Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3768 Режимно – секретні органи установ, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Режимно – секретні органи установ, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

1.6. Режимно – секретні органи установ

В установах, діяльність яких пов’язана з державною таємницею створюються режимно – секретні органи. До складу РСО можуть входити підрозділи режиму, секретного діловодства та інші підрозділи, що безпосередньо забезпечують охорону державних таємниць.

РСО є окремим структурним підрозділом, який безпосередньо підпорядковується керівникові установи. Керівники установ організовують і контролюють діяльність РСО.

РСО за своїм статусом і умовами праці прирівнюються до основних підрозділів установи, і безпосередньо приймають участь в основній діяльності органу, т.я. успіх в рішенні завдань поставлених перед установою, діяльність якого пов’язана з державною таємницею, неможливий без чіткої організації роботи з таємними документами та іншими носіями секретної інформації і підтримання режиму секретності в установі.

Функції РСО не можна передавати іншим підрозділам установ, не можна приймати на роботу в РСО тимчасових працівників, а також покладати на них функції, що не пов’язані з виконанням секретних робіт.

Чисельність працівників РСО визначається керівниками установ, в залежності від обсягу робіт, пов’язаних з державною таємницею. Розрахунок чисельності проводиться згідно з “Типовими нормами розрахунку чисельності працівників режимно – секретних підрозділів”.

РСО повинні комплектуватись з числа кваліфікованих, перевірених, позитивно зарекомендувавших себе працівників установ.

Працівники РСО повинні допускатись до роботи тільки після оформлення допуску до державної таємниці зі ступенем секретності “Цілком таємно”, якщо характер виконуємих робіт не вимагає допуску до державної таємниці зі ступенем секретності “Особливої важливості”.

Добір і призначення осіб на посади керівників РСО здійснюється по узгодженню з установами вищого рівня і територіальними підрозділами Служби Безпеки України.

В установах з незначним обсягом робіт, пов’язаних з державною таємницею, де штатним розписом не передбачено створення РСО, облік і зберігання секретних документів, а також заходи щодо забезпечення режиму секретності здійснюються особисто керівником установи або спеціально призначеним за його наказом працівником після створення необхідних умов, що забезпечують режим секретності. На цих працівників поширюються обов’язки і права працівників РСО.

РСО провадить свою діяльність на основі Закону України “Про державну таємницю”, “Порядку організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах і в організаціях”, затвердженого постановою КМУ від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, а також інших законодавчих, нормативних і настановчих документів з питань охорони державної таємниці.

У своїй роботі РСО взаємодіють з територіальними підрозділами СБУ та іншими державними органами, які виконують окремі функції охорони державної таємниці у відповідності зі своїми повноваженнями.

Керівники установ здійснюють керівництво справою охорони державної таємниці у підпорядкованих або тих, що належать до їх сфери управління, в установах, діяльність яких пов’язана з державною таємницею, та контроль за її станом.

Керівники установ зобов’язані погоджувати з установою вищого рівня і територіальними органами Служби Безпеки України створення, реорганізацію чи ліквідацію РСО.

РСО установ розміщуються в ізольованих службових приміщеннях, як правило, на середніх поверхах, їх обладнання має відповідати встановленим нормам регламентуючих і настановчих документів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!