Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3805 Приклад виконання лабораторної роботи 7, Розрахунок оптимальної виробничої програми карамельного цеху, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

Приклад виконання лабораторної роботи 7, Розрахунок оптимальної виробничої програми карамельного цеху, Оптимізаційні методи та моделі, НУХТ

« Назад

Приклад виконання лабораторної роботи

У карамельному цеху випускають декілька видів продукції. Продуктивність ліній визначається по варочному апарату. Кількість варильних апаратів – 1.

Вихідні дані для побудування робочої моделі маємо в таблиці 7.6. Грошові витрати на сировину для виробництва асортименту карамелі – в таблиці 3.7. Річна продуктивність лінії – в таблиці 7.8.

Розв'язування

Робоча модель задачі

1. Цільова функція – отримати максимальний прибуток від випуску карамелі при визначених обмеженнях по продуктивності обладнання, собівартості, попиту, загальному випуску.

F (x) = 278,33x1 + 424,37x2 + 583,21x3 + 346,7x4 +

+ 400x5 + 566,67x6 + 245x7 + 341,4x8 + 190,37x9 ® max

2. Обмеження:

1) По ведучому обладнанню:

А1 = x1 + x2 +x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 +x9 £ 4230

2) По випуску товарної продукції:

А2 = 1958,33x1 + 2546,26x2+ 2175x3 + 2175x4 + 2100x5 + 2166,7x6 +

+ 1815x7 + 2178x8 + 2136x9 ³ 1603605,25

3) По собівартості продукції:

А3 = 1680x1 + 2121,89x2 + 1591,79x3 + 1828,3x4 + 1700x5 + 1600x6 +

+ 1570x7 + 2178x8 + 2136x9 £ 1323928,07

4) По максимальному та мінімальному попиту:

А4 =

х1

£ 89

 

А5 =

х1

³ 59

А6 =

х2

£ 110

 

А7 =

х2

³ 71

А8 =

х3

£ 80

 

А9 =

х3

³ 51

А10 =

х4

£ 99

 

А11 =

х4

³ 80

А12 =

х5

£ 102

 

А13 =

х5

³ 67

А14 =

х6

£ 67

 

А15 =

х6

³ 74

А16 =

х7

£ 104

 

А17 =

х7

³ 66

А18 =

х8

£ 105

 

А19 =

х8

³ 67

А20 =

х9

£ 114

 

А21 =

х9

³ 72

5) По випуску продукції

А22 = x1 + x2 +x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 +x9 ³ 748,5

6) По фінансовим можливостям

А23 = 831,63x1 + 851,75x2 + 860,27x3 + 868,17x4 + 890,02x5 +

 + 847,93x6 + 890,05x7 + 836,76 x8 + 830,88x9 £ 641314,28

Для реалізації задачі на ПК будуємо робочу матрицю (табл. 7.9), використовуючи вище наведену робочу модель.

Таблиця 7.6

Вихідні дані для побудови робочої моделі

Показники

 

Один.

виміру

 

Вид карамелі

Напрямок

Апельсин

Фрукт.- ягідний десерт

Десертна

Яблуко

Абрикос

Вікторія

Слива

Лимон

Малина

1. Шуканий випуск продукції

т

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

х8

х9

2. Базовий випуск

т

73,1

90,17

70,4

87,2

82,03

90,1

89,1

82,1

84,3

3. Оптова ціна

грн.

1958,33

2546,26

2175

2175

2100

2166,67

1815

2178

2136

4. Собівартість 1 т

грн.

1680

2121,89

1591,79

1828,3

1700

1600

1570

1836,6

1945,63

£

5. Питомий прибуток 1т

грн.

278,33

424,37

583,21

346,7

400

566,67

245

341,4

190,37

®

6. Грошові витрати на сировину

тис.грн.

831,63

851,75

860,27

868,17

890,02

847,93

890,05

836,76

830,88

£

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Попит max

т/рік

89

110

80

99

102

99

104

105

114

 

min

т/рік

59

71

51

80

67

74

66

67

72

 

8. Товарна продукція

тис.грн.

