Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3719 Зразок виконання практичних завдань контрольної роботи, Технологія ліків, СХМТ

Зразок виконання практичних завдань контрольної роботи, Технологія ліків, СХМТ

« Назад

Додаток 4

Зразок виконання практичних завдань контрольної роботи

Завдання №1. Виписати рецепт згідно наказу МОЗ України від № 360 від 19.07.2005 р. Вказати спосіб їх прописування, за наявності в прописі отруйних або сильнодіючих речовин перевірити їх разові та добові дози, при необхідності норму одноразового відпуску та провести розрахунки.

1.41 Візьми:

Ефедрину гідрохлориду 0,03

Екстракту беладони 0,02

Кальцію глюконату 0,2

Змішай, щоб утворився порошок

Дай таких доз числом 6

Познач. По 1 порошку 3 рази на день.

«Б»

Recipe:

Ephedrini hydrochloridі 0,03                

Extracti Belladonnae 0,02

Сalcii gluconatis 0,2

Misce, ut fiat pulvis

Da tales doses numero 6

Signa. По 1 порошку 3 рази на день.

Порошки виписані розподільним способом. До складу порошків входять сильнодіючі речовини - ефедрину гідрохлорид та екстракт беладони.

Ефедрину гідрохлорид – лікарська речовина, що прирівняна до наркотичних, згідно з вимогами наказу МОЗ України від № 360 від 19.07.2005 р. підлягає предметно – кількістному обліку (ПКО), норма одноразового відпуску на один рецепт – 0,6.

Перевірка доз:

Ефедрину гідрохлориду:

РД = 0,03             ВРД = 0,05

ДД = 0,03 * 3 = 0,09    ВДД = 0,15

Дози та норма одноразового відпуску не завищенні.

Екстракту беладони:

РД = 0,02         ВРД = 0,05

ДД = 0,02 * 3 = 0,06   ВДД = 0,15

Дози не завищенні.

Розрахунки:

m ефедрину г/хл 0,03  6 = 0,18

m густого екстракту беладони 0,02  6 = 0,12

m кальцію глюконату 0,2  6 = 1,2

m загальна порошкова маса 0,18 + 0,12 + 1,2 = 1,5

m маса 1 порошку (розважка) 1,5 : 6 = 0,25

 

Завдання №2. Розрахуйте необхідну кількість сухої речовини і води двома способами: з урахуванням коефіцієнта збільшення об’єму сухої речовини та по густині розчину, що необхідно приготувати. Провести необхідні розрахунки по виправленню концентрації виготовлених концентрованих розчинів.

Згідно з наказом МОЗ України №197 від 07.09.93р. концентровані розчини

готують в асептичних умовах на одержаній очищеній воді масооб'ємним методом з використанням мірного посуду. Необхідну кількість води можна також розрахувати, використовуючи коефіцієнти збільшення об'єму (додаток 2) або значення густоти розчину (додаток 1).

Лікарські речовини відважують з врахуванням фактичного вмісту вологи. Всі допоміжні матеріали (підставки, мірні колби, лійки, поперові або скляні

фільтри та ін.), що використовуються для приготування і зберігання

концентрованих розчинів, стерилізують. Приготовані розчини фільтрують і проводять повний хімічний аналіз (тотожність, кількісний вміст речовини). 

2.41 Розчин натрію бензоату 10% 2л. (концентрація отриманого розчину: а) 9,5%; б) 10,5%).

1. Розрахування лікарської речовини та води очищеної з використанням мірного посуду:

m натрію бензоату:

10 – 100

Х – 2000; Х= 200,0

V H2O = до 1000 мл

2. Розраховуємо кількість сухої речовини і води очищеної з використанням коефіцієнту збільшення об'єму ( КЗО):

КЗО натрію бензоату = 0,60

V H2O= 2000 – (200,0  0,60) = 1880 мл

3. Розраховуємо кількість сухої речовини і води з використанням густини 10% розчину натрію бензоату:

р натрію бензоату =1,0381

m розчину= V  р, де

V- загальний об'єм розчину,

р – густина 10% розчину натрію бензоату

m розчину= 2000  1,0381= 2076,2

m H2O = 2076,2 -200,0 = 1876,2 = 1876,0

р – густина води очищеної = 1,0

V H2O = m / р = 1876/1,0 = 1876 мл

Відповідно до вимог наказів МОЗ України № 197 від 07.09.93р. та № 812 від 17.10.12р. норми допустимих відхилень для концентрованих розчинів з концентрацією до 20% включно складають +/- 2%.

