Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3684 Лабораторна робота 7 на тему Розроблення плану першого поверху готелю, НУХТ

Лабораторна робота 7 на тему Розроблення плану першого поверху готелю, НУХТ

« Назад

Лабораторна робота 7 на тему Розроблення плану першого поверху готелю 

Мета і завдання роботи

Метою лабораторної роботи є ознайомлення з нормативними показниками щодо розробки плану першого поверху готельного підприємства.

Завдання: визначити склад і площі приміщень, які планується розмістити на першому поверсі готелю, відповідно до його категорії та місткості, виконати креслення плану першого поверху засобу розміщення та надати специфікацію обладнання і експлікацію приміщень. 

Вихідні дані

1. Тип, категорія та місткість підприємства гостинності згідно з варіантом у відповідності до додатку АА. 

Порядок виконання роботи

1. Відповідно до завдання та додатків АБ, АВ, АД визначити склад та площу приміщень приймально-вестибюльної групи, побутового обслуговування і торгівлі, культурно-дозвіллєвого та фізкультурно-оздоровчого призначення. Склад та площу приміщень закладу ресторанного господарства при готелі взяти з лабораторної роботи № 6. Результати представити у вигляді табл.7.1.

Таблиця 7.1 – Склад і площі приміщень першого поверху готелю категорії … на … номерів

Назва приміщення

Площа, м²

Приймально-вестибюльна група приміщень

Вестибюль

Приміщення побутового обслуговування та торгівлі

Перукарня

Приміщення культурно-дозвіллєвого призначення

Кінотеатр

Приміщення фізкультурно-оздоровчого призначення

Тренажерний зал

 

70

 

25

 

72

 

36

2. Розрахувати робочу та загальну площі першого поверху готелю.

3. Виконати креслення плану першого поверху закладу готельно-ресторанного господарства з розташуванням обладнання всередині будови підприємства (меблі в залах підприємств харчування, сантехнічне устаткування у вбиральнях) (формат А1 або А2, М 1:100).

4. Скласти та винести на аркуш з кресленням плану першого поверху готелю специфікацію обладнання та експлікацію приміщень (табл.7.2, 7.3).

Таблиця 7.2 – Специфікація обладнання

поз.

Найменування

обладнання

Тип,

марка

Габаритні розміри, мм

К-сть

5.

Стіл двомісний квадратний

 

600х600х800

6

 

Таблиця 7.3 – Експлікація приміщень

поз.

Назва

Площа,

м²

Приймально-вестибюльна група приміщень

1.

Вестибюль

70

Приміщення побутового обслуговування та торгівлі

7.

Перукарня

25

Приміщення культурно-дозвіллєвого призначення

9.

Кінотеатр

72

Приміщення фізкультурно-оздоровчого призначення

11.

Тренажерний зал

36

Заклад ресторанного господарства

Для відвідувачів

13.

Вестибюль

32

Складські

15.

Охолоджувальна камера для м’яса та риби

6

Виробничі

19.

М’ясний цех

9

Службово-побутові

21.

Кабінет менеджера служби ресторанного господарства

6

Технічні

27.

Теплопункт

6

5. Висновок (аналіз врахування нормативних вимог та рекомендацій щодо розробки плану першого поверху готелю). 

Рекомендації щодо порядку виконання роботи

1. Перелік та площу приміщень приймально-вестибюльної групи, побутового обслуговування і торгівлі, культурно-дозвіллєвого та фізкультурно-оздоровчого призначення відповідно до категорії готелю та його місткості необхідно приймати за додатками АБ, АВ, АД.

Загальна площа приймально-вестибюльної групи приміщень не може бути меншою ніж 70 м².

Склад та площу приміщень закладу ресторанного господарства при готелі потрібно взяти з лабораторної роботи № 6.

2. Робоча площа першого поверху підприємства гостинності, Sроб, м², визначається як сума площ всіх приміщень, що розташовуються на цьому поверсі.

Загальна площа першого поверху готелю, Sзаг, м², з урахуванням збільшення площі на коридори, сходи, ліфти, розраховується за формулою

де Sроб – робоча площа закладу, м²;

К – коефіцієнт збільшення площі (К=1,15¸1,25).

Геометричні розміри будівлі (при проектуванні прямокутних в плані споруд) визначаються за формулою:

де a – довжина будівлі, м;

b – ширина будівлі, м.

