Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3662 Практична робота 5.9 на тему Дієслово-1, СУМ

Практична робота 5.9 на тему Дієслово-1, СУМ

« Назад

Практична робота 5.9 на тему Дієслово-1

Справжня любов народжуєтья тільки в серці, що пережило турботи про долю іншої людини” (Василь Сухомлинський, педагог, письменник (1918 – 1970) 

І. Т. ч.:

1. Загальнокатегорійне значення дієслова та його граматичні характеристики (визначення, дві основи дієслова, структурні класи дієслів, дієслівні форми; інфінітив; синтаксичні функції).

2. Категорія виду (дієслова доконаного і недоконаного виду, творення видової пари; одновидові дієслова).

3. Категорія перехідності/неперехідності.

4. Категорія дієслівного стану. 

ІІ. П. ч.:

 1. Занотувати і запам’ятати наведений афоризм. Законспектувати відповіді на питання теоретичної частини.

 2. Проілюструвати положення плану прикладами, дібраними зі ЗМІ (з посиланням на джерело). 

 3. Словник сол: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

 4. З’ясувати значення і походження вислову каміння заволало (закричало) та скласти з ним речення. 

 5. Письмово прокоментувати, чи потрібно ставити кому в реченні Щастя, освячене любов’ю. 

 6. Визначити особливості вживання слів пам’ятник і пам’ятка. Увести їх у речення.

 7. Поставити нормативні наголоси: підбігцем, підбрехач, підглядач, підданець, піддашшя, піддубень, підзаголовок, підзахисний, підкуп, підлизень, підмайстер, підслухач,  підстрибом.

 8. Перекласти з російської мови: ввиду; ввинтить; вводить; вволю; ввысь; вдалбливать; вдали (вдалеке); вдвижной; вдвоем; вдвойне; вдеть; вдобавок; вдогонку; вдоль; веки.

 9. Дібрати відповідники до російських сталих сполук: вводить в действие; работает в одиночку; действовать в одиночку; в один прекрасный день; водительское удостоверение; водить знакомство (дружбу); водить (держать) на помочах; водить хоровод; водная дорожка; водная станция; водная энергия; водное хозяйство

 10. З’ясувати значення російської фраземи вить веревки, навести її семантичний еквівалент і скласти з ним речення. 

 11. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) підліток1 і підліток2;  б) підсУмковий і підсумкОвий; 2) паронімів вимисел і домисел та ввести їх у речення. 

 12. Дібрати антонім до слова чистити, навести їхні значення і скласти кілька речень. 

 13. Утворити синонімічний ряд слова безпрИстрасний. Один із синонімів увести в речення. 

 14. Навести лексичне значення слів знесилення, знехтувати, знешкоджувати, знизувати, знівечити, знічев’я, зніяковіти, зовиця, зодчий і зонд. 

 15. З’ясувати значення фразеологізму як мокре горить та дібрати до нього фразеологічні синоніми. Один увести в речення. 

 16. З посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори, метонімії і синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) трансформованим фразеологізмом; ґ) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків). 

 17. Письмово проаналізувати матеріал В’ячеслава Васильченка «Яка людина, така в неї й мова», або Звідки береться грамотність» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації, виявити мовні знахідки та образно-виражальні ходи: http://tverdyna.ucoz.ua/blog/v_jacheslav_vasilchenko_pro_gramotnist/2014-08-12-18

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!