Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3653 Лабораторна робота 14 на тему Програма Internet Explorer, Пошук інформації в мережі Інтернет, НУДПСУ

Лабораторна робота 14 на тему Програма Internet Explorer, Пошук інформації в мережі Інтернет, НУДПСУ

« Назад

Лабораторна робота 14 на тему Програма Internet Explorer, Пошук інформації в мережі Інтернет

Мета. Виробити практичні навички щодо настроювання програми - броузера Internet Explorer, ознайомитися з роботою пошукових систем та методами пошуку, набути навичок ефективного пошуку потрібної інформації в мережі Інтернет.

Теоретична довідка

Організація роботи пошукових систем

Інтернет відкриває доступ до велетенських об’ємів інформації, тому досконало володіти ефективними прийомами пошуку дуже важливо. Основними прийомами пошуку інформації у всесвітній павутині World Wide Web є пошук за допомогою каталогів та індексів з використанням різноманітних пошукових систем (спеціальних серверів, що постійно відслідковують певні сегменти Інтернету.

Каталоги пошукової системи організовані аналогічно систематичним каталогам бібліотек, що містять ієрархію розділів (наприклад: Держава і суспільство, Наука і освіта, Бізнес і фінанси тощо), які можуть поділятися на більш детальні підрозділи і т.д. Ведення і поповнення каталогів також організоване як у бібліотеках. Цим займаються як автори веб-сторінок, так і співробітники, що забезпечують функціонування пошукової системи.

Перевагою каталогів є більш чітка і впорядкована структурна організація, проте ведення каталогів вимагає значних обсягів людської праці, тому каталоги не можуть відслідковувати всю наявну в Інтернеті інформацію, до того ж досить часто буває важко однозначно віднести сторінку чи сайт до того чи іншого розділу, а отже і скористатися каталогом для їх пошуку.

Індекси пошукової системи автоматично формуються за допомогою потужних комп'ютерів, що постійно переглядають Інтернет, і дають змогу користувачам виконувати пошук інформації за ключовими словами.

Сервери пошукових систем дуже швидко індексують (тобто впорядковують за алфавітом) великі масиви слів для всієї інформації, яку вони знаходять у Інтернеті, створюючи величезні індексні файли. В них поряд з кожним словом розміщується інформація про те, з якої веб-сторінки воно взяте. Отримавши запит на пошук по ключовому слову, пошукова система знаходить його в своєму індексному файлі приблизно так, як ми знаходимо слово у словнику, та надсилає нам перелік веб-сторінок, в яких це слово зустрічається.

Пошукові системи знають граматичні форми мов, з якими вони працюють: Rambler, Яndex та Апорт – російської, Мета – української і російської тощо. Наприклад, якщо в цих системах набрати ключові слова человек идет, то сторінки з текстом люди шли також будуть знайдені, не кажучи вже про однокорінні слова, що відрізняються лише відмінком, родом, числом і т.п. Натомість так звані стоп-слова (прийменники, займенники, деякі інші часто вживані слова) як правило ігноруються пошуковими системами, бо зустрічаються практично у кожному документі і тому не несуть інформації, корисної для пошуку.

Перевагою індексів є те, що вони створюються автоматично і тому охоплюють більші обсяги інформації і оперативніше відслідковують її зміни. Недоліком – те, що розшукувані ключові слова можуть використовуватися у іншому контексті, й часто трапляється, що знайдена інформація хоч і містить ключові слова, проте не має нічого спільного з тим, що ми насправді розшукуємо.

Деякі пошукові системи взагалі не мають каталогів і використовують тільки індекси. Навпаки, є пошукові системи, такі як www.list.ru, www.weblist.ru, www.stars.ru, www.au.ru, www.ru, www.ulitka.ru, що відзначаються перш за все великим обсягом і зручною організацією каталогів, хоча у них є можливість пошуку і за індексами, в тому числі в межах вибраного вами розділу каталогу.

