Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3844 Методичні вказівки та Програмні робочі матеріали щодо проведення виробничої практики спеціальності Фінанси і кредит, ВФЕУ

Методичні вказівки та Програмні робочі матеріали щодо проведення виробничої практики спеціальності Фінанси і кредит, ВФЕУ

« Назад

ВІННИЦЬКИЙ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

Методичні вказівки та Програмні робочі матеріали щодо проведення виробничої практики спеціальності Фінанси і кредит

 

Вінниця – 2012 

Методичні вказівки та програмні робочі матеріали щодо проведення виробничої практики студентами 3-го курсу спеціальності „Фінанси і кредит”. – Вінниця, ВФЕУ, 2012. - 42 с.

Укладачі: Євась Т.В., Жукова О.А.

Відповідальний за випуск: Юрчишена Л.В.

 

ЗМІСТ 

ВСТУП ...........

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.....................

 

2. Організація проведення ТА КЕРІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЮ практикОЮ…………...

 

2.1. Обов’язки керівника практики від коледжу……………………

 

2.2. Обов’язки керівника науково-дослідної роботи……………

 

2.3. Обов’язки керівника практики від організації……………………...

 

2.4. Обов’язки студента–практиканта……………

 

3. ЗБІР І ПЕРВИННА ОБРОБКА МАТЕРІАЛУ ПРАКТИКИ…………

 

4. Вимоги до оформлення звіту…………..

 

4.1. Структура звіту та вимоги до його оформлення……………………

 

4.2. Підготовка та проведення лекції з напрямку практичного

завдання…………………………….

 

4.3. Звіт про виконання індивідуального завдання……………………...

 

4.4. Складання календарного плану проходження практики і ведення щоденника…………………….

 

5. ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ…………………….

 

5.1.Програма практики студентів з дослідження діяльності фінансових органів державного управління за їх складовими…………

 

5.2.Програма практики студентів в органах Державного Казначейства з дослідженням його діяльності за відповідними складовими…………

 

5.3.Програма практики студентів з дослідження діяльності Державної податкової інспекції……………….

 

5.4. Програма практики студентів з діяльності банківських установ за відповідними складовими………………...

 

5.5.Програма практики з дослідження діяльності контрольно-ревізійних органів за їх складовими……………………………………...

 

5.6. Програма практики студентів з дослідження діяльності страхових компаній за їх складовими………………..

 

5.7.Програма практики студентів з дослідження діяльності фінансових відділів підприємств за їх складовими……………………..

 

6. ЗАХИСТ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРАКТИКИ....

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………

 

ДОДАТКИ………………………………………………

 

  

ВСТУП 

Однією із основних спеціальностей економічного напряму є спеціальність „Фінанси і кредит”.

Програма спеціальності орієнтована на підготовку кваліфікованих фахівців для фінансової системи держави, які повинні об'єктивно оцінювати економічні процеси, що відбуваються в суспільстві, розуміти суть і тенденції розвитку фінансових стосунків та їх особливості у сфері державних фінансів, міжнародних фінансів і фінансів господарських одиниць, розробляти та вирішувати питання розвитку фінансової системи.

Фахівців з даної спеціальності готують для економічної, організаційно-управлінської, аналітичної, аудиторської та науково-дослідної роботи у сфері державних фінансів, в установах Національного і комерційних банків, на рівні підприємств та об'єднань різних галузей господарства України, незалежно від форм власності і організаційного формування, в страхових компаніях, інвестиційних фондах та компаніях, брокерських конторах, фінансових службах держадміністрації, в науково-дослідних установах тощо.

Основна мета спеціальності - підготовка висококваліфікованих кадрів вищої і середньої ланки управління підприємств усіх форм власності та органів державного управління.

Головною складовою системи підготовки фахівців є набуття студентами базових професійних навичок, що досягається за рахунок проведення виробничої практики. Під час практики поглиблюються та закріплюються теоретичні знання з усіх дисциплін навчального плану.

Виробнича практика проводиться на підприємствах різних форм власності та у фінансових установах, які відповідають вимогам програми.

Метою практики є оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та засобами праці в галузі майбутньої професії, формування у них на базі одержаних знань, професійних умінь та навичок для прийняття самостійних рішень при виконанні конкретної роботи в реальних умовах, виховання навичок систематично поновлювати свої знання і творчо застосовувати їх у практичній діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!