Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3767 Організація режимно-секретної роботи, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Організація режимно-секретної роботи, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

1.5. Організація режимно-секретної роботи

В справі надійного забезпечення охорони державної таємниці чільне місце займає правильна організація, постановка і вміле керівництво цією роботою.

Під режимно – секретною роботою розуміється встановлення і проведення комплексу режимних заходів, спрямованих на збереження державної таємниці при поводженні з таємними документами (інформацією, матеріалами тощо). До основних режимних заходів, що визначають зміст і обсяг режимно – секретної роботи, відносяться:

  • суворе дотримання вимог по організації і веденню секретного діловодства, розміщення і обладнання режимно – секретних органів, їх охороні і функціонування;

  • встановлення належного порядку в організації виконання службових обов’язків посадовими особами всіх категорій, що виключає витік секретних відомостей і втрати документів, що становлять державну таємницю;

  • максимальне обмеження кола осіб, що допускаються до державної таємниці, з визначенням персональної відповідальності за збереження довірених таємниць, а також порядку ознайомлення з інформацією, що вміщує державну таємницю, посадових осіб установи;

  • добір працівників режимно – секретних органів, а також персоналу установ, що допускаються до державної таємниці; організація їх навчання;

  • здійснення систематичного контролю і надання допомоги підлеглим установам в організації режимно – секретної роботи і зберіганні секретних документів.

Таким чином, режимно – секретна робота - це поняття доволі широке.

Але на практиці воно часто – густо помилково звужується до ведення секретного діловодства. Разом з тим, застосування термінів “режимно – секретна робота” і “секретне діловодство” в смисловому значенні необхідно розглядати як ціле і частину єдиного процесу, спрямованого на досягнення поставленого завдання – збереження державної таємниці. Якщо секретне діловодство визначає порядок документування і роботи з матеріальними носіями інформації, що вміщують державну таємницю, яке здійснює режимно – секретний орган, то режимно – секретна робота покликана регламентувати життєдіяльність органів управління установи з метою охорони державної таємниці. Ця робота керується керівниками установ і є складовою, невід’ємною частиною основної діяльності установи, безпосередньо організацію і забезпечення режимно – секретної роботи здійснює режимно – секретний орган.

Положення і правила по організації і веденню режимно - секретної роботи визначаються Законами України “Про інформацію”, “Про державну таємницю”, “Порядком організації та забезпечення режиму секретності в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах і організаціях”, затвердженим постановою КМУ від 2 жовтня 2003 року № 1561-12, а також іншими нормативними актами, які регламентують цю діяльність.

Вимоги законодавчих і нормативних документів обов’язкові для всіх осіб, які по роду своєї діяльності причетні до роботи, пов’язаної з державною таємницею. На підставі регламентуючих документів розробляються і впроваджуються в життя практичні заходи по організації режимно – секретної діяльності.

Розуміння сутності режимно – секретної роботи, а також її роль, місце і призначення в загальній системі режиму секретності є невід’ємною умовою надійної охорони державної таємниці.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!