Аналізуючи результати пошуку, не слід забувати й про те, що за час, який минув від моменту створення каталогів та індексів до моменту коли ми ними скористалися, інформація на веб-сторінках могла змінитися, а частина сторінок може бути тимчасово чи вже остаточно недоступною.

Перелік найпопулярніших пошукових систем подано в табл. 2.

Таблиця 2

Пошукова

система

Адреса в Інтернеті

Мова

інтерфейсу

Охоплює

переважно

Мета

www.meta-ukraine.com

Укр., рос., англ.

Україну

Rambler

www.rambler.ru

Російська

Росію та СНД[1]

Яndex

www.yandex.ru

Рос., англ.

Росію та СНД

Апорт

www.aport.ru

Російська

Росію та СНД

AltaVista

www.altavista.com

www.fr.altavista.com

www.de.altavista.com

www.es.altavista.com

Англійська

Французька

Німецька

Іспанська

Америку, Західну Європу

Yahoo

www.yahoo.com

www.fr.yahoo.com

www.de.yahoo.com

www.es.yahoo.com

Англійська

Французька

Німецька

Іспанська

Америку, Західну Європу

Lycos

www.lycos.com

Англійська

Америку, Західну Європу

Hotbot

www.hotbot.com

Англійська

Америку, Західну Європу

Щоб скористатися пошуковою системою, треба відкрити її веб-сторінку, вибрати потрібний каталог та його підкаталоги або ввести ключові слова у відповідне поле і натиснути кнопку пошуку чи клавішу Enter.

Існують також так звані сторінки метапошуку, наприклад www.find.ru через які можна послати запити до декількох пошукових систем одночасно.

Подібний засіб є також у складі самої програми Internet Explorer. Щоб ним скористатися натисніть на панелі інструментів кнопку Поиск, виберіть у вікні Поиск категорію пошуку: Поиск веб-страницы, введіть ключові слова і натисніть кнопку пошуку чи клавішу Enter. Результати пошуку відображатимуться у вікні Поиск. Щоб виконати пошук тих самих ключових слів у наступній пошуковій системі, натисніть кнопку Следующий. Кнопка Настройка, дозволяє задати перелік пошукових систем і послідовність, у якій вони застосовуватимуться.

Вікно Поиск зберігає також результати десяти попередніх пошуків. Щоб їх переглянути, слід вибрати кнопку Предыдущий поиск та знайти у списку ключові слова, за якими виконувався цей пошук.

Пошук інформації

Для пошуку інформації за одним ключовим словом необхідно набрати це слово в полі введення запитів і натиснути кнопку Знайти (Найти, Search). Пошук за одним словом доцільно проводити в тому випадку, якщо це слово є рідкісним, маловживаним або ім’ям власним, наприклад, конкорданс, Голомб, Джерард Солтон.

Для ефективного пошуку за кількома ключовими словами потрібні спеціальні команди, які дозволяють пов’язати окремі слова між собою. Ці команди в пошукових системах утворюють спеціальну мову запитів.

Кожна індексна пошукова система використовує свою власну мову запитів, тому при використанні різних пошукових систем треба знати особливості кожної. Ретельний перелік правил написання запитів для конкретної пошукової служби можна знайти на її сервері за посиланнями "Допомога", "Як скласти запит", "Поради з пошуку" тощо. Але є загальний принцип, згідно з яким усі команди можна поділити на три групи:

 • команди простого пошуку,

 • команди мови запитів

 • команди розширеного пошуку.

У режимі простого пошуку запити створюються нескладними методами, але вони, як правило, призводять до численних результатів, з яких важко вибрати необхідні. Команди мови запитів дозволяють досить точно описати потрібний документ. Команди розширеного пошуку призначені не для пошуку документів за їх змістом, а, наприклад, для пошуку Web-вузлів за їх назвами, за фрагментами їх адрес, за адресами посилань, які зустрічаються на їх Web-сторінках і т.п.

