соціального страхування України, Центрів зайнятості, планово – фінансові управління і відділи виконкомів обласних, міських та районних рад, планово – фінансові підрозділи і бухгалтерії суб’єктів підприємництва.

З метою організації та проведення виробничої практики університет укладає відповідний договір з підприємствами, організаціями та установами-базами практики. Проте допускається проходження практики на об’єктах визначених студентом самостійно, але й в цьому випадку університет укладає відповідні договори на проходження практики. Географічне розташування таких підприємств не обмежується. Головною вимогою до включення підприємств, організацій та установ до списку баз практики є можливість організації проведення практики на необхідному рівні, наявність висококваліфікованих спеціалістів і можливість виконання робіт, які передбачені програмою практики.

Під час проходження практики студент, поряд із виконанням обов’язкових програмних завдань, повинен виконати завдання з науково-дослідної роботи, тему якої він отримує на кафедрі та звіт з якої оформлюється і оцінюється окремо.

По завершенню виробничої практики студент оформлює звіт, який разом із відгуком керівника практики від підприємства, організації або установи надається на кафедру фінансів університету. Кожний студент в обов’язковому порядку здійснює процедуру захисту звіту за результатами проходження практики, якість якого визначається диференційованою оцінкою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!