Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3666 Практична робота 5.13 на тему Частка, Вигук, СУМ

Практична робота 5.13 на тему Частка, Вигук, СУМ

« Назад

Практична робота 5.13 на тему Частка, Вигук

Якщо знайдете в чомусь неправду, викрийте мене!?” (Пилип Орлик, Гетьман України у вигнанні, письменник (1672 – 1742)

І. Т. ч.:

1. Загальні відомості про частки. Формотворчі та словотворчі частки.

2. Модальні (фразові) частки.

3. Заперечні частки.

4. Правопис часток.

5. Поняття про вигук. Групи вигуків за значенням.

6. Правопис вигуків. 

ІІ. П. ч.: 

 1. Занотувати й запам’ятати наведений афоризм. Законспектувати розлогі відповіді на питання теоретичної частини. 

 2. Проілюструвати дібраними зі ЗМІ прикладами: дібрати речення із різними типами аналізованих службових частин мови. 

 3. Словник сол: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

 4. З’ясувати значення і походження вислову буря у склянці води і ввести його в речення. 

 5. Утворити форми вищого ступеня порівняння прикметника товстий. Письмово пояснити особливості їх значення. 

 6. Визначити особливості значення і вживання слів галузь, сфера, ділянка, царина і терен та ввести їх у речення. 

 7. З’ясувати нормативне наголошення слів затока, застібка, засув, засік, засуха, затишно, затемна, затінок, затепла, зачерствіти, зачіпка, звисока, звідколи. 

 8. Перекласти з російської мови: благоустроенная квартира; ближайшие задачи; блуждать (бродить) в потемках; блуждающие звезды; блюсти порядок; блюститель порядка; богатое воображение; божья коровка; бойкая речь; бойкий (боек) на язик; бойкое место; бойкое перо; бой часов; более всего. 

 9. Розмежувати значення слів біль і білль; омонімів застАвний і заставнИй та ввести їх у речення. 

 10. Дібрати антонім до слова жартома, навести їхні лексичні значення і скласти речення. 

 11. Навести синонімічний ряд слова алегоричний. З одним із синонімів скласти речення. 

 12. Подати лексичне значення слів: вправний, впритул, вселяти, всесвіт, втілювати, вульгарний, вхідчини, вщент і вщерть. 

 13. З’ясувати значення фразеологізму і в слід не вступить кому, чому, чий та дібрати до нього фразеологічні синоніми. Один з фразеологізмів увести в речення. 

 14. Із посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори, метонімії і синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) трансформованим фразеологізмом (навести вихідну форму); ґ) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків). 

 15. Письмово проаналізувати (текст-аналіз – не менше двох сторінок) матеріал В’ячеслава Васильченка «Одноплемінники», або Щиголь авітамінозу» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації, виявити мовні знахідки та образно-виражальні ходи:

http://proexemption1.rssing.com/browser.php?indx=1648422&item=2995 

16. Письмово (кількома реченнями) пояснити, як ви розумієте українське прислів’я «Не святі горшки ліплять, а прості люди».

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!