Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3826 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 4, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 4, Економетрія, НУХТ

« Назад

Варіант 4

Маємо вибірку даних за 12 років, які характеризують обсяг продажу шампанського, млн. бут. (Y) в залежності від курсу долара, грн. (Х). Побудувати парну лінійну регресійну модель виду:

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати обсяг продажу шампанського, якщо курс долара збільшиться на 30%.

Відобразити модель на графіку. Зробити висновки.

Статистичні дані:

Обсяг продажу,

млн. бут.

Курс долара,

грн.

Y

Х

142,7

3,8

143,56

5,44

144,78

5,37

165,99

5,32

167,23

5,33

171,22

5,31

185,67

5,12

191,45

6,5

195,64

6,8

198,8

7,85

205,34

7,9

220,21

8,01


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!