Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3675 Загальні вказівки, Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Загальні вказівки, Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

Загальні вказівки

Лабораторні роботи виконуються за розкладом навчальних занять. Відпрацювання пропущених лабораторних робіт здійснюється з дозволу завідувача кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу.

Перед лабораторним заняттям студентам слід ознайомитись з його змістом та обсягом, вивчити теоретичний матеріал, необхідний для виконання роботи. Ступінь підготовленості до заняття студент повинен перевірити, відповівши на запитання для самоперевірки, подані до кожної лабораторної роботи.

До виконання лабораторної роботи студенти допускаються після співбесіди з викладачем, яку проводять з метою виявлення теоретичних знань студентів та за наявності підготовленого протоколу лабораторної роботи, залишивши в його тексті вільні місця для проведення роз­рахунків та написання висновків.

Протокол кожного лабораторного заняття має містити такі дані:

- дата проведення заняття;

- номер і назва роботи;

- мета і завдання роботи;

- вихідні дані;

- порядок виконання роботи;

- необхідні формули та пояснення прийнятих умовних позначень;

- потрібні розрахунки;

- графічну частину (виконану на персональному комп’ютері за допомогою системи автоматизованого проектування AutoCad та роздруковану);

- висновки (аналіз врахування нормативних вимог та рекомендацій щодо виконання різних креслень).

Кожний студент виконує роботу самостійно.

Виконана робота вважається зарахованою після захисту її студен­том та перевірки і підписання протоколу викладачем.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!