Команди простого пошуку

1. Пошук групи слів. При роботі з будь-якою пошуковою системою слід з’ясувати, як вона сприймає групу слів у запиті, наприклад, видатні фізики. Україно- та російськомовні пошукові системи сприймають групу слів так, ніби між ними стоїть сполучник І, тобто шукають документи, в яких обидва ці слова зустрічаються одночасно. Так само працює пошукова система Google. Але більшість англомовних пошукових систем сприймають групу слів таким чином, ніби між ними стоїть сполучник АБО і шукають документи, які містять або перше, або друге слово, або обидва слова разом. Кількість слів у групі не обмежується.

2. Пошук словоформ. У зв’язку з тим, що в українській та російській мовах слова змінюються за відмінками, важливою властивістю пошукової системи є пошук словоформ. У більшості випадків пошукові системи дозволяють знаходити різні словоформи, наприклад, попередній запит на пошук видатні фізики рівносильний запиту видатний фізика.

3. Роль великих літер. Загальне правило для більшості пошукових систем полягає в тому, що великі літери на початку слова сприймаються як додаткова умова, що обмежує область пошуку. Наприклад, за запитом Ліга Чемпіонів будуть знайдені лише ті документи, які містять слова Ліга Чемпіонів. Проте пошук за запитом ліга чемпіонів поверне документи, в яких є слова Ліга чемпіонів, ліга Чемпіонів, Ліга Чемпіонів, ліга чемпіонів.

4. Пошук однокореневих слів. Більшість пошукових систем знаходить документи, які містять слова однокореневі з ключовими. Наприклад, пошук за запитом модел поверне документи, в яких є слова модель, моделей, модельний, моделізм, моделює, моделювання.

5. Засоби контекстного пошуку. Якщо ключові слова взяти в лапки, наприклад "To be or not to be", "Слово о полку Ігоревім", то пошукова система повинна знайти документи, в яких дана фраза присутня буквально, тобто саме так, як вона записана. Для пошуку фрази з абсолютно точним збігом пошуковій системі недостатньо індексного файла, і вона звертається до копій раніше збережених у своїй базі Web-сторінок.

6. Шукати у знайденому. Якщо в результаті пошуку було знайдено занадто багато документів і користувач має бажання скоротити такий список, то для цього використовується послуга "Шукати у знайденому", яку надають пошукові системи на пульті управління пошуком. Наприклад, запит електронна бібліотека можна уточнити запитом фантастика.

Команди мови запитів

У розширеному пошуку, крім ключових слів, використовують прості логічні оператори та логічні дужки.

1. Оператор І. За допомогою цього оператора об’єднують два чи більше слів таким чином, щоб вони всі були  в документі, наприклад Ейнштейн І теорія І відносності. Як було зазначено вище, в україно- та російськомовних пошукових системах списки слів і без такого оператора сприймаються так, ніби між ними стоїть оператор І. Але для більшості англомовних пошукових систем оператор І відіграє важливу роль, йому відповідають символи "&" та "+".

2. Оператор АБО. Оператор забезпечує пошук за будь-яким словом з групи, наприклад, університет АБО академія. У більшості пошукових систем оператор АБО записується у запиті як OR.

3. Логічні дужки. Дужки застосовуються, коли необхідно управляти порядком дій логічних операторів, наприклад, пошук за запитом (чемпіонат АБО кубок) І світу поверне документи, в яких є слова чемпіонат світу або кубок світу.

4. Оператор НЕ. Цей оператор використовується, коли з результатів пошуку необхідно вилучити деяке ключове слово. Необхідність у цьому виникає, коли треба уникнути двозначності або зменшити кількість посилань, що повертаються. Наприклад, Паскаль НЕ (мова програмування), кінопремія НЕ оскар.

