Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3814 Приклад рішення транспортної задачі за допомогою електронних таблиць, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

Приклад рішення транспортної задачі за допомогою електронних таблиць, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

« Назад

2. Приклад рішення транспортної задачі за допомогою електронних таблиць

Задача. В Київський області 3 цукрових заводи (В) отримують від
5 сільськогосподарських підприємств (А) сировину. Скласти такий план перевезень від постачальників до споживачів, щоб вартість перевезень була мінімальною, вантаж від постачальників був вивезеним, а потреби заводів у сировині були задоволені (табл. 12.2).

Таблиця 12.2

Вихідні дані для транспортної задачі

Витрати на перевезення одиниці вантажу

А1

А2

А3

А4

А5

В1

В2

В3

В1

В2

В3

В1

В2

В3

В1

В2

В3

В1

В2

В3

20

15

35

25

20

35

30

25

25

20

30

30

15

20

25

Продовження таблиці 12.2

Запаси постачальників

Потреби споживачів

А1

А2

А3

А4

А5

В1

В2

В3

100

220

110

170

120

220

240

260

Розглянемо загальну схему розміщення даних в середовищі Excel для рішення транспортної задачі (рис. 12.1).

Рішення транспортної задачі на ПК проводиться за таким алгоритмом:

  1. Заповнюємо шапку та заготовки рядків і стовпців як на рис. 12.2.

  2. Заповнюємо електронну таблицю: блоки «Запаси», «Споживання» та «Матрицю вартості».

  3. Записуємо економіко-математичну модель згідно з похідними даними:

F(x) = 20х11 + 25х12 + 30х13 +20х14 + 15х15 +

+ 15х21 + 20х22 + 25х23 + 30х24 + 20х25 +

+ 35х31 + 35х32 + 25х33 + 30х34 + 25х35 ® min;

х11 + х12 + х13 + х14 + х15 =220,

х21 + х22 + х23 + х24 + х25 =240,

х31 + х32 + х33 + х34 + х35 = 260,

х11 + х21 + х31 = 100,

х12+ х22+ х32 = 220,

х13 + х23 + х33 = 110,

х14+ х24+ х34 = 170,

х15+ х25+ х35 = 120;

xj ≥ 0 (i=1…5; j=1…3).

  1. В клітинку G16 за допомогою Майстра функцій записуємо формулу цільової функції =СУММПРОИЗВ(B5:F7;B10:F12).

  2. У клітинки D13¸F13 записуються формули сумування змінних по стовпцям, що відповідає запасам постачальників =СУММ(B10:B12).

  3. У клітинки G10¸G12 записуються формули сумування змінних по рядках, що відповідає потребі споживачів =СУММ(B10:F10) (рис. 12.2).

  4. Відмітити клітинку G16 (цільова функція) та активізувати режим Севис/Поиск решения (рис. 12.3).

  5. Заповнити рядок Установить целевую ячейку.

  6. Включити один з варіантів оптимізації. Для нашої задачі – Мінімальному значенню.

10. Заповнити рядок Изменяя ячейки посиланням на блок B10:F12.

11. Заповнити вікно Ограничения обмеженнями за рядками і стовпцями змінних, що відповідає запасам постачальників та потребам споживачів
(рис. 8.4).

12. У рядку Знак вибрати знак « = ». 

13. Заповнення рядків вікна Добавить закінчити натиском кнопки ОК. 

14. Натиснути кнопку Параметры та вибрати режим Линейная модель і Неотрицательные значения, натиснути кнопку ОК (рис. 12.5).

15. Далі натискаємо кнопку Выполнить. 

16. Після виконання обчислень на екрані з’явиться вікно Результаты поиска решений, в ньому відображено результат роботи: Решение найдено Все ограничения и условия оптимальности выполнены (рис. 12.6).

Рішення транспортної задачі має вигляд (рис. 12.7):

3. Економічна інтерпретація математичного розв’язку транспортної задачі

Мінімальна вартість перевезень від постачальників до споживачів (15750 грн.) буде отримана за умови, якщо буде перевезено сировину:

На завод № 1

від господарства № 2 – 80 одиниць,

від господарства № 4 – 140 одиниць. 

На завод № 2

від господарства № 1 – 100 одиниць,

від господарства № 2 – 140 одиниць. 

На завод № 3

від господарства № 3 – 110 одиниць,

від господарства № 4 – 30 одиниць,

від господарства № 5 – 120 одиниць.

У звіті по результатам (рис. 8.8) порівнюються базовий і оптимальний обсяги виробництва. Тут вказані коефіцієнти цільової функції загалом до і після оптимізації, а також обмеження. Навпроти кожного обмеження є статус. Якщо статус зв’язаний, то це означає що ресурс вже використаний повністю і немає можливості збільшити його. Якщо статус не зв’язаний, то це означає що відповідного показника є більше, ніж потрібно, частина його не використана.

Коротко за звітом по стійкості (рис. 12.9).

Показник нормована вартість, показує як зміниться цільова функція при примусовому збільшенні на одиницю j-го виду споживання. Цей звіт показує, що транспортування сировини на завод № 1 та на завод № 2 є вигідним.

Звіт по границям (рис. 12.8).

У ньому показано, у яких межах може змінюватися постачання сировини, що ввійшла в оптимальне рішення, при збереженні структури оптимального рішення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!