Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3660 Практична робота 5.7 на тему Займенник, СУМ

Практична робота 5.7 на тему Займенник, СУМ

« Назад

Практична робота 5.7 на тему Займенник

Не той дурний, хто не знає … але той, хто знати не хоче”  (Григорій Сковорода, філософ, поет (1722 – 1794) 

І. Т. ч.: 

1. Значення займенника та його граматичні характеристики (визначення, дейктична функція, рід, число і відмінок, синтаксичні функції).

2. Співвідношення займенника з іншими частинами мови.

3. Розряди займенників за значенням (особові, зворотний, заперечні, відносні, питальні, присвійні, вказівні, означальні, неозначені).

4. Відмінювання займенників.

5. Перехід: а) займенників в інші частини мови; б) слів з інших частин мови в займенники.

6. Текстові функції займенника. Використання займенників у публіцистичному стилі. 

ІІ. П. ч.:

 1. З посиланням на джерело проілюструвати теоретичні положення плану реченнями, дібраними зі ЗМІ. 

 2. Словник сол: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

 3. З’ясувати значення і походження вислову геростратова слава та скласти з ним речення. 

 4. Письмово прокоментуйте, у якому з двох варіантів словосполучень правильно використано прийменник: піти за хлібом чи піти по хліб. З правильним варіантом складіть речення. 

 5. Визначити особливості вживання слів гребля і веслування та ввести їх у речення. 

 6. Поставити нормативні наголоси: короткотерміновий, мрійливий, молячи, мулький, морозище, мулько, морозячи, муміє, м’язовий, мощений, набряк, набряковий, наввимашки, навзнак. 

 7. Перекласти з російської мови: безделушка; бездействующий; бездельник; безденежье; бездна; безжизненность; безжизненный; бездольный; бездомный. 

 8. Дібрати відповідники до російських сталих словосполучень: взаимные уступки; брать (взять) взаймы у кого; взвинтить себя; взвинтить нервы; вздорный характер; взимать акцизы. 

 9. З’ясувати значення російської фраземи бобы разводить, навести її семантичний еквівалент і скласти з ним речення. 

 10. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) грамота1 і грамота2;  б) жмУритися і жмурИтися; 2) паронімів корисливий і корисний та ввести їх у речення. 

 11. Дібрати антонім до слова порядок, навести їхні лексичні значення і скласти з ними кілька речень. 

 12. Утворити синонімічний ряд слова апостол. Один із синонімів увести в речення. 

 13. Навести лексичне значення слів духовний, душогубка, дюжина, дюйм, дюна, евакуація, еволюція, евфемізм, евфонія, егоїзм і езопівський. 

 14. З’ясувати значення фразеологізму удаватися в пиху  та дібрати до нього фразеологічні синоніми. Один з фразеологізмів увести в речення. 

 15. З посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори/метонімії/синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків). 

 16. Письмово проаналізувати матеріал В’ячеслава Васильченка «Феєрія Форуму, або Ельдорадо» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації, виявити мовні знахідки та образно-виражальні ходи: http://tverdyna.ucoz.ua/blog/v_jacheslav_vasilchenko_pro_khkhi_forum_vidavciv_u_lvovi/2014-10-02-24

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!