Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3786 Приклад виконання курсового проекту, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Приклад виконання курсового проекту, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

9. Приклад виконання курсового проекту 

Об'єкт дослідження: державний науково-дослідний центр напівпровідникових матеріалів, де циркулює інформація, яка є державною таємницею та інформація для службового користування.

Характеристики об'єкта досліджень

Дані про підприємство знаходяться в таблиці №1. Науково-дослідний центр напівпровідникових матеріалів знаходяться на відстані більше 200 м. від представництв іноземних держав на території 19-го навчального корпусу НУ “Львівська політехніка”.

Таблиця №1

Об’єкт дослідження

Перелік основних технічних

Перелік засобів передавання інформації

Науково – дослідний центр напівпровідникових матеріалів

П’ять персональних комп’ютерів з’єднаних в локальну мережу з комп’ютером виділеним під сервер, спеціальні вимірювальні прилади, комплекс для дослідження матеріалів, сигнальні лінії мережі Ethernet, принтер

Переговорний пристрій, проводовий телефон та радіотелефон, вимірювальні прилади, сканер, ксерокс, система супутникового телебачення (НВЧ-конвертор, параболічна антенна, ВЧ-кабель, тюнер)

1. Функції режимно-секретного органу

Режимно-секретні органи (РСО) є окремим структурним підрозділом, який безпосередньо підпорядковується керівникові установи. Керівники установ організовують і контролюють діяльність РСО.

РСО за своїм статусом і умовами праці прирівнюються до основних підрозділів установи, і безпосередньо приймають участь в основній діяльності органу, т.я. успіх в рішенні завдань поставлених перед установою, діяльність якого пов’язана з державною таємницею, неможливий без чіткої організації роботи з таємними документами та іншими носіями секретної інформації і підтримання режиму секретності в установі.

Режимно – секретні органи повинні забезпечувати такі функції :

- всебічно вивчати діяльність установи з метою виявлення і усунення шляхів, причин і умов витоку секретних відомостей;

- розробляти і здійснювати заходи, що забезпечують режим секретності при роботі з секретними документами; не допускати необгрунтованого ознайомлення з документами та включення в документи зайвих (не викликаних необхідністю) відомостей; організовувати і здійснювати облік і зберігання секретних документів, їх прийом, реєстрацію, розмноження і розсилку;

- максимально обмежувати коло осіб, які допускаються до державної таємниці;

- приймати участь в вивченні осіб, які допускаються до секретних робіт і документів, оформленні матеріалів на них і веденні обліку;

- розробляти заходи по забезпеченню внутрішнього режиму на об’єкті, пропускного режиму і охорони установ, впроваджувати нові технічні засоби охорони;

- контролювати виконання вимог законів, нормативних документів, інструкцій, положень, правил і вказівок по забезпеченню збереження державної таємниці і режиму секретності всіма особами, що мають відношення до секретних робіт і документів;

- проводити роз’яснювальну і виховну роботу серед осіб, що допущені до роботи з державною таємницею. 

2. Нормативно-технічне забезпечення

Для роботи державного науково-дослідного центру напівпровідникових матеріалів необхідно нормативно-правове обґрунтування діяльності. Для роботи цього підприємства потрібні нормативно-правові акти, які регулюють такі аспекти діяльності підприємства:

 • загальні положення (технічний захист інформації);

 • захист від злочинів (для запобігання виникнення злочинів);

 • системи аварійної сигналізації та оповіщення (для оповіщення персоналу про існуючі загрози);

 • інформаційні технології (для створення автоматизованих систем обробки інформації та систем захисту);

 • програмні засоби (для створення інтерфейсів наукового обладнання та систем захисту);

 • стандартизація та ведення нормативних документів (для ведення нормативної документації);

 • набори знаків і кодування інформації (для забезпечення захисту інформації та нанесення штрихового кодування на дослідні матеріали);

 • взаємозв’язок відкритих систем (для роботи із відкритою інформацією);

 • метрологічне забезпечення, стандартизація та сертифікація засобів технічного захисту інформації в Україні (для сертифікування засобів захисту інформації, метрологічного забезпечення діяльності всього підприємства);

 • діяльність РСО (органу, що займається захистом державної таємниці);

 • зображення концептуальної моделі (КМ) НТД в галузі технічного захисту інформації на рис. 1 . Вибір необхідних НТД для теми курсового проекту згідно КМ помічено кольором;

 • обґрунтування вибору науково-технічної документації за концептуальною моделлю НТД в галузі технічного захисту інформації;

 • оскільки на об’єкті знаходиться інформація, яка підлягає захисту, то потрібно керуватися документами вказаними в Рубрикаторі 1;

 • для правильної побудови захисту від злочинців потрібно керуватися документами Рубрикатора 2. Вибір технічних засобів захисту від злочинців повинен бути здійснений на основі цих нормативних документів;

 • системи тривожної сигналізації, які будуть використовуватись на об’єкті повинні відповідати нормам вказаним у документах Рубрикатора 3;

 • комп’ютерна система та мережа повинні вибиратися і будуватися на основі документів з Рубрикатора 4;

 • на основі документів з Рубрикатора 5, вибираються програмні засоби, які будуть встановлені на комп’ютерному обладнанні;

 • вся документація та ведення записів про дослідження, які проводяться у лабораторії повинні оформлятися згідно норм, які вказані у документах Рубрикатора 6;

 • оскільки у лабораторії є комп’ютерна мережа, то вона повинна відповідати вимогам, які вказані в документах Рубрикатора 7;

 • технічний захист інформації на об’єкті повинен відповідати нормам, вказаним в документах Рубрикатора 8.

3. План-схема розміщення об’єкта та організаційно-інформаційне забезпечення

Приміщення науково-дослідного центру напівпровідникових матеріалів, де циркулює інформація з обмеженим доступом, розташована в правому крилі другого поверху (рис. 1) будівлі, який для зручності розділемо на шість ділянок. На даній території необхідно розмістити РСО, науково-дослідну лабораторію, кабінет керівника підприємства, службові приміщення, приміщення для проведення закритих нарад, кімнату для видачі секретної інформації. Поділ території на ділянки і розташування попередньо перелічених приміщень зображено на рис. 2, а окремі ділянки зображені на рис. 3-8. Умовні позначення до рисунків на рис. 9.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!