143,15

229,60

153,12

189,66

172,26

195,22

161,72

178,81

180,06

 

Таблиця 7.7

Потреба у сировині, кг/т карамелі

Показники

 

Вид карамелі

Апельсин

Фрукт.- ягідний

десерт

Десертна

Яблуко

Абрикос

Вікторія

Слива

Лимон

Малина

Цукор-пісок

633,72

637,79

640,37

643,31

643,18

645,3

643,18

637,69

615,67

Патока в/г

317,82

320,75

322,17

321,66

323,95

324,53

324,14

319,81

309,99

Пюре фруктове

153,07

163,65

164,72

165

180,98

165,58

180,98

154,03

161,46

Есенція

0,96

0,95

0,96

0,96

0,96

0

0,96

0,96

0,92

Кислота молочна 40% кр.

6,03

6

6,03

6,04

6,07

6,07

6,07

6,07

5,5

Кислота лимонна

3,06

2

4,02

6,52

3,08

2,02

3,08

3,08

3,3

Вартість сировини

на 1 т (тис.грн/т)

831,63

851,75

860,27

868,17

890,02

847,93

890,05

836,76

830,88

 

Таблиця 7.8

Річна продуктивність ліній

 

Апельсин

Фрукт.- ягідний десерт

Десертна

Яблуко

Абрикос

Вікторія

Слива

Лимон

Малина

Річна потужність, т

Лінія 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4230

Таблиця 7.9

Робоча матриця

 

Показники

Вид карамелі

Обмеження

Апельсин

Фрукт. -ягідн. десерт

Десертна

Яблуко

Абрикос

Вікторія

Слива

Лимон

Малина

знак

 

 

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

х8

х9

 

 

Функція цілі

278,33

424,37

583,21

346,7

400

566,67

245

341,4

190,37

 

 

Обмеження:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

По обладнанню

1

1

1

1

1

1

1

1

1

£

2

Товарна

продукція

1958,33

2546,26

2175

2175

2100

2166,7

1815

2178

2136

3

Собівартість

1680

2121,89

1591,79

1828,3

1700

1600

1570

1836,6

1945,6

£

4

По попиту

1

 

 

 

 

 

 

 

 

£

5

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

£

7

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

£

9

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

Продовження табл. 7.9

 

 

х1

х2

х3

х4

х5

х6

х7

х8

х9

знак

величина

10

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

£

99

11

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

80

12

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

£

102

13

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

67

14

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

£

99

15

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

74

16

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

£

104

17

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

66

18

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

£

105

19

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

67

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

£

114

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

72

22

Випуск продукції

1

1

1

1

1

1

1

1

1

748,5

23

По фінансовим

можливостям

831,63

851,75

860,27

868,17

890,02

847,93

890,05

836,76

830,88

£

641314,28

Послідовність розв'язування задачі «Оптимізація виробничої програми карамельного цеху» за допомогою табличного процесора Мicrosoft Ехсеl.

1. Створюємо таблиці похідних даних (рис. 7.4) де розраховуємо питомий прибуток, товарну продукцію, потребу і вартість сировини.

Розраховуємо по формулах питомий прибуток 1 т продукції, товарну продукцію.

Грошові витрати на сировину розраховуємо в таблиці 2 і робимо посилку з таблиці 1 на підсумковий рядок таблиці 2.

2. Запишемо задачу лінійного програмування в аналітичному вигляді:

F (x) = 278,33x1 + 424,37x2 + 583,21x3 + 346,7x4 +

+ 400x5 + 566,67x6 + 245x7 + 341,4x8 + 190,37x9 ® max (7.1)

x1 + x2 +x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 +x9 £ 4230,    (7.2)

143,15x1 + 229,60+ 153,12x3 + 189,66x4 + 172,26x5 + 195,22x6 +

 + 161,72x7 + 178,81x8 + 180,06x9 ³ 1603,605,   (7.3)

1680x1 + 2121,89x2 + 1591,79x3 + 1828,3x4 + 1700x5 +

+ 1600x6 + 1570x7 + 2178x8 + 2136x9 £ 1323928,07,   (7.4)

х1

£ 89;

 

х1

³ 59;

 

х2

£ 110;

 

х2

³ 71;

 

х3

£ 80;

 

х3

³ 51;

 

х4

£ 99;

 

х4

³ 80;

 

х5

£ 102;

 

х5

³ 67;

 

х6

£ 67;

 

х6

³ 74;

 

х7

£ 104;

 

х7

³ 66;

 

х8

£ 105;

 

х8

³ 67;

 

х9

£ 114;

 

х9

³ 72. (7.5)

x1 + x2 +x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8 +x9 ≥ 748,5,        (7.6)

831,63x1+851,75x2 +860,27x3 + 868,17х4 +890,02х5 +

+847,93х6 +890,05х7 +836,76х8 +830,88х9 £ 641314,28  (7.7)

3. Для рішення задачі на аркуші Мicrosoft Ехсеl створюємо «Базовий варіант» (рис. 7.5).

