Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3656 Практична робота 5.3 на тему Іменник-2, Відмінювання іменників, СУМ

Практична робота 5.3 на тему Іменник-2, Відмінювання іменників, СУМ

« Назад

Практична робота 5.3 на тему Іменник-2, Відмінювання іменників

Коли надія перевищує страх, вона породжує відвагу” (Георгій Кониський, філософ, письменник (1717 – 1795) 

І. Т. ч.:

 1. Поділ іменників на відміни та групи.

 2. Характеристика І відміни. Особливості відмінкових закінчень.

 3. Характеристика ІІ відміни.

 4. Характеристика ІІІ і ІV відмін.

 5. Відмінювання іменників pluralia tantum.

 6. Вираження граматичного значення відмінка у незмінюваних іменників.

ІІ. П. ч.: 

 1. Проілюструвати теоретичні положення дібраними зі ЗМІ прикладами (з посиланням на джерело). 

 2. Словник сол: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

 3. З’ясувати значення і походження вислову варфоломієва ніч та увести його в речення. 

 4. Який з двох варіантів словосполучень дрібні гроші і мілкі гроші правильний. Письмово наведіть нормативний погляд на цю проблему. З правильною конструкцією складіть речення. 

 5. Визначити особливості вживання слів досить і дуже та ввести їх у речення. 

 6. З’ясувати нормативне наголошення слів кишка, кишковий, кількаразовий, кільцевий, кімнатина, Кінешма, кладовище, кладучи, клейкий, клешня. 

 7. Перекласти з російської мови: бить по семубыть правым; быть свидетелем (в качестве свидетеля); быть хозяином (господином) свого слова (своему слову); бьет последний час; вавилонская башня; в административном порядке; в адрес; важная особа (персона, птица), важная (большая, крупная) шишка. 

 8. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) бунт1 і бунт2;  б) вершкОвий і вершковИй; 2) паронімів верствовий і верстовий та ввести їх у речення. 

 9. Дібрати антонім до слова ласкавий, навести їхні лексичні значення і скласти речення. 

 10. Навести синонімічний ряд слова анахорет. Один із синонімів увести в речення. 

 11. З’ясувати лексичне значення слів гравюра, градація, градус, грандіозний, грація, гребля, гримаса, громіздкий, гроно і грядущий. 

 12. З’ясувати значення фразеологізму ціна – ламаний гріш та дібрати до нього фразеологічні синоніми. Один увести в речення. 

 13. З посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори/метонімії/синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків).

 14. Письмово проаналізувати текст В’ячеслава Васильченка «Дзвіниця у кожного своя, адже для людини, яка вважає себе поляком («Jestem Polak!»), Іван Сусанін ніколи не буде героєм» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації, виявити мовні знахідки та образно-виражальні ходи:

http://tverdyna.ucoz.ua/blog/v_jacheslav_vasilchenko_pro_klasiku_j_ne_tilki_5/2014-09-05-21

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!