Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3831 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 9, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 9, Економетрія, НУХТ

« Назад

Варіант 9

Маємо вибірку даних за 8 років, які характеризують чистий дохід підприємства «Тойота Центр Київ», тис. грн. (Y) в залежності від вартості основних виробничих фондів (ОВФ), тис. грн. (Х). Побудувати парну лінійну регресійну модель виду .

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати чистий дохід підприємства, якщо вартості основних виробничих фондів збільшиться на 20%. Відобразити модель на графіку. Зробити висновки.

Статистичні дані:

Чистий дохід

млн. грн.

Вартість ОВФ

млн. грн.

Y

Х

115,3

50,4

150,2

48,1

125,4

56,4

103,6

55,6

125,4

50,6

136,4

40,4

145,7

28,4

233,8

16,05


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!