Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3775 Порядок отримання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Порядок отримання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

1.13. Порядок отримання спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею

Установи мають право провадити діяльність, пов'язану з державною таємницею, за умови надання їм спеціального дозволу на провадження такої діяльності (далі - дозвіл).

Дозвіл надається органами СБУ за наявності умов, визначених статтею 20 Закону України “Про державну таємницю”, а саме, якщо установа:

  • бере участь у діяльності, пов'язаній з державною таємницею, відповідно до своєї компетенції;

  • має приміщення для виконання робіт, пов'язаних з державною таємницею, сховища для зберігання документів та інших матеріальних носіїв секретної інформації, які відповідають вимогам щодо забезпечення режиму секретності зазначених робіт, виключають можливість доступу до них сторонніх осіб (особи, які не мають доступу до конкретних матеріальних носіїв секретної інформації, що надається відповідно до законодавства) та гарантують збереження цих матеріальних носіїв;

  • дотримується передбачених законодавством вимог щодо забезпечення режиму секретності під час виконання робіт і здійснення заходів, пов'язаних з використанням секретної інформації, а також порядку допуску осіб до державної таємниці, прийому іноземних громадян і делегацій, використання державних шифрів, криптографічних засобів тощо;

  • має режимно-секретний орган (РСО) або режим секретності забезпечується його керівником чи працівником, спеціально призначеним наказом керівника установи.

Для отримання дозволу установа подає органу СБУ заявку встановленої форми. До заявки додається акт перевірки забезпечення режиму секретності в установі, що складається комісією, створеною з цією метою наказом керівника установи. Акт підписується членами комісії та затверджується керівником установи.

Після отримання зазначених документів орган СБУ призначає спеціальну експертизу, результати якої оформляються відповідним актом. На підставі поданих документів і акту спеціальної експертизи орган СБУ приймає рішення щодо надання установи дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

Питання про надання установи дозволу розглядається органом СБУ протягом місяця.

Дозвіл оформляється на бланку органу СБУ встановленої форми.

Термін дії дозволу встановлюється органом СБУ залежно від обсягу робіт, пов’язаних з державною таємницею, що виконуються установою, ступеня секретності та обсягу пов’язаних з цими роботами (діяльністю) відомостей, що становлять державну таємницю, а також категорії режиму секретності. Цей термін не може перевищувати 5 років.

У разі прийняття органом СБУ рішення про відмову в наданні дозволу в акті спеціальної експертизи зазначаються дані про відсутність умов, необхідних для провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, з посиланням на конкретні норми актів законодавства у сфері охорони державної таємниці. Повідомлення про відмову в наданні дозволу орган СБУ надсилає у письмовій формі установі, яка подала заявку.

Наявність дозволу є обов'язковою умовою для укладення установою договорів з Державною фельд'єгерською службою та Державним підприємством спеціального зв'язку про доставку секретної кореспонденції.

Переоформлення дозволу здійснюється органом СБУ, відповідно, у разі:

- закінчення терміну дії раніше наданого дозволу;

- реорганізації установи, місцезнаходження приміщень, в яких зберігаються матеріальні носії секретної інформації в неробочий час чи провадиться діяльність, пов’язана з державною таємницею.

Документи для переоформлення дозволу подаються установою не пізніше ніж за місяць до закінчення терміну дії раніше наданого дозволу.

Органом СБУ може бути прийнято рішення про скасування або зупинення дії раніше наданого дозволу на підставі акта, складеного за результатами проведеної ним перевірки стану охорони державної таємниці, в якому зазначаються порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, в тому числі умов, необхідних для провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею, або письмового повідомлення установи про припинення діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!