В комірки електронних таблиць заносимо вихідні дані: базовий випуск, оптову ціну, максимальний та мінімальний попит.

Цільова функція (7.1) і обмеження (7.2 – 7.7) у вигляді формул заносяться у комірки колонки «Всього» (рис. 7.6, 7.7 та 7.8).

В останню колонку за допомогою «Спеціальної вставки» вставляємо копію колонки «Всього» для аналізу результатів розрахунку.

Вихідні дані для побудови робочої моделі (формули розрахунку)

Потреба у сировині, кг/т карамелі (формули розрахунку)

Річна продуктивність ліній (формули розрахунку)

Після введення формул всіх обмежень і цільової функції для розв'язання задачі лінійного програмування за допомогою табличного процесора Мicrisoft Ехсеl потрібно виконати такі дії:

Створити новий лист – «Оптимізація» і скопіювати в нього лист «Базовий варіант».

Можна створити лист «Оптимізація» за допомогою наступної операції: відкрити лист «Базовий варіант», нажати кнопку Ctrl і мишкою потягнути за лист вправо й відпустити спочатку клавішу мишки, а потім кнопку Ctrl. Одержимо новий лист із назвою «Базовий варіант (2)», змінимо назву на«Оптимізація».

На листі «Оптимізація» проведемо обчислення для завдання.

В головному меню виберіть пункт «Сервис», далі «Поиск решения» (рис.7.9).

3. У поле «Установить целевую ячейку» введіть адресу або ім'я комірки, в якій знаходиться формула функції, що досліджується на екстремум. В нашому випадку ввести $М$9.

Щоб максимізувати значення цільової комірки шляхом зміни значень комірок шуканих невідомих змінних, встановіть перемикач «Равной» у положення максимальному значенню (Мах).

Щоб мінімізувати значення цільової комірки шляхом зміни значень комірок шуканих невідомих змінних, встановіть перемикач у положення мінімальному значенню (Міn).

Щоб знайти значення в цільовій комірці, яке дорівнює деякому числу шляхом зміни значень комірок шуканих невідомих змінних, встановіть перемикач у положення «значенню» і введіть у відповідне поле необхідне число.

В нашому випадку встановлюємо перемикач у положення максимальному значенню (Мах).

У поле «Изменяя ячейки» введіть іме­на чи адреси комірок шуканих невідомих змінних, розділяючи їх комами або за допомогою мишки вказати необхідні комірки. Допускається встановлення до 200 змінюваних комірок. В нашому випадку введемо $D$6:$L$6. Щоб автоматично знайти всі комірки, що впливають на цільову функцію, натисніть кнопку «Предположить».

5. У поле «Ограничения» введіть всі обмеження, що накладаються на пошук розв'язку. Для цього натисніть кнопку «Добавить». Відкриється вікно «Добавление ограничения» (рис. 7.10).

У поле «Ссылка на ячейку» ввести комірку чи діапазон, на значення яких необхідно накласти обмеження. Поле «Ограничение» служить для завдання умови, що накладається на значення комірки чи діапазону, зазначеного вполі «Ссылка на ячейку». Виберіть необхідний умовний оператор ( <=, =, >=, цел або двоич ) (рис. 7.11).

Введіть обмеження – число, формулу, посилання на діапазон – у поле праворуч від списку, що розкривається. Натисніть на кнопку «Добавить», щоб, не повертаючись у вікно діалогу «Параметры поиска решения», накласти нову умову на пошук розв'язку задачі. В нашому випадку потрібно ввести (рис. 7.12):

$D$13<=$D$6,

$D$6 <=$D$12,

$E$13<=$E$6,

$E$6<=$E$12,

$F$13<=$F$6,

$F$6<=$F$12,

$G$13<=$G$6,

$G$6<=$G$12,

$H$13<=$H$6,

$H$6<=$H$12,

$I$13<=$I$6,

$I$6<=$I$12,

$J$13<=$J$6,

$J$6<=$J$12,

$K$13<=$K$6,

$K$6<=$K$12,

$L$13<=$L$6,

$L$6 <=$L$12,

$M$10<=$O$10,

$M$14<=$O$14,

$M$18<=$O$18,

$M$6<=$O$6,

$M$8<=$O$8.

