Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3661 Практична робота 5.8 на тему Прислівник, СУМ

Практична робота 5.8 на тему Прислівник, СУМ

« Назад

Практична робота 5.8 на тему Прислівник

Життя наше – це подорож, а дружня бесіда – це візок, що полегшує мандрівникові дорогу” (Григорій Сковорода, філософ, поет (1722 – 1794) 

І. Т. ч.:

1. Поняття про прислівник (значення, граматичні ознаки, синтаксичні функції).

2. Розряди прислівників за значенням. Означальні прислівники. Ступені порівняння якісно-означальних прислівників.

3. Обставинні та безособово-предикативні і модальні прислівники.

4. Морфологічний склад прислівників. 

ІІ. П. ч.:

 1. Проілюструвати теоретичні положення плану реченнями, вибраними з текстів ЗМІ. 

 2. Словник сол: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

 3. З’ясувати значення і походження вислову березова каша та скласти з ним речення. 

 4. Письмово прокоментуйте, яка з форм дієслова чистити у 2-й особі множини наказового способу нормативна: чистьте чи чистіть.  З правильним варіантом складіть речення. 

 5. Визначити особливості вживання сполук з огляду і з погляду та ввести їх у речення. 

 6. Поставити нормативні наголоси: мести, металургія, меткий, метонімія, метучи, мигнути, миленький, мислячи, мигдалевий, мисковий, митар, митарство, мідяний. 

 7. Перекласти з російської мови: барчук; башмаки; башмачник; баюканье; бдительный; бега; беглец; бегло; бедовый; бедокурить; бедренный; бедственный. 

 8. Дібрати відповідники до російських сталих словосполучень: случилась беда; вежливое обращение с кем; вексельное обращение; великое множество; величной с кого-чего; венерин башмачок бот.; вензеля писать (выписывать, выделывать); вереница мыслей. 

 9. З’ясувати значення російської фраземи бередить рану (душу, сердце), навести її семантичний еквівалент і скласти з ним речення. 

 10. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) застава1 і застава2;  б) домОвини і домовИни; 2) паронімів досвід і дослід та ввести їх у речення. 

 11. Дібрати антонім до слова передовий, навести лексичні значення і скласти з ними кілька речень. 

 12. Утворити синонімічний ряд слова апеляція (до кого). Один з них увести в речення. 

 13. Навести лексичне значення слів дотлА, дохідливий, доцільний, дочасний, дОчИста, дошкуляти, дошкульний, дощЕнту, драглі і дражливий. 

 14. З’ясувати значення фразеологізму викреслити зі свого життя (серця) кого, що та дібрати до нього фразеологічні синоніми. Один з них увести в речення. 

 15. З посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори, метонімії і синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків). 

 16. Письмово проаналізувати матеріал В’ячеслава Васильченка «А ще з людського існування можна приготувати рагу» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації, виявити мовні знахідки та образно-виражальні ходи:

http://tverdyna.ucoz.ua/blog/v_jacheslav_vasilchenko_pro_klasiku_j_ne_tilki_4/2014-09-05-20

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!