Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3674 Лабораторний практикум з курсу Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

Лабораторний практикум з курсу Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства, НУХТ

« Назад

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

 

Лабораторний практикум з курсу Проектування об'єктів готельно-ресторанного господарства

для студентів напряму підготовки

6.140101 «Готельно-ресторанна справа»

денної форми навчання

Всі цитати, цифровий та фактичний

матеріал, бібліографічні відомості

перевірені. Написання одиниць

відповідає стандартам 

____________ Іщенко Т.І.

____________ Мирошник Ю.А.

____________ Роглєв Й.Й.

____________ Лявинець Г.М.

____________ Губеня В.О.

« 27 » лютого 2014 р.

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри

технології харчування та

ресторанного бізнесу

Протокол № 10

від 12.02.2014 р.

 

 

Реєстраційний номер електронного

лабораторного практикуму у НМВ

43.49 – 28.02.2014

КИЇВ НУХТ 2014

Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства [Електронний ресурс] : лабораторний практикум для студ. напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» ден. форми навч. / уклад. Т. І. Іщенко, Ю. А. Мирошник, Й. Й. Роглєв, Г. М. Лявинець, В. О. Губеня – К. : НУХТ, 2014. – 122 с.

Рецензент О.Б. Шидловська, канд. техн. наук, доцент 

Укладачі: Т.І. Іщенко, канд. техн. наук, доцент

Ю.А. МирошникЙ.Й. РоглєвГ.М. Лявинець, В.О. Губеня 

Відповідальний за випуск В.Ф. Доценко, д-р техн. наук, проф. 

Подано в авторській редакції 

 

ВСТУП

Широкий розвиток комп’ютерних технологій в сучасному середовищі приводить до необхідності глибокого вивчення систем автоматизованого проектування (САПР). САПР дозволяють вести проектування комплексно, починаючи з постановки завдання і закінчуючи отриманням креслень.

Сучасний ринок САПР пропонує широкий спектр програмних продуктів для вирішення великого кола завдань. У 1983 році для персонального комп’ютера була адаптована найбільш поширена у світі система автоматизованого проектування AutoCad фірми Autodesk. Inc. Вивчення останньої на сьогодні версії цієї системи і освоєння навиків проектування готелів в САПР AutoCad є метою даних лабораторних робіт.

Лабораторні заняття суттєво доповнюють зміст лекційного матеріалу. Знання, уміння та навички, набуті під час виконання лабора­торних робіт, дозволять майбутнім фахівцям професійно розробляти проекти нових, а також проводити реконструкцію діючих підприємств готельно-ресторанного господарства, аналізувати виробничі процеси, розробляти сучасні заходи їх удосконалення, обґрунтовувати і приймати рішення щодо необхідності і впровадження новацій в засобах розміщення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!