Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3811 Лабораторна робота 11 на тему Модель оптимального використання потужності, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

Лабораторна робота 11 на тему Модель оптимального використання потужності, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

« Назад

Лабораторна робота 11 на тему Модель оптимального використання потужності

Задача. Виробнича дільниця має в наявності три види взаємозв'язаного обладнання (М1, М2 і М3). Фонд робочого часу відповідно становить Аі годин на місяць. Дільниці встановлено план випуску п’яти видів продукції (Р12З45) механізованим способом в обсязі Вj тонн.

Норми витрат часу за видами продукції і обладнання аij год. на тону подано в табл. 11.1 (і – індекс виду обладнання, j – індекс виду продукції).

Собівартість одиниці виробленої продукції відповідним видом обладнання сіj гривень наведено в табл. 11.1.

Потрібно знайти оптимальний план розподілу продукції по видах обладнання, який забезпечить мінімальні витрати на виробництво.

Таблиця 11.1

Варіанти визначення аij і сij за видами продукції для побудови моделі 

Номер виду продукції

аіj

сіj

а1j

а2j

a3j

с1j

с2j

с3j

1

0,22

0,33

0,50

30

45

28

2

0,23

0,34

0,45

25

36

41

3

0,25

0,25

0,44

29

38

35

4

0,26

0,29

0,42

31

24

27

5

0,27

0,35

0,56

25

50

39

6

0,29

0,45

0,52

26

39

41

7

0,21

0,40

0,51

34

26

25

8

0,20

0,32

0,44

48

37

35

9

0,30

0,35

0,43

26

28

45

10

0,32

0,36

0,40

34

52

29

11

0,25

0,27

0,39

25

49

34

12

0,29

0,21

0,37

27

29

40

13

0,32

0,26

0,52

27

36

35

14

0,28

0,38

0,54

35

34

39

15

0,26

0,34

0,52

36

42

27

Таблиця 11.2

Варіанти визначення Аі і Вj для побудови моделі оптимального

завантаження обладнання

Ва-

рі-

Фонд робочого часу і-го обладнання Аі

Завдання по випуску j-го виду

продукції Вj

ант

А1

А2

АЗ

В1

В2

ВЗ

В4

В5

1

800

400

500

320

150

400

640

520

2

900

800

600

180

650

700

220

300

3

600

400

450

220

450

800

740

350

4

700

300

850

140

160

190

100

200

5

500

700

750

600

500

700

450

580

6

900

900

260

350

480

620

330

310

7

1000

600

800

800

400

600

700

400

8

600

500

300

550

530

440

680

720

9

400

700

700

150

230

180

290

110

10

700

800

900

330

490

450

300

500

11

900

400

400

400

410

560

630

510

12

700

550

600

380

220

150

300

420

13

600

850

450

260

220

330

400

270

14

300

950

750

410

460

540

580

320

15

850

1100

800

590

600

450

640

280

Варіант визначається за допомогою табл. 11.3 і задається шести цифрами, перші п’ять цифр – визначають номери видів продукції, за якими будується модель із табл. 11.1 і остання цифра – варіанти визначення Аі і Вj із табл.11.2.

Таблиця 11.3

Варіант

Номери варіантів за завданням

 

Варіант

Номери варіантів за завданням

 

Варіант

Номери варіантів за завданням

1

1,2, 3,4,5,12

 

11

10,11,12,13,14,1

 

21

1,5,10,12,13,3

2

2,3,4,5,6,11

 

12

7,8,13,14,15,2

 

22

2,4,9,11,12,2

3

3,4,5,6,7,10

 

13

1,2,5,14,15,1

 

23

3,7,8,10,11,1

4

4,5,6,7,8,9

 

14

1,3,5,6,8,9

 

24

2,5,9,13,15,12

5

5,6,7,8,9,8

 

15

1,7,9,11,12,8

 

25

4,8,6.8.9,13

6

7,8,9,10,11,7

 

16

2,4,8,10,11,9

 

26

2,3,8,9,10,14

7

2,4,5,12,13,6

 

17

4,6,8,12,13,10

 

27

7,9,10,14,15,15

8

3,6,9,11,12,5

 

18

4,3,8,9,10,11

 

28

6,8,10,11,14,2

9

9,10,11,12,15,4

 

19

5,6,11,1.2,14,5

 

29

2,5,6,9,12,3

10

2,4,6,12,13,3

 

20

2,7,9,10,15,4

 

30

2,4,8,10,11,9

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!