Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3824 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 2, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 2, Економетрія, НУХТ

« Назад

Варіант 2

Маємо вибірку даних за 10 років, які характеризують обсяг продажу шампанського, млн. бут. (Y) в залежності від середнього доходу населення, тис. грн./чол. в рік (Х). Побудувати парну лінійну регресійну модель виду: .

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати обсяг продажу шампанського, якщо середній дохід населення збільшиться на 30%.

Відобразити модель на графіку. Зробити висновки.

Статистичні дані:

Обсяг продажу, 

 млн. бут.

Середній дохід населення,

 тис. грн./чол. в рік

Y

Х

143,56

2,632

144,78

3,244

165,99

3,815

167,23

4,493

171,22

5,761

185,67

8,063

191,45

10,22

195,64

12,36

206,1

12,59

213,97

13,98

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!