10 - 100%

Х - 2% Х= 0,2

10 - 0,2 = 9,8

10 + 0,2 = 10,2 

Виправляємо концентрацію розчинів за результатами аналізу:

А) Розведення водою очищеною розчину натрію бензоату 10% з концентрацією вище допустимих значень (10,5%), розраховуємо за формулою:

Х = A*(C-B)/B, де

Х - води, яка потрібна для розведення;

А - кількість приготовленого розчину, мл;

В - необхідна концентрація розчину, %;

С - фактична концентрація розчину, %.

X = 2000 *(10,5 - 10)/10 = 100 мл

Б) Зміцнення розчину натрію бензоату 10% з концентрацією нижче допустимих значень (9,5%) розраховуємо за формулою:

X = A*(B - C)/ 100*d - B, де

X - кількість сухої речовини, яку слід додати для зміцнення розчину, г;

А - кількість приготовленого розчину, мл;

В - необхідна концентрація розчину, %;

d - густина розчину необхідної концентрації

Х = 2000* (10 – 9,5)/ 100*1,0381 – 20 = 11,93 г

Висновок. Концентрований розчину натрію бензоату 10%, який за результатами аналізу виявився міцнішим, потрібно розбавити, додавши 100 мл води очищеної.

Для виправлення концентрації розчину натрію бензоату, який при аналізі виявився слабкішим, потрібно додати 11,93г сухої речовини. Після виправлення концентрації розчин повторно підлягає кількістному аналізу.

 

Завдання №3. Розрахувати кількість стандартної фармакопейної рідини або спирту етилового та води очищеної для приготування наступних розчинів. При розрахунку спирту та води очищеної користуватися формулою розведення та алкоголеметричними таблицями ДФУ (доп. 1).

Згідно з вимогами наказу МОЗ України №197 від 07.09.93р. виготовлення лікарських форм, до складу яких входять стандартні фармакопейні рідини, здійснюється безпосередньо у флаконі для відпуску, в який спочатку відмірюють воду, а потім розраховану кількість рідини. 

3.41 а) Розчину формальдегіду 20% 300 мл;

Recipe: Solutionis Formaldegydi 20% 300 ml

 Da. Signa. По 1 чайній ложці на стакан води для обробки взуття.

Розчин виписаний під хімічною назвою. Якщо рідина прописана за хімічною назвою, то при виготовленні розчинів її кількість розраховують, виходячи з фактичного вмісту речовини в фармакопейній рідині.

Згідно з ДФ Х стандартним розчином є 36,5 – 37,5% розчин у воді, який носить назву формальдегід. Для зручності розрахунків користуються середнім значенням 37%.

В аптеці є розчин формальдегіду 35%, тоді використовуємо коефіцієнт поправки.

Розрахунки:

Розраховуємо кількість фармакопейної рідини та води очищеної:

1. Кількість стандартної фармакопейної рідини розраховуємо за формулою:

Х =V*Б/А, де

X - об'єм стандартної рідини (мл);

V - об'єм розчину, який необхідно приготувати (мл);

Б - прописана концентрація розчину (%);

А - фактична концентрація стандартної рідини, що підлягає розведенню.

Х = 300*20/35 = 162,16 = 162 мл

КП = 37/35 =1,06

V об'єм розчину формальдегіду 35% = 162 * 1,06 =171,72 = 172 мл

2. V H2O = 300 – 172 = 128 мл 

б) Спирту етилового 90% 800 мл ( із 95%).

За відсутності в аптеці спирту потрібної концентрації, його готують із спирту вищої концентрації розраховуючи кількість спирту та води очищеної за допомогою формули або використовують алкоголеметричні таблиці ДФ X (таблиця 4, стр. 1016).

В наказі МОЗ України № 197 від 07.09.93 р. наведені таблиці, в яких вказується відповідність об'ємів (мл) етилового спирту різної концентрації масі (г) спирту (при температурі 20° С).

Для розрахунків використовують формулу розведення:

X = V*B/A, де

X - кількість міцного спирту, мл;

V - кількість етилового спирту бажаної концентрації, мл;

A - концентрація міцного спирту, %;

B - бажана концентрація, %.               

Розрахунки:

А) 1. Розраховуємо кількість міцного спирту та води очищеної за формулою:

X = 800*90/95 = 757,89 = 758 мл

2. V H2O = 800 – 758 = 42 мл

Потім у мірному циліндрі доводимо об'єм до 800 мл

Б) Розраховуємо кількість міцного спирту та води очищеної за допомогою алкоголеметричної таблиці.

