Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3764 Сутність і призначення режиму секретності, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Сутність і призначення режиму секретності, Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

1.2. Сутність і призначення режиму секретності

Охорона державної таємниці – це комплекс організаційно – правових, інженерно – технічних, криптографічних та оперативних заходів, спрямованих на запобігання розголошенню інформації, що становить державну таємницю,

Режим секретності – це встановлений законодавством єдиний порядок і умови забезпечення охорони державної таємниці.

Мета режиму секретності – зберегти в таємниці всі ті відомості, що віднесені до державної таємниці і розголошення яких може нанести шкоду інтересам держави. Мета досягається встановленням і суворим дотриманням комплексу адміністративно – правових, організаційних, інженерно – технічних, криптографічних та інших заходів, спрямованих на забезпечення свідомості осіб, допущених до державної таємниці, виявлення і закриття можливих каналів витоку секретних відомостей, попередження випадків розголошення державної таємниці, втрат матеріальних носіїв інформації, що вміщують в собі державну таємницю.

Вимоги режиму секретності встановлюються законодавчими і нормативно – правовими актами України. Вони регламентують порядок віднесення інформації до державної таємниці, засекречування та розсекречування її матеріальних носіїв, правила їх охорони, порядок допуску та доступу до державної таємниці громадян України, а також іноземців і осіб без громадянства, правила ведення спеціального (секретного) діловодства та інших робіт, пов’язаних з державною таємницею. Робота по організації режиму секретності повинна будуватись таким чином, щоби вона була невід’ємною, органічною частиною всієї діяльності підприємства, установи, організації.

Значущість режиму секретності визначається історичними умовами, виходячи з інформаційного суверенітету України та загальновизнаних принципів міжнародного порядку у сфері інформації.

В даний час, роль режиму секретності набуває загальнодержавної ваги, оскільки науково – технічний прогрес збільшує можливості розвідувальної діяльності спецслужб іноземних держав, яким невигідне укріплення позицій незалежної України в міжнародній співдружності.

Виходячи з вимог сучасності, в Україні розроблені і введені в дію ряд необхідних законодавчих і нормативно – правових актів, дія яких спрямована на забезпечення збереження в суворій таємниці відомостей життєво важливих для України у сфері оборони, економіки, зовнішніх відносин, державної безпеки і охорони правопорядку; протидії іноземним технічним розвідкам; встановленню особливого режиму діяльності підприємств, установ і організацій, діяльність яких пов’язана з державною таємницею (розробка, впровадження, випробування, виробництво, експлуатація систем озброєння і військової техніки; проектування і будівництво режимних об’єктів); захист інформації в автоматизованих системах; виявлення і закриття можливих каналів витоку таємної інформації; правильне ведення секретного діловодства; встановлення пропускного режиму і надійної охорони важливих об’єктів; встановлення порядку допуску і доступу громадян до державної таємниці; особистої відповідальності за збереження довірених таємниць, а також проведення інших необхідних заходів.

Навіть простий перелік робіт по організації сучасного режиму секретності свідчить, що цей процес значно ускладнюється, набуває багато нових технічних напрямків. Особливості його здійснення складаються в тому, що розширюються можливості спецслужб іноземних розвідок по перехопленню, аналізу проводимих секретних робіт і виявленню демаскуючих ознак, що вимагає комплексного підходу до виявлення та закриття можливих каналів витоку відомостей, які складають державну таємницю.

Таким чином, сучасний режим секретності вимагає глибокого розуміння його основ і суті, творчого підходу до його організації і забезпечення.

З метою якісного рішення завдань по охороні державної таємниці необхідна взаємодія всіх міністерств, відомств і організацій, діяльність яких пов’язана з цією сферою.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!