Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3654 Практична робота 5.1 на тему Граматика, Морфологія, СУМ

Практична робота 5.1 на тему Граматика, Морфологія, СУМ

« Назад

Практична робота 5.1 на тему Граматика, Морфологія 

Годі побудувати словом, коли те саме руйнувати ділом” (Григорій Сковорода, філософ, поет (1722 – 1794)

І. Т. ч.:

1. Предмет і розділи граматики.

2. Граматичне значення й граматична форма.

3. Синтетична й аналітична граматична форма.

4. Основні поняття морфології.

5. Частини мови і принципи їх виділення.

6. Використання знань про граматику і морфологію у професійній діяльності журналіста.

ІІ. П. ч.:

1. З текстів ЗМІ (з посиланням на джерело) дібрати приклади (до питань 2-4), які б ілюстрували теоретичні поняття. 

2. Словник сол: вибрати з текстів ЗМІ з посиланням на джерело 10 слів іншомовного походження (на вибір) разом з їхніми лексичними значеннями. Навести цікавий афоризм, який можна використати під час творення журналістського тексту. 

3. З’ясувати значення і походження вислову безгрішні прибутки та скласти з ним речення. 

4. Письмово прокоментуйте, до якої  частини мови належать слова типу спатоньки, їстоньки, питоньки. З одним із них складіть речення. 

5. Визначити особливості вживання слів знаходитися, перебувати, міститися, розташовуватися і розміщуватися та ввести їх у речення. 

6. Поставити нормативні наголоси: медвяний, медикамент, медичка, медяний, медяник, межигір’я, меланхолічка, мелькнути, мелючи, меншина, мережа, мереживниця, мережка. 

7. Перекласти з російської мови: баловливый; барство; бАрхатцы; баснописец; баснословно; бахвал; бахвалиться; бахвальство; бахрома; бахча; бахчевод; башка; башковитость. 

8. Дібрати відповідники до російських сталих словосполучень: в другой раз; в духе [быть]; в духе времени; ведомственное подчинение; ведомственный надзор; ведомый самолет; ведущая отрасль промышленности; ведущая роль; ведущее колесо; ведущий специалист. 

9. З’ясувати значення російської фраземи без труда не вытащишь и рыбки из пруда, навести її семантичний еквівалент і скласти з ним речення. 

10. Розмежувати значення: 1) омонімів: а) засипАти,1 засипАти2 і засипАти3;  б) до лАду і до ладУ; 2) паронімів заповідь і заповіт та ввести їх у речення. 

11. Дібрати антонім до слова ощадливий, навести лексичні значення і скласти з ними кілька речень. 

12. Утворити синонімічний ряд слова апатичний. Один з них увести в речення. 

13. Навести лексичне значення слів допитливий, допікати, дорОбок, достОту, доступний, досьє, дот, дотація, дОтеп, дотик і дотичний. 

14. З’ясувати значення фразеологізму дама серця та дібрати до нього фразеологічні синоніми. Один з них увести в речення. 

15. З посиланням на джерело виписати з текстів ЗМІ речення з: а) новим перифразом (навести пряму номінацію поняття, названого перифразом); б) випадками метафори/метонімії/синекдохи; в) оказіоналізмом (з’ясувати спосіб його творення і модель); г) порушеннями мовних норм різних типів (крім орфографічних, пунктуаційних, а також друкарських помилок) і виправити їх (5 випадків). 

16. Письмово проаналізувати текст В’ячеслава Васильченка «Коли женешся за жовтим дияволом, опиняєшся не в тому місці, про яке мріяв, а зовсім у протилежному» з погляду реалізації мовних норм, наявності активної/пасивної лексики, з’ясувати групи слів у плані стилістичної диференціації:

http://tverdyna.ucoz.ua/blog/v_jacheslav_vasilchenko_pro_klasiku_j_ne_tilki_3/2014-08-01-17

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!