Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3663 Практична робота 5.10 на тему Дієслово-2, СУМ

Практична робота 5.10 на тему Дієслово-2, СУМ

« Назад

Практична робота 5.10 на тему Дієслово-2

Тиша – це мова, якою говорить до людини Бог” (Богдан-Ігор Антонич, поет, прозаїк (1909 – 1937) 

І. Т. ч.:

1. Категорія особи. Дієвідміни та дієвідмінювання дієслів.

2. Безособові дієслова.

3. Категорія часу (минулий, теперішній і майбутній (проста, синтетична й аналітична форми); давноминулий час; вживання часових форм). 

ІІ. П. ч.:

 1. Занотувати і запам’ятати наведений афоризм. Законспектувати відповіді на питання теоретичної частини. 

 2. Проілюструвати положення плану прикладами, дібраними зі ЗМІ (з посиланням на джерело). 

 3. Словник сол: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

 4. З’ясувати значення і походження вислову казанська (казанський) сирота та скласти з ним речення. 

 5. Письмово прокоментувати, яких відмінкових форм вимагають дієслова властивий, притаманний і характерний. Для ілюстрації утворити 6 словосполучень. 

 6. Визначити особливості вживання слів останні, інші та решта. Увести їх у речення. 

 7. Поставити нормативні наголоси: перекладний, переклик, перекотиполе, перекупка, перекупний, перележалий, переляк, перелюб, переобрання, перепад, перепис, переписний, перепит, перепічка.

 8. Перекласти з російської мови: бушующий; бывший; былое; былой; быль; быстро; быстродейтвующий; быстрота; быстротечний; быт; бытность; бытовать; бытующий.

 9. Дібрати відповідники до російських сталих сполук: вовлечь в работу; во вред [пойти]; во время; во все времена; во всей наготе; во всем блеске; во все стороны; во всеуслышание [сказать, объявить].

 10. З’ясувати значення російської фраземи быть на хорошем счету, навести її семантичний еквівалент і скласти з ним речення. 

 11. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) наряд1 і  наряд2;  б) мИлувати і милувАти; 2) паронімів виклик, заклик і поклик та ввести їх у речення. 

 12. Дібрати антонім до слова чесний, навести їхні значення і скласти кілька речень. 

 13. Утворити синонімічний ряд слова безперечний. Один із синонімів увести в речення. 

 14. Навести лексичне значення слів злОдій, злосливий, злословити, зміна, зміст, змова, змога, зморшка, змужніти і знада. 

 15. З’ясувати значення фразеологізму згинатися в три погибелі перед ким та дібрати до нього фразеологічні синоніми. Один увести в речення. 

 16. З посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори, метонімії і синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) трансформованим фразеологізмом (навести вихідну форму); ґ) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків). 

 17. Письмово проаналізувати матеріал В’ячеслава Васильченка «Дивимося серцем. Відповідаємо за тих, кого приручили» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації, виявити мовні знахідки та образно-виражальні ходи:

http://tverdyna.ucoz.ua/blog/v_jacheslav_vasilchenko_pro_klasiku_j_ne_tilki_2/2014-04-29-16

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!