Роздрукувати сторінку
Главная \ Методичні вказівки \ Методичні вказівки \ 3651 Індивідуальні завдання VBA, Основи інформатики, НУДПСУ

Індивідуальні завдання VBA, Основи інформатики, НУДПСУ

« Назад

Індивідуальні завдання VBA

Завдання №1.1

Заданий масив послідовних натуральних чисел на інтервалі [a,b].

Скласти алгоритм (блок-схему) та програму для:

  1. Визначення суми всіх чисел даного масиву;

  2. Визначення суми всіх елементів даного масиву, які мають парний номер;

  3. Визначення суми всіх чисел даного масиву, які діляться без залишку на 3;

  4. Розвязання всіх трьох задач, що наведені у пунктах 1-3.

Значення початку та кінця інтервалу [a,b] наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Інтервали [a,b]

№ варіантa

[a,b]

№ варіанта

[a,b]

№ варіанта

[a,b]

 1.

[1,10]

 9.

[9,18]

 17.

[17,26]

 2. 

[2,11]

 10.

[10,19]

 18.

[18,27]

 3.

[3,12]

 11.

[11,20]

 19.

[19,28]

 4.

[4,13]

 12.

[12,21]

 20.

[20,29]

 5.

[5,14]

 13.

[13,22]

 21.

[21,30]

 6.

[6,15]

 14. 

[14,23]

 22.

[22,31]

 7.

[7,16]

 15.

[15,24]

 23.

[23,32]

 8. 

[8,17]

 16.

[16,25]

 24.

[24,33]

Відповіді

(сума всіх чисел даного масиву; сума всіх парних чисел даного масиву; суми всіх чисел даного масиву, які діляться без залишку на 3) 

№ варіанта

Суми

№ варіанта

Суми

№ варіанта

Суми

 1. 

55;30;18

 9.

135;70;54

 17.

215;110;63

 2.

65;35;18

 10.

145;75;45

 18.

225;115;90

 3.

75;40;30

 11.

155;80;45

 19.

235;120;72

 4.

85;45;27

 12.

165;85;66

 20.

225;125;72

 5.

95;50;27

 13.

175;90;54

 21.

255;130;102

 6.

105;55;42

 14.

185;95;54

 22.

265;135;81

 7.

115;60;36

 15.

195;100;78

 23.

275;140;81

 8.

125;65;36

 16.

205;105;63

 24.

285;145;114

  

Завдання №2

Скласти програму для визначення значень заданої функції Y на інтервалі [-5,5] з кроком 0,5.

Вигляд функції Y наведено у таблиці №2.

№ варіанта

Функція   Y

1

      -1  для  х<-1

Y =          х3    для  -1х1

          2x-1 для x >1

2

      -x  для  х<-1

Y =          х2    для  -1х1

                    1+sin(x-1) для x >1

3

      -2x  для  х<-2

Y =          х2   для  -2х1

                    cos (x-1)   для x >1

4

      -x2  для  х<-1

Y =          х   для  -1х0

                    x3 sin x   для x >0

5

              2x+1  для  х<-1

Y =          х    для  -1х0

                    cos x-1   для x >0

6

                      x2-1 для  х < -1

      Y =            х3 +1   для  -1  х  0

                 sin x +1 для x > 0

7

         -2x  для  х<-1

    Y =          х2 +1   для  -1х0

                    1+sin2x для x >0

8

      -x3  для  х<-1

Y =          1   для  -1х0

                    1+tg x   для x >0

9

     2 – x2  для  х<-1

Y =          1   для  -1х0

                    1- tg2 x   для x >0

10

              x3+1  для  х<-1

Y =          0    для  -1х0

               1- cos x для x >0

11

                        2x+3 для  х < -1

      Y =            х2   для  -1  х  0

                            sin2 x +1 для x > 0

12

              2 ex+1 для  х<-1

Y =          x2 +1   для  -1х0

              1- sin x для x >0

13

                     1+ln÷x+2÷ для  х<-1

Y =             1   для  -1х0

                   cos2 3x для x >0

14

     1 –x2  для  х<-1

Y =        x+1   для  -1х0

                    1- tg x   для x >0

15

              x+1  для  х<-1

Y =           0    для  -1х0

                  1- cos x   для x >0

16

                        2x+3 для  х < -1

      Y =               1   для  -1  х  0

                            1+sin2 x  для x > 0

17

                        4x + 5 для  х < -1

      Y =               xдля  -1  х  0

                            cosx × sin2 x  для x > 0

18

                        3x + 2 для  х < -1

      Y =               xдля  -1  х  0

                          sinx  ×  cos2x  для x > 0

19

                  3 x + 5  для  х<-1

Y =            2xдля  -1х0

                    tg 22 x   для x >0

20

                        x + 5 для  х < -1

      Y =               3 x2 +1 для  -1  х  0

                          cos2 2x  для x > 0

21

                        x + 5 для  х < -1

      Y =              4x2    для  -1  х  0

                          sin2 2x  для x > 0

22

                        x –1  для  х < -1

      Y =              2 x3    для  -1  х  0

                          sin2 x  для x > 0

23

                        x -2 для  х < -1

      Y =              3x3    для  -1  х  0

                          cos x2 -1  для x > 0

24

                        x - 3 для  х < -1

      Y =              4x3    для  -1  х  0

                        x2 sinx  для x > 0

25

      -1  для  х<-1

Y =          х3    для  -1х1

          2x-1 для x >1

26

                     1+(x+2)2 для  х<-1

Y =             1   для  -1х0

                   cos2 3x для x >0

27

     18 – x2  для  х<-1

Y =          1   для  -1х0

                    1- sin(x)2 x   для x >0

28

         -2x  для  х<-1

    Y =          х2 +1   для  -1х0

                    1+sin2x для x >0

29

                        x - 5 для  х < -1

      Y =               8 x2 +1 для  -1  х  0

                          cos2 2x  для x > 0

30

      -8x3  для  х<-1

Y =          5   для  -1х0

                    x+tg x   для x >0

31

              x+41  для  х<-1

Y =           9    для  -1х0

                 81- cos x   для x >0

32

              x+19  для  х<-1

Y =          4    для  -1х0

                  1- x   для x >0

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!