Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3679 Лабораторна робота 2 на тему Створення апаратурно-технологічної схеми виробництва кулінарної продукції, НУХТ

Лабораторна робота 2 на тему Створення апаратурно-технологічної схеми виробництва кулінарної продукції, НУХТ

« Назад

Лабораторна робота 2 на тему Створення апаратурно-технологічної схеми виробництва кулінарної продукції 

Мета і завдання роботи

Метою лабораторної роботи є ознайомлення з вимогами виконання креслень апаратурно-технологічних схем виробництва кулінарної продукції.

Завдання: відповідно до нормативних вимог виконати креслення апаратурно-технологічної схеми виробництва заданого виду кулінарної продукції. 

Вихідні дані

1. Вид кулінарної продукції - на вибір студента при погодженні з викладачем. 

Порядок виконання роботи

1. Відповідно до завдання скласти технологічну схему виробництва обраного виду кулінарної продукції.

2. Визначитися з необхідним технологічним обладнанням для виготовлення обраного виду кулінарної продукції.

3. Виконати креслення апаратурно-технологічної схеми виробництва кулінарної продукції (формат А3).

4. Скласти та винести на аркуш з кресленням специфікацію обладнання (табл.2.1) та умовні позначення (табл.2.2). Зразок спрощеної форми специфікації технологічного обладнання та умовних позначень наведено в додатку Б.

Таблиця 2.1 – Специфікація обладнання

поз.

Найменування

обладнання

Тип,

марка

Габаритні розміри, мм

К-сть

4.

Підтоварник

ПТ-3

800х400х300

2

 

Таблиця 2.2 – Умовні позначення

Позначення

Назва

-1х-

Холодна вода

-1г-

Гаряча вода

-4-

Яйця курячі

5. Висновок (аналіз врахування вимог та рекомендацій щодо виконання креслення апаратурно-технологічної схеми виробництва обраного виду кулінарної продукції).

Рекомендації щодо порядку виконання роботи

1. Технологічна схема виробництва обраного виду кулінарної продукції складається у відповідності до вимог розроблення технологічних карт на кулінарну продукцію.

2. Технологічне обладнання підбирається для кожної стадії технологічного процесу виготовлення кулінарної продукції.

3. При виконанні креслення апаратурно-технологічної схеми виробництва кулінарної продукції застосовують позначення у вигляді умовних графі­чних зображень, встановлених стандартами ЄСКД, і нестандартизованих. Стан­дартні умовні графічні позначення зображують у розмірах, нестандартизовані графічні позначення виконують у вигляді спрощених зовнішніх обрисів устаткування, на якому здійснюється та чи інша стадія технологічного процесу. Вони виконуються без масштабу, але з обов’язковим дотриманням співвідношення розмірів обладнання (додаток В).

Графічні позначення елементів на схемі треба розташовувати в послідовності технологічних процесів і з’єднувати лініями зв’язку. Кількість однотипного устаткування в технологічній схемі повинна бути достатньою для зображення послідовності технологічних операцій.

У апаратурно-технологічній схемі зображенням устаткування характеризується стадія технологічного процесу, тому, якщо на одному й тому самому обладнанні здійснюються дві або більше стадії виробництва, то устаткування для кожної стадії технологічного процесу зображується окремо. Наприклад, пасерування овочів, приготування основної страви - операції, що здійснюються на електричній плиті, яка в схемі повинна бути зображена двічі.

Схема виконується в послідовності технологічних процесів зліва направо, згори донизу. Під час складання технологічної схеми не треба ототожнювати послідовність технологічних процесів з розміщенням устаткування у виробни­чому приміщенні закладу. Проте розташування обладнання по висоті в схемі потрібне.

Складання апаратурно-технологічної схеми починають зі зберігання сировини і закінчують одержанням і подачею готової продукції. Технологічне обладнання зобра­жають на лінії відмітки чистої підлоги. Кріплення та приводи до устаткування на схемі не позначають. Обладнання на схемі нумерують по черзі, починаючи з одиниці у напрямку ходу технологічного процесу. Номери обладнання розмі­щують біля ліній виносок. Зображуючи одне й те саме обладнання декілька разів, його позначають одним номером.