5. Пошук із зазначенням відстані. Такий вид пошуку дозволяє вказати, на який відстані одне від одного повинні розташовуватися слова в документі. В англомовних пошукових системах використовується оператор NEAR. Наприклад,

information NEAR resources - для англомовних систем (чим ближче розташовані ключові слова один до одного, тим вищою є релевантність документа. Якщо відстань між словами більше 50 слів, то релевантність вважається нульовою);

[5, інформаційні ресурси] - для системи <МЕТА> (обидва ключові слова повинні належати одній групі довжиною не більше п’яти слів),

информационные/ 2 ресурсы - для системи Яндекс (відстань між ключовими словами не повинна перевищувати 2 слова).

Перегляд результатів пошуку

Найперше, на що слід звернути увагу, аналізуючи результати пошуку, – це дані про кількість знайдених сайтів і документів, що відповідають умовам пошуку. Якщо ця кількість виявляється занадто великою, то, очевидно, слід задати більш детальні критерії пошуку, щоб відібрати саме ту інформацію, яка найбільш точно відповідає нашим потребам.

Результати пошуку виводяться сторінками. Кожна з них містить інформацію приблизно про 10-15 знайдених документів. Для переходу до наступної чи попередньої сторінки треба натиснути кнопку з посиланням на відповідний номер сторінки: 1 2 3 4  чи діапазон номерів документів: 1-10   11-20  21-30  31-35. Сторінка, на якій ви зараз знаходитесь, (в нашому прикладі – це 2 чи 11-20) не містить посилання на саму себе. По краях списку можна знайти також символи подібні до  >>> чи  <<<, що означають продовження пошуку і перехід до сторінки, де будуть посилання на наступну групу сторінок, наприклад:  5  6  7  8, та повернення до сторінки з посиланнями на групу сторінок, що переглядалися раніше.

Нагадаємо, що інформація про знайдені документи може виводитись у короткій (тільки назва документу) чи більш деталізованій формі (з невеликим уривком його основного тексту). При значній кількості знайдених документів має значення, у якій саме послідовності вони виводитимуться: спочатку новіші документи чи ті, що точніше відповідають умова пошуку тощо. Всі ці й деякі інші параметри задаються на сторінці Розширений пошук.

Знайшовши сторінку в Інтернеті, часто буває необхідно віднайти на ній потрібний текст. Для цього можна скористатися опцією Найти на этой странице… у меню Правка або комбінацією клавішів Ctrl+F.

Для ефективної організації пошуку можна скористатися такими порадами:

 • Включіть посилання на пошукові системи, якими часто доводиться користуватися, до складу папки Избранное, панелі інструментів Ссылки, або навіть встановити на панелі інструментів веб-броузера поле для введення ключових слів (як це зробити, пояснюється на сайтах відповідних пошукових систем).

 • Пишіть ключові слова з великої літери тільки тоді, коли це власні імена. Наприклад ключове слово лебідь, дозволяє знайти і лебідь, і Лебідь, і ЛЕБІДЬ, тоді як за ключовим словом Лебідь можна знайти лише слова, що також написані з великої літери.

 • Завжди намагайтесь віднайти такі ключові слова, які з найбільшою ймовірністю зустрічаються у потрібній вам інформації і з найменшою – поза нею. Не забувайте й про використання каталогів.

 • Уникайте невиправданого вживання стоп-слів. Наприклад у запиті що таке релевантність слова що і таке є зайвими. Такі слова зустрічаються практично у будь-якому тексті, тому пошукові не сприяють. Якщо, наприклад, залишити у запиті тільки релевантність, то одержимо список сторінок, в більшості з яких цей термін зустрічається, але не пояснюється. Для вирішення проблеми можна спробувати пошукати точну цитату “релевантністю називається” або “релевантність – це”, хоча слово це також є стоп-словом, як і слова що, таке.

Не буде зайвим перевірити орфографію ключових слів перш ніж скористатися ними для пошуку, бо, допустивши oпечатку в ключовому слові, ви не просто не знайдете потрібної інформації, а й помилково вважатимете, що її там нема.

Завдання

 1. Виконати настроювання  програми - броузера Internet Explorer.

 2. Знайти вказану нижче інформацію у WWW.