6. Натисніть кнопку «Выполнить».

7. В результаті виконання програми повинно з’явитися повідомлення про коректність моделі і правильності розрахунків.

За допомогою цього діалогового вікна можна викликати звіти трьох типів: «Результаты», «Устойчивость», «Пределы» (рис. 7.13).

8. Щоб зберегти знайдений розв'язок, встановіть перемикачу діалоговому вікні «Результаты поиска решения» в положення «Сохранить найденное решение».

9. Отже, оптимальний розв'язок лінійної задачі програмування має вигляд:

х1=59; х2=89,87; х3=80; х4=80; х5=100,65; х6=99;
х7=66; х8=101,98; х9=72; F(x) max = 290005,44.

10. Більш детальну інформацію по результатам оптимізації дозволяють отримати звіт по результатам, звіт по стійкості, звіт по границям.

Звіт за результатами

Звіт складається із трьох таблиць (рис. 7.14):

Таблиця 1 наводить відомості про цільову функцію.

У колонці «Исходно» наведені значення цільової функції до початку обчислень.

Таблиця 2 наводить значення шуканих змінних, отриманих в результаті рішення задачі.

Таблиця 3 показує результати оптимального рішення для обмежень і для граничних умов.

Для Обмежень у графі «Формула» наведені залежності, які були введені в діалогове вікно «Поиск решения»; у графі «Значение» наведені величини використаного ресурсу; у графі «Разница» показана кількість невикористаного ресурсу. Якщо ресурс використовується повністю, то в графі «Сатус» вказується «зв'язане»; при неповному використанні ресурсу в цій графі вказується «не зв'язаний».

Для Граничних умов приводяться аналогічні величини з тією лише різницею, що замість величини невикористаного ресурсу показана різниця між значенням змінної в знайденому оптимальному рішенні й заданим для неї граничною умовою.

Отже, у звіті по результатам порівнюються базовий і оптимальний обсяги виробництва. Тут вказані коефіцієнти цільової функції загалом до і після оптимізації, а також обмеження. Навпроти кожного обмеження є статус. Якщо статус зв’язаний, то це означає що ресурс вже використаний повністю і немає можливості збільшити його. Якщо статус не зв’язаний, то це означає що відповідного показника є більше, ніж потрібно, частина його не використана.

Звіт по стійкості

Звіт по стійкості (рис.7.15) складається із двох таблиць.

У таблиці 1 приводяться наступні значення для змінних:

результат рішення задачі;

нормована вартість, тобто додаткові двоїсті змінні vj, які, показують, наскільки змінюється цільова функція при примусовому включенні одиниці цієї продукції в оптимальне рішення;

коефіцієнти цільової функції;

граничні значення приросту коефіцієнтів  цільової функції, при яких зберігається набір змінних, які входять в оптимальне рішення. 

У таблиці 2 приводяться аналогічні значення для обмежень:

величина використаних ресурсів;

тіньова ціна, тобто двоїсті оцінки zi, які показують, як зміниться цільова функція при зміні ресурсів на одиницю;

значення приросту ресурсів , при яких зберігається оптимальний набір змінних, які входять в оптимальне рішення.

Задачі аналізу, які можна вирішувати за допомогою приведених величин  й.

Коротко за звітом по стійкості:

показник «Нормована вартість», показує як зміниться цільова функція при примусовому випуску одиниці j-го виду продукції. Цей звіт показує, яка продукція є вигідною.

В нашому випадку є вигідним збільшення обсягів виробництва карамелі «Десертна» і «Вікторія». 

Звіт по границям

Цей звіт наведений на рис. 7.16. У ньому показано, у яких межах може змінюватися випуск продукції, що ввійшла в оптимальне рішення, при збереженні структури оптимального рішення:

приводяться значення хj в оптимальному рішенні;

приводяться нижні межі зміни значень хj.

Крім цього, у звіті зазначені значення цільової функції при випуску даного типу продукції на нижній межі. Так, що

F = c1 х1 + c2 х2 + c3 х3 + c4 х4 + c5 х5 + c6 х6 + c7 х7 + c8 х8 + c9 х9 = 290005,437

Далі приводяться верхні межі зміни xj і значення цільової функції при випуску продукції, що ввійшла в оптимальне рішення на верхніх межах.

На цьому ми закінчуємо опис звітів аналізу оптимального рішення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!