Після зображення обладнання на схему наносяться лінії зв’язку, які відповідають переміщенню сировини, напівфабрикатів, готової продукції у послідовності технологічного процесу. Вони складаються з горизонтальних і вертикальних відрізків і повинні мати мінімальну кількість зламів. Відстань між окремими сусідніми паралельними лініями зв’язку повинна бути не менше 3-5 мм. Напрямок руху сировини, продуктів протягом всієї схеми показують суцільни­ми лініями зі стрілками. Основний інгредієнт кулінарної продукції наносять потовщеною лінією (1,5 мм), решту креслять лінією завтовшки 1 мм. Щоб розрізняти лінії для різних про­дуктів, їх слід нумерувати, для чого в лінії приблизно через кожні 50 мм зали­шають невеликі розриви, куди вписують число, а якщо треба детальніше вказа­ти характер продукту - ще й літерний індекс. За ГОСТ 2.784-96 «ЄСКД. Позначення умовні графічні. Елементи трубопроводів» для умовних позначень води, пари, повітря прийняті відповідно числа 1, 2, 3; фреону - 18, ін­ші продукти позначають лініями з цифрами, починаючи з 4.

Лінії сировини і продуктів не повинні перетинати контури обладнання, їх взаємний перетин обводять півкругом на одному з них. Не допускаються короткі вказівки типу «до поз. 1» чи «від поз. 1».

На першій лінії відмітки чистої підлоги всі лінії сировини, продуктів виводять до правого краю аркуша (за межами зображення схеми) і закінчують стрілкою й цифрою, що позначає сировину чи продукт. На другій лінії відмітки чистої підлоги всі лінії сировини, продуктів починають з лівого краю аркуша із зазначенням цифри, що позначає сировину чи продукт, після чого роблять розводку далі.

4. Таблиця умов­них позначень ліній зв’язку, що застосовуються, подається в лівому нижньому куті аркуша креслення. Специфікація обладнання розташовується над основним написом, а коли недостатньо місця – ліворуч від нього з відступом на 10-12 мм.

Виноска

Для того, щоб зробити виноску (наприклад, для позначення обладнання на кресленні) в AutoCAD 2010-2012, натискаємо лівою кнопкою миші на падаюче меню «Розміри». В меню, що з’явилося, вибираємо команду «Мультивиноска» . Далі на графічному екрані обираємо точку, з якої виноска буде виходити (наприклад, центр обладнання), і фіксуємо її натисненням лівої кнопки миші. Потім, в необхідному напрямку, креслимо безпосередньо виноску, яку також фіксуємо натисканням лівої кнопки миші, та вводимо текст (ЛР № 1, завдання 2), котрий буде відображатися біля виноски (наприклад, номер обладнання), і закріплюємо його натиснення кнопки «ОК» на меню, що постає при кожному вводі тексту.

Для зміни параметрів виноски, необхідно натиснути на ній правою кнопкою миші та обрати в меню, що виникнуло, – «Властивості». В діалоговому вікні «Властивості» ми можемо змінити колір виноски, її розмір, а також вид стрілки (зафарбована, не зафарбована, кружечок, нахилена риска, або ж відсутність стрілочки).

Також виноску можна створити за допомогою команди «Відрізок» панелі «Малювання» з увімкненим режимом «Полярного відслідковування» – «ОТС-ПОЛЯР».

Примітка. При нанесенні на креслення виносок, їх горизонтальні полки повинні знаходитися на одному рівні. 

Структура завершеної роботи

- дата проведення заняття;

- номер і назва роботи;

- мета і завдання роботи;

- вихідні дані;

- порядок виконання роботи (наявність технологічних карт на кулінарну продукцію обов’язкова);

- графічна частина (виконана на персональному комп’ютері за допомогою системи автоматизованого проектування AutoCad та роздрукована, приклад – додаток Д);

- висновок. 

Запитання для самоперевірки

1. Вкажіть основні вимоги виконання креслення апаратурно-технологічної схеми виробництва кулінарної продукції.

2. Яких правил слід дотримуватися при зображенні на апаратурно-технологічних схемах обладнання?

3. Як позначають рух сировини, напівфабрикатів та готової продукції на апаратурно-технологічних схемах приготування кулінарної продукції?

4. Які таблиці розташовують на аркуші креслення апаратурно-технологічної схеми виробництва кулінарної продукції?

5. Яким чином створюється виноска для позначення обладнання? 

Рекомендована література

Законодавча та нормативна: 10; 18.

Базова: 21, с.34-329; 25, с.13-268.

Допоміжна: 30; 43.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!