Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3761 Курсовий проект з дисципліни Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

Курсовий проект з дисципліни Методи та засоби захисту інформації, НУ ЛП

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Інститут комп’ютерних наук та автоматики 

Кафедра «Захист інформації»

  

Курсовий проект з дисципліни Методи та засоби захисту інформації

 

 

Львів - 2015

Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни “Методи та засоби захисту інформації” для студентів базового напрямку 6.1601 “Інформаційна безпека”. 

 

МЕТА ВИКОНАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ (КП)– це підсумок самостійної роботи студента. Робота охоплює ряд основних розділів дисципліни і дає можливість студенту виявити творчі спроможності в комплексному підході до вирішення поставлених завдань. Метою курсового проекту є вивчення етапів організації робіт із захисту нформації на основі системного підходу з урахуванням взаємозалежності та взаємодії між елементами захисту на нормативно-технічному, організаційному, інформаційному, апаратно-програмному, фукціональному рівні розтшування проблемно-орієнтованих об’єктів захисту інформації.

Курсовий проект передбачає виконання завдання на наступних рівнях: 

- характеристики об’єкта дослідження – режимно-секретного органу, розроблення плану- схеми розміщення об’єкта;

- нормативно-технічному - залучити нормативно-технічні документи, закони, проекти державного рівня; державні, міждержавні та міжнародні нормативні документи в галузі захисту інформації;

- організаційно-інформаційному – залучити технічне обладнання, як супутнє у функціонуванні об’єкта захисту;

- аппаратно-програмному – залучити апаратні та програмні засоби в залежності від мікрорівня реалізації робіт із захисту інформації на основі нормативних документів, обгрунтуваних критеріїв методології захисту об’єкт дослідження;

- функціональному – провести поетапну реалізацію робіт із захисту інформації на регіональному рівні із залученням проблемно-орієнтованих підходів та застосуванням новітніх давачів (акустичних, оптичних, ультразвукових, які базуються на відповідних фізичних явищах), провідних охоронних систем сигналізації, відеонагляду, пожежної безпеки, які дають змогу здійснити комплексний захист об’єкта дослідження.

Зміст курсового проекту:

1. Загальні відомості про режимно-секретний орган та комплексний підхід щодо його захисту

2. Нормативно-технічне забезпечення

3. Організаційно-інформаційне забезпечення

4. Апаратне забезпечення

5. Програмне забезпечення

6. Функціональне забезпечення

7. Варіанти завдань

8. Вказівки до виконання курсового проекту

9. Приклад виконання курсового проекту

Використана література

Порядок виконання курсового:

  1. Ознайомлення із змістом навчально-методичного посібника для виконання курсових проектів

  2. Ознайомлення із індивідуальним завданням – об’єктом дослідження (режимно-секретним органом),переліком основних технічних засобів, які знаходяться в приміщенні РСО, засобами передавання інформації

  3. Нарисувати план приміщення для розташування РСО, де будуть розміщені відповідні технічні засоби

  4. Згідно змісту курсового проекту та індивідуального завдання створити у відповідному розділі нормативно-технічний, організаційно-інформаційний, апаратний, програмний, функціональний рівні комплексного підходу до захисту режимно-секретного органу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!