 3. Створити електронний звіт до даної роботи і  зберегти його у файлі Звіт_<ваше прізвище>.doc (у звіті описати хід виконання кожного пункту роботи з відповідними рисунками та поясненнями, (можна скористатися клавішею Print Scrn - копіювання зображення з екрану у буферну пам’ять,  Shift+Insert - вставка з буферу).

Технологія виконання роботи

 1. Cтворити папку <ваше прізвище>.

 2. Зберегти у ній даний документ  з назвою Звіт _<ваше прізвище> .

 3. Запустити програму - броузер Internet Explorer  в автономному режимі (Файл → Автономная работа) і ознайомитися із структурою вікна броузера, з пунктами меню, вказівками підменю та з панеллю Обычные кнопки і їх призначенням.

 4. Навчитися виконувати настроювання домашньої сторінки броузера.

Сервіс  Свойства обозревателя Общие

 1. Навчитися виконувати настроювання тимчасових файлів Інтернет.

 2. Навчитися виконувати настроювання кольорів гіперпосилань.

 3. Навчитися виконувати настроювання вкладки Программы.

 4. Навчитися виконувати настроювання вкладки Дополнительно.

Примітка.Настроювання вкладок Соединение, Безопасность и Содержание здійснюють досвідчені користувачі.

 1. Відкрити в середовищі броузера Internet Explorer веб-сторінку пошукової системи МЕТА(http://meta.ua) і ознайомитися з правилами написання запитів для конкретної пошукової служби за посиланнями "Допомога", "Як скласти запит", "Поради з пошуку" та скопіювати до свого звіту ці правила.

 2. Користуючись правилами написання запитів,  знайти інформацію та зберегти її у звіті разом з використаним запитом:

 • документи, назви яких містять слово закон;

 • документи, назви розділів яких містять слово право;

 • документи, назви яких містять слово академія;

 • документи, назви розділів яких містять слова фінансовий факультет;

 • документи, назви яких містять слово податок;

 1. Перевірити, чи є в пошуковій системі інформація про Ваше рідне місто (обласний центр) та помістити її у звіт.

 2. Перевірити, чи є в пошуковій системі МЕТА інформація про НАДПСУ?

 3. Зберегти адресу відкритої веб-сторінки у папці з іменем “Україномовні пошукові системи.”

 4. Відкрити в середовищі броузера Internet Explorer веб-сторінку пошукової системи Rambler (www.rambler.ru) та зберегти адресу відкритої веб-сторінки в папці з іменем “Російськомовні пошукові системи.”

 5. Ознайомитися з правилами написання запитів для даної пошукової служби за посиланнями "Помощь" та зберегти у своєму звіті ці правила. В чому їх відмінність від попередніх правил? Записати висновок.

 6. За допомогою тематичного пошуку у пошуковій системі Rambler знайти інформацію про результати  торгів на ММВБ (Бизнес/Финансы) на веб-сторінці РИА Росбизнесконсалтинг.

 7. Побудувати складний запит для пошуку інформації про студентські конференції з менеджменту або маркетингу з використанням пошукової мови Rambler і виконати цей запит (знайдену інформацію разом з використаним запитом включити до звіту).

 8. Побудувати складний запит на пошуковому сервері  Yandex  для пошуку документа,  в назві якого повинні бути слова “студенческая конференция”, а в його тексті – слова “компьютеры” или «графика» та знайти інформацію за цим запитом (знайдену інформацію разом з використаним запитом включити до звіту).

 9. За досягнення в яких сферах людської діяльності надається Нобелевська премія?

 10. В якому році вперше злетів у небо літак Ан-140? Які його параметри?

 11. Хто є автором романів про Гаррі Поттера?

 12. Яка висота Ейфелевої вежі?

 13. Скільки важила і як називалась атомна бомба, яку було скинуто на японське місто Хіросиму?

 14. Знайти сайт-афішу, на якому можна дізнатися про сьогоднішні кіносеанси у вашому місті.

