Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3840 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 18, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 18, Економетрія, НУХТ

« Назад

Варіант 18

Маємо вибірку даних, які характеризують попит на продукцію за часом. Побудувати функцію попиту на олію, де Y – попит на олію (кількість олії в літрах на душу населення), t – час. Для відображення залежності обрати лінійну регресійну модель виду: .

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати зміну попиту на наступний рік. Відобразити модель на графіку. Зробити загальний висновок.

Статистичні дані:

Попит на олію

(літрів на рік)

t

(рік)

Y

X

21,7

1

22,3

2

24,1

3

24,9

4

24,95

5

25,3

6

25,8

7

25,9

8

26,1

9

26,3

10

26,4

11

26,45

12

26,7

13

27,1

14

28,3

15

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!