Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3828 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 6, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 6, Економетрія, НУХТ

« Назад

Варіант 6

Маємо вибірку даних за 8 років, які характеризують виручку від реалізації хлібокомбінату № 11, тис. грн. (Y) в залежності від обсягу виробленої продукції, тис. грн. (Х). Побудувати парну лінійну регресійну модель виду:

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати виручку від реалізації на підприємстві, якщо обсяг виробленої продукції збільшиться на 15%.

Відобразити модель на графіку. Зробити висновки.

Статистичні дані:

Виручка від реалізації

млн. грн.

Обсяг виробленої продукції

млн. грн.

Y

Х

74,7

53,2

56,0

42,1

51,8

37,5

24,9

20,8

49,1

45,8

78,6

60,4

81,3

62,5

51,5

39,5

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!