Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3827 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 5, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 5, Економетрія, НУХТ

« Назад

Варіант 5

Маємо вибірку даних за 12 років, які характеризують виручку від реалізації підприємства ТОВ «Меркс Груп», тис. грн. (Y) в залежності від чисельності працюючих, чол. (Х). Побудувати парну лінійну регресійну модель виду: .

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати виручку від реалізації, якщо чисельність працюючих збільшиться на 15%.

Відобразити модель на графіку. Зробити висновки.

Статистичні дані:

Виручка від реалізації

тис. грн.

Чисельність персоналу,

чол.

Y

Х

225

325,7

231

360,6

229

209,4

233

267,5

283

473,7

279

772,8

286

573,4

290

673,1

321

1841,2

322

866,4

325

1299,6

324

1407,9


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!