Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3825 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 3, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 3, Економетрія, НУХТ

« Назад

Варіант 3

Маємо вибірку даних за 12 років, які характеризують обсяг продажу шампанського, млн. бут. (Y) в залежності від обсягу збору винограду, тис. т (Х). Побудувати парну лінійну регресійну модель виду: .

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати обсяг продажу шампанського, якщо обсягу збору винограду збільшиться на 20%.

Відобразити модель на графіку. Зробити висновки.

Статистичні дані:

Обсяг продажу,

млн. бут.

Обсяг збору

винограду, тис. т

Y

Х

142,7

39,8

143,56

39,04

144,78

38,56

165,99

37,04

167,23

36,04

171,22

35,48

185,67

36,6

191,45

36,48

195,64

36,6

198,8

34,82

205,34

36,3

220,21

32,21

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!