Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3830 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 8, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 8, Економетрія, НУХТ

« Назад

Варіант 8

Маємо вибірку даних за 8 років, які характеризують виручку від реалізації хлібокомбінату № 11, тис. грн. (Y) в залежності від чисельності працюючих, чол. (Х). Побудувати парну лінійну регресійну модель виду:

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати виручку від реалізації на підприємстві, якщо чисельності працюючих збільшиться на 15%.

Відобразити модель на графіку. Зробити висновки.

Статистичні дані:

Виручка від реалізації

млн. грн.

Чисельність працюючих, чол.

Y

Х

74,7

456,0

56,05

342,3

51,8

304,0

24,9

164,7

59,6

277,0

78,6

365,1

81,3

377,7

51,5

239,2


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!