Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3823 Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 1, Економетрія, НУХТ

Задачі для лабораторної роботи 1, Варіант 1, Економетрія, НУХТ

« Назад

Задачі для лабораторної роботи 1

Варіант 1

Маємо вибірку даних за 8 років, які характеризують обсяг продажу шампанського, млн. бут. (Y) в залежності від чисельності дорослого населення (Х). Побудувати парну лінійну регресійну модель виду: .

Для аналізу моделі необхідно розрахувати: коефіцієнт детермінації; коефіцієнт кореляції, F-критерій Фішера; стандартні похибки оцінок параметрів моделі порівняти з величиною оцінок; перевірити значущість коефіцієнта детермінації, коефіцієнта кореляції та оцінок параметрів моделі; знайти інтервали надійності для оцінок параметрів моделі.

Спрогнозувати обсяг продажу шампанського, якщо чисельність дорослого населення збільшиться на 20%.

Відобразити модель на графіку. Зробити висновки.

Статистичні дані:

Обсяг продажу,

млн. бут.

Чисельність

 дорослого населення,

млн. осіб

Y

Х

143,56

34,027

144,78

33,768

165,99

33,453

167,23

33,152

171,22

32,97

185,67

32,634

191,45

32,41

195,64

32,2


З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!