1. Розраховуємо кількість міцного спирту:

1000 мл 90% – 947 мл 95% спирту

 800 мл - Х Х = 800*947/1000 = 756,6 = 757 мл

2. Розраховуємо кількість води очищеної:

1000 мл 90% - 61 мл води очищеної

800 мл - Х Х = 800*61/1000 =48,8 = 49 мл

в) Рідини Бурова 10% 300 мл.

Recipe: Liquoris Burovi 10% 300 ml

Da. Signa. Примочка.

Розчин виписаний під умовною назвою. Згідно з ДФ IX стандартним розчином є 7,6 –9,2% розчин алюмінію ацетату у воді, який носить назву рідина Бурова. Для зручності розрахунків користуються середнім значенням 8%.

Якщо в пропису зазначена умовна назва фармакопейної рідини, то в розрахунках концентрацію стандартної фармакопейної рідини приймають за одиницю (100%).

Розрахунки:

Розраховуємо кількість фармакопейної рідини та води очищеної:

1. Кількість стандартної фармакопейної рідини:

V розчину алюмінію ацетату 8%:

10 – 100

Х - 300 Х = 10*300/100 = 30 мл

2. V H2O = 300 – 30 = 270 мл

                             

Завдання №4. Розрахувати кількість лікарської рослинної сировини або екстракту –концентрату та води очищеної для приготування водних витяжок:

Водні витяги з лікарської рослинної сировини та з використанням стандартних екстрактів – концентратів готують відповідно до вимог ДФ, наказів МОЗ України № 197 від 07.09.93р. і № 812 від 17.10.12р. та іншої нормативно – технічної документації .

4.41 а) Настою трави кропиви собачої 200 мл.

Recipe: Infusi herbae Leonuri 200 ml

Da. Signa. По 1 столовій ложці 2 рази в день. 

Розрахунки:

Водний витяг готуємо з лікарської рослинної сировини з урахуванням коефіцієнту водопоглинання (КВП).

1. Розраховуємо кількість лікарської рослинної сировини необхідної для екстрагування:

m ЛРС:

1,0 - 10 мл

Х - 200 мл Х =1*200/10 = 20,0

КВП кропиви собачої = 2,0

1. Розраховуємо кількість води очищеної необхідної для екстрагування:

V H2O = 200 + (20,0*2) = 240 мл

б) Настою кореня алтеї 200 мл ( із використанням екстракту – концентрату алтеї).

Recipe: Infusi radicis Althaeae 200 ml

Da. Signa. По 1 столовый ложці 3 рази в день. 

Розрахунки:

Водний витяг готуємо із використанням сухого екстракту – концентрату алтеї 1:1.

1. Розраховуємо кількість лікарської рослинної сировини необхідної для екстрагування:

m ЛРС:

1,0 - 20 мл

Х - 200 мл Х =1*200/20 = 10,0

1. Розраховуємо кількість сухого екстракту – концентрату алтеї 1:1:

m сухого екстракту – концентрату = 10,0*1 = 10,0

2. Розраховуємо % вміст сухих речовин:

10,0 - 200 мл

Х - 100 мл Х = 10*100/200 = 5%

3. Враховуючи, що концентрація сухих речовин більше 3%, лікарську форму готуємо з урахуванням КЗО:

КЗО сухого екстракту – концентрату = 0,61

4. Розраховуємо кількість води очищеної:

V H2O = 200 - (10,0*0,61) = 193,9 = 194 мл 

в) Настою трави термопсису із 0,2 – 150 мл ( вміст алкалоїдів 1,7 %)

Recipe: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,2 – 150 ml

Da. Signa. По 1 столовій ложці 1 раз в день.

Розрахунки:

Водний витяг готуємо з лікарської рослинної сировини без урахуванням коефіцієнту водопоглинання (КВП).

1. Розраховуємо кількість нестандартної сировини за формулою:

Згідно з ДФ ХІ вміст алкалоїдів у траві термопсису - 1,5%.

Х= А*В/Б, де

Х - кількість рослинної сировини завищеної кондиції, г;

А - кількість стандартної сировини, що прописана в рецепті, г;

Б - фактична кількість алкалоїдів (%) в 1 г сировини;

В - стандартний вміст алкалоїдів (%) .

Х= 0,2*1,5/1,7 = 0,176 = 0,18

2. Розраховуємо кількість води очищеної:

Так як кількість лікарської рослинної сировини невелика, то КВП не враховуємо. V H2O =150 мл.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!