 15. Хто і коли створив перший автомобіль з бензиновим двигуном? Як цей автомобіль називався?

 16. Скільки складає відхілення Пізанської вежі від вертикальної осі?

 17. Як називалась перша механічна обчислювальна машина, проект якої розробив Блез Паскаль у 1624 році?

 18. Коли і ким були запатентовані джинси?

 19. Через терени яких країн протікає ріка Дунай?

 20. Що таке хостінг?

 21. Скільки людей у світі щорічно помирають від паління?

 22. Які два міста з’єднує залізнична лінія TGV-Eurostar? Яку швидкість розвиває потяг на цій залізниці?

 23. В яких містах України є консерваторії?

 24. Зробити висновки до роботи.

Контрольні питання

 1. Що таке веб-броузер?

 2. Як запускається програма Internet Explorer?

 3. Як працювати з рядком адреси?

 4. Розкажіть про призначення кнопок на панелі інструментів Обычные кнопки.

 5. Як працювати з панеллю інструментів Ссылки?

 6. Яка інформація відображається в статусному рядку?

 7. Що таке Журнал і як ним користуватися?

 8. Як зберегти веб-сторінку на диску? Які типи файлів при цьому можуть застосовуватись?

 9. Що таке пака Избранное і як нею користуватися?

 10. В яких випадках доцільно використовувати перегляд веб-сторінок у автономному режимі і які переваги це надає?

 11. Як зробити сторінку чи сайт доступними для перегляду у автономному режимі?

 12. Як може відбуватися оновлення веб-сторінок, доступних для перегляду у автономному режимі, та як задати спосіб їх оновлення?

 13. Як переглядати сторінки у автономному режимі?

 14. Як можна регулювати розмір шрифту на веб-сторінці?

 15. Як можна відключити параметри шрифту, задані на веб-сторінці?

 16. Що таке кодова таблиця? Які кодові таблиці застосовуються для відображення літер українського алфавіту?

 17. Як переключитися на іншу кодову таблицю, якщо броузер її визначив неправильно?

 18. Що таке домашня сторінка і як її задати?

 19. Що таке тимчасові файли Інтернет і для чого вони використовуються?

 20. Які режими оновлення сторінок є у програмі Internet Explorer і як вони задаються?

 21. Які операції можна виконувати з тимчасовими файлами Інтернет і як саме?

 22. Що таке зони безпеки Інтернет, як вони задаються і використовуються?

 23. Що таке обмеження доступу, для чого і як воно застосовується?

 24. Що таке сертифікати? Для чого і як вони застосовується?

 25. Для чого використовуються дані, що вводяться на закладці Содержание за допомогою кнопок Автозаполнение…, Бумажник…, Профиль?

 26. Які дані задаються у вікні Свойства обозревателя на закладках Подключение, Программы, Дополнительно?

 27. Що таке каталоги і як здійснюється пошук Інформації за каталогами?

 28. Що таке індекси і як здійснюється пошук Інформації за індексами?

 29. Які переваги і недоліки пошуку інформації за каталогами і індексами?

 30. Що таке пошукова система і як нею користуватися?

 31. Які пошукові системи ви знаєте і для пошуку якої інформації вони переважно застосовуються?

 32. Що таке сторінка метапошуку? Розкажіть про застосування кнопки Поиск на панелі інструментів програми Internet Explorer.

 33. Що таке складний запит? Наведіть приклади застосування операторів логічних операцій у тексті запиту.

 34. Який пріоритет виконання операторів логічних операцій у тексті запиту?

 35. Що таке розширений пошук і які параметри можна у ньому задавати?

 36. Яка різниця між використанням великих і малих літер у тексті запиту?

 37. Які слова в тексті запиту називають стоп-словами і що ви можете сказати про доцільність їх використання?

 38. В якому вигляді і в якій послідовності можна виводити результати пошуку та як управляти цим процесом?


[1] Ця частина Інтернету має неофіційну назву Рунет (ru – домен Росії в URL, net – мережа).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!