При визначенні геометричних розмірів будівлі враховується, що співвідношення довжини і ширини будівлі повинне наближатись до співвідношення 2:1. Крім того, бажано мати розміри "а" і "в" кратними (за ступенем якості) кроку – 6000 мм, 3000 мм (в осях).

При проектуванні будівель інших форм дотримуються правил розрахунку площ відповідних геометричних фігур.

3. План першого поверху закладу готельно-ресторанного господарства зображають у вигляді горизонтального перетину по будівлі на рівні вікон і дверей даного поверху. На плані мають бути показані будіве­льні конструкції (стіни, колони, вікна, двері, східці тощо) і розташу­вання обладнання всередині будови закладу (меблі в залах, сантехнічне устаткування у вбиральнях).

На плані вказують основні будівельні розміри: відстань (крок) колон, загальну довжину і ширину підприємства, позначки рівня підлоги. Крім того, показують прив'язочні розміри розташування обладнання: відстань між осьовими лініями обладнання чи його габаритами і стінами або осями колон; відстань між суміжно розташованим обладнанням.

Креслення плану першого поверху готелю виконується відповідно до правил, які викладені у лабораторній роботі № 4.

Лінію розрізу (проекцію січної площини) зображують жирними штрихами (2 мм), що не пересікають контури стін. Напрямок погляду вказують стрілкою на відстані 2-3 мм від кінця штриха. Як правило, напрям погляду для розрізів приймають за планом знизу вгору і справа наліво. За умови складного розрізу штрихи наносять також у вигляді кутів біля перегинів лінії розрізу.

Розрізи будинку або споруди позначають арабськими цифрами послідовно в межах основного комплекту робочих креслень.

Лінії розрізів позначають з обох кінців (ставлять одну й ту саму цифру). Виконані розрізи по­значають тими ж двома цифрами, розділеними знаком тире (наприклад, розріз 1-1). Розрізи допускається позначати великими літерами українського алфавіту (наприклад, розріз А-А).

Якщо на одному аркуші наводять два розрізи, над кожним з них вміщують напис. За наявності на аркуші одного розрізу ці позначення дають лише в основному напису.

Компонувальне рішення приміщень першого поверху підприємства гостинності повинно забезпечувати чіткий поділ потоків гостей, обслуговуючого персоналу і відвідувачів блоків громадського призначення, що працюють на населений пункт, де розміщується готель. При проектуванні необхідно виключити суміщення і перетинання господарських та виробничих маршрутів з маршрутами проживаючих і відвідувачів.

Виконуючи креслення плану першого поверху готелю, слід пам’ятати наступне:

- вхід у вестибюль проектують у центральній частині за периметром вестибюля;

- гості повинні рухатися від головного входу до рецепції й далі — до сходової зони чи ліфта. Цей шлях має бути найкоротшим, не перетинатись і не бути зворотним;

- перед стійкою реєстрації необхідно передбачити простір для прийому організованих груп (мінімум 6 м²);

- номери для інвалідів на кріслах-колясках, з дефектами зору та незрячих рекомендується розміщувати на першому поверсі.

- торгова зона найчастіше розташовується навпроти зони відпочинку та поблизу сходово-ліфтових комунікацій.

4. Таблиця «Специфікація обладнання» розташовується над основним написом, експлікація приміщень подається в лівому нижньому куті аркуша креслення. 

Структура завершеної роботи

- дата проведення заняття;

- номер і назва роботи;

- мета і завдання роботи;

- вихідні дані;

- порядок виконання роботи;

- графічна частина (виконана на персональному комп’ютері за допомогою системи автоматизованого проектування AutoCad та роздрукована, приклад – додаток АЖ);

- висновок. 

Запитання для самоперевірки

1. Які приміщення формують приймально-вестибюльну групу готелю та яких основних принципів дотримуються при їх проектуванні?

2. Який склад приміщень побутового обслуговування і торгівлі та які вимоги висувають до проектування цієї групи приміщень?

3. Яких рекомендацій слід дотримуватися при проектуванні приміщень культурно-дозвільного призначення?

4. Основні правила проектування приміщень фізкультурно-оздоровчого призначення.

5. Як розраховується корисна та загальна площі поверху? 

Рекомендована література

Законодавча та нормативна: 1; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 13; 16; 17; 18.

Базова: 22, с.59-99; 23, с.103-147; 24, с.118-186; 26.

Допоміжна: 27; 28; 31; 